"Amerikanen hebben meer zorgen over de oorlog"

Auteur: Juan Kort
7 juni 2022
"Amerikanen hebben meer zorgen over de oorlog"

Nu het lijkt alsof we corona achter ons hebben gelaten, treden er nieuwe uitdagingen op waar de toerismebranche mee moet omgaan. De oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen en een dalende vertrouwen en koopkracht hebben invloed op het reisgedrag. Het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) bracht in april de Vakantie Sentiment Monitor uit, waarvoor zij onderzoek hebben gedaan naar internationaal reisgedrag van Nederlanders en de belangrijkste kernmarkten voor bestemming Nederland. Wij spreken hierover met Jos Vranken, algemeen directeur van de organisatie.

Het NBTC heeft onderzoek gedaan naar de consumenten in de volgende vijf landen: België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Volgens het CBS zorgden de Amerikanen in 2019 - pre-corona – voor anderhalf miljoen verblijfsbezoeken in Nederland, de Duitsers voor 6,2 miljoen, de Belgen voor 2,5 miljoen, de Britten voor 2,4 miljoen en de Fransen voor een klein miljoen. Elk bezoek staat voor één of meer verblijfsnachten in een accommodatie. “Deze groepen beslaan driekwart van alle internationale gasten in ons land”, meldt Vranken. Ook is er gekeken naar wat Nederlanders zelf doen op het gebied van toerisme. “Het goede nieuws is dat de intentie om op vakantie te gaan is gestegen. Het aantal boekingen is in vier van de vijf onderzochte buitenlandse markten significant gestegen ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd, dit is alleen niet in de VS te zien. Over het algemeen levert de meting een positief beeld op.”

Zorgen

Uit de monitor komt naar voren dat de groep die reeds geboekt heeft, het grootst is in het Verenigd Koninkrijk (44 procent) en het kleinst in de Verenigde Staten (32 procent). Vranken legt uit waarom de Amerikanen nog niet echt durven te boeken: “Amerikaanse consumenten hebben gemiddeld genomen meer zorgen over onder andere de oorlog. Zij zien Europa als eenheid, en weten niet precies hoe groot de afstand is tussen Nederland en Oekraïne. Ook hebben zij zorgen over de indirecte effecten hiervan. Dat zijn krachten als stijgende prijzen en een dalende vertrouwen en koopkracht. Deze hebben een grote impact. Als het vertrouwen daalt, neemt ook de intentie om te reizen en te boeken af. Corona is ook nog niet naar de achtergrond verdrongen. Amerikanen zijn dus terughoudender in het boeken van reizen.

Sjuk Akkerman, sector banker van de ING, meldde aan NH Nieuws dat ook Aziatische toeristen Nederland vermijden: “Die zien Europa toch als een geheel en die hebben dan geen zin om nu naar Europa te gaan terwijl er een oorlog is.” Vranken vertelt dat zij eerder ook metingen hebben gedaan onder Chinezen: “Echter hebben we die groep in deze meting buiten beschouwing gelaten vanwege de coronamaatregelen en reisbeperkingen waar zij nog steeds mee te maken hebben. Dat maakt de monitor nu minder zinvol. Chinezen hebben zorgen over het beleid en de beperkingen. Dat zit zodanig in de weg dat wij niet voorzien dat zij op korte termijn weer in grote aantallen deze kant op komen. Van de Aziatische landen tonen Japanners het eerst terughoudend gedrag. Dat is echter een relatief kleine groep. De Chinezen zorgden volgens het CBS in 2019 - pre-corona - voor 400.000 verblijfsbezoeken in Nederland. De impact van Chinezen is dus bescheiden vanwege het aandeel bezoekersmix. De stop van Russische toeristen heeft ook een kleine invloed op het totale aantal toeristen.” Van de mensen die geen vakantieplannen hebben, geeft circa 20 procent aan dat de oorlog in Oekraïne hier de reden voor is. Van de mensen die wachten met boeken, geeft bijna 40 procent de oorlog als reden hiervoor.

