Aantal faillissementen 2021 historisch laag

Auteur: Redactie
Economie Corona 12 januari 2022
Aantal faillissementen 2021 historisch laag

In 2021 zijn volgens voorlopige cijfers 1.536 bedrijven failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981 en 43 procent lager dan in 2020. Het aantal faillissementen in 2021 was het laagste in 31 jaar (december 1990). Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Historisch laag niveau 

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen van de afgelopen veertig jaar fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag.

Sterkste daling faillissementen in de handel

In vrijwel alle bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. Absoluut gezien was de daling van het aantal faillissementen in de handel het sterkst. Daar nam het aantal af van 581 in 2020 naar 289 in 2021, een daling van 292. In de detailhandel, groothandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 146, 132 en 14. 

Verder daalde het aantal faillissementen in de horeca van 235 in 2020 naar 97 in 2021. In de logiesverstrekking (onder andere hotels) daalde het aantal faillissementen met 29 en bij de eet- en drinkgelegenheden (onder andere restaurants en cafés) met 109. In 2020 had de horeca van alle bedrijfstakken te maken met de sterkste stijging van het aantal faillissementen (39). Toen gingen vooral in het begin van de coronacrisis relatief veel zaken failliet.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel. De handel behoort echter tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Overig nieuws