Twijfels wegnemen

Volgens het bureau geeft daarnaast ongeveer de helft van de mensen aan andere aspecten belangrijk te vinden als gevolg van de coronapandemie: “Als mensen onzekerheden hebben ten aanzien van hun reis, zie je dat zij proberen om zekerheid in te bouwen. Dat uit zich in een grotere vraag naar flexibele boekingen. Je ziet het ook terug in een aanhoudende vraag naar ruimte, groen en plekken waar men zich veilig en vertrouwd voelt. Bungalowparken en campings hebben het goed gedaan. Hotels in stadscentra hadden en hebben het nog steeds moeilijker, daarbij maakt de consument sneller de associatie met drukte. Ook zijn zij deels afhankelijk van de zakelijke markt, welke langzamer op gang komt dan de toeristische”, aldus Vranken. De monitor meldt dat gemiddeld 40 procent van de inwoners uit alle onderzochte landen aangeeft nog te moeten boeken. Ook hierbij kunnen flexibele annuleringsvoorwaarden, en door de nadruk te leggen op het veilig en vertrouwd naar en in Nederland te kunnen reizen, deze ‘zwevende boekers’ over de streep trekken. “Zo worden hun twijfels weggenomen”, zegt de directeur hierover.

Vakantie in eigen land vs. buitenland

Nederlandse toeristen gingen in de coronaperiode vanwege de beperkingen meer op vakantie in eigen land. Doordat die tijd nu achter ons ligt, laten de resultaten uit de Vakantiemonitor zien dat minder Nederlanders de voorkeur geven aan een vakantie in eigen land (29 procent), in vergelijking met vorig jaar (39 procent). Daarentegen kunnen we dit jaar 48 tot 90 procent meer internationale gasten verwachten. “Dat is een prima ontwikkeling, want als je kijkt naar de bestedingsmix in de sector, geeft een buitenlandse gast gemiddeld drie keer zoveel uit, en een zakelijke gast vijf keer zoveel. We zien de buitenlandse gasten dus graag terugkomen. We moeten ze proberen te verleiden weer terug naar Nederland te komen, en we moeten de Nederlandse gast behouden. De sector heeft behoefte aan liquiditeit, dus moeten zij gasten bovendien op een prettige manier verleiden om geld uit te geven: up and cross selling. Een extra fles wijn bij het eten, een dessert, een upgrade naar een duurdere kamer of een excursie kan extra verkocht worden. Zo kan de opbrengst per gast verder verhoogd worden. Na corona is dat een welkome opbrengst”, stelt de directeur. Volgens hem is het nog te vroeg om vast te stellen of Nederlanders nu blijvend méér in eigen land op vakantie blijven gaan dan vóór corona, daar zegt hij over: “We hopen dat een deel van de Nederlanders hernieuwd kennis hebben gemaakt met het eigen land en dit vertalen naar vakanties in eigen land.”

Verwachtingen

Ook de verwachtingen voor de toekomst zijn positief, vertelt Vranken: “Er is zojuist een rapport verschenen van WTTC (World Travel and Tourism Council, red.) waarin staat te lezen dat het mondiale reisverkeer zich in 2023-2024 op pre-pandemisch niveau bevindt. Uit dat rapport blijkt ook dat de toeristische markt sneller groeit, en de zakelijke markt langzamer. Dat betekent – kijkende naar het grotere plaatje – dat herstel er niet voor alle plekken hoeft uit te zien zoals het er voorheen uitzag. Het maken van bewuste keuzes door bestemmingen over welke gasten daar het beste passen, zowel in aard als omvang, en daar actief werk van maken is essentieel. Het beste advies is bovendien dat er heel goed geluisterd moet worden naar wat de consument vraagt, drijft en zoekt. Daar moeten de hoteliers op inspelen. Door dat te doen, kan je de fors aanwezige zwevende boeker aan je binden.”

Blijf je graag op de hoogte?

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws