BBB biedt meer!

Auteur: Redactie
Economie 13 december 1997
BBB biedt meer!

In de noord- en de zuidhallen van het MECC vindt van 26 t/m 29 januari 1998 de oudste horecavakbeurs van Nederlands plaats: de BBB. Vakmensen uit de horeca bezoeken al sinds jaar en dag deze internationale beurs om zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen binnen de sector.

 

Ruim driehonderd internationale deelnemers exposeren een keur van producten op een beursvloer van 22.500 vierkante meter. Het expositieprogramma bestaat zowel uit food- als nonfoodproducten, zoals alcoholische en niet-alcoholische dranken, (groot)keukenapparatuur en keukeninrichting, voeding, horecakleding, administratiesys­temen en vakliteratuur.

Beslissers

’Vorig jaar werd de BBB door bijna 35.000 bezoekers bezocht'’, vertelt Desirée Stroom, hoofd beurzen en tentoonstellingen van het MECC. ’Dat is natuur­lijk een prachtig aantal, maar waar wij veel trotser op zijn, is de zeer goede kwaliteit van de bezoekers.’ Vorig jaar wees onderzoek uit dat 85 % van de bezoe­kers betrokken is bij de aanschaf van produc­ten als adviseur, eind- of medebeslisser. Dit jaar is er speciaal voor de buiten­landse bezoekers een Buitenlandbalie ingericht. Hier wordt men in de Fran­se, Engelse of Duitse taal wegwijs gemaakt op de beur­svloer van de BBB.

Het aanbod is zeer divers en van hoge kwaliteit, hoewel dit jaar de Nederlandse brouwerijen ontbreken op de beurs. ’Zelfs nu de Nederlandse brouwerijen hebben besloten niet deel te nemen aan de BBB, ontbreekt het favoriete gerstenat niet,’ aldus Desirée Stroom. ’Diverse Belgische en Duitse brouwerijen trakteren tijdens de BBB hun gasten op een smakelijke pint. Natuurlijk betreuren wij het dat de Nederlandse brouwerijen hebben besloten niet deel te nemen aan de BBB. Wij hebben echter alles in het werk gesteld om het bierenaanbod op peil te houden. En ik mag gerust stellen dat wij daarin geslaagd zijn. Nu is de BBB voor horecaondernemers een ideale gelegenheid om de proef op de som te nemen en te peilen wat de Duitse en Belgische brouwerijen in hun mars hebben; en in welk opzicht zij iets kunnen betekenen voor de Nederlandse horecagelegenheden. Duitse en Belgische brouwerijen onderkennen dit en maken van deze gelegenheid gebruik om het Nederlandse marktaandeel of de naambekendheid van hun bieren te vergroten.’

Tijdens de BBB presenteren Duitse brouwers als Bitburger, Warsteiner en nieuwkomer Veltins zich. De Belgische bierbrouwerijen, waaronder Special Brewery Products, hebben de koppen bij elkaar gestoken en presenteren zich op het Belgische Bierenplein. De brouwerijen omringen met hun stands een sfeervol terras waar de bezoeker kan genieten van een goed glas getapt bier.

Meer diepgang

Kan de oudste horecavakbeurs van Nederland nog steeds vernieuwend zijn? Kan de bekende en hoog aangeschreven BBB nog verrassend uit de hoek komen? Het antwoord van Desirée Stroom luidt steevast ja. ’Want de BBB biedt meer,’ vindt zij. ’Meer diepgang, meer diversiteit, meer aanbod en meer ontmoetingsmogelijkheden in een sfeervolle ambiance.’ Het MECC maakt zich op voor de BBB om van 26 tot en met 29 januari 1998 de grote toestroom van vakmensen uit de horeca, voeding en grootverbruik te ontvangen.

Dagelijks vinden diverse kookwedstrijden plaats, die telkens in het teken staan van een ander vakgebied. De wedstrijden hebben thema's als Feestmenu's voor Instellingen, Wedstrijd Suikertechnieken en Oesters Openen.

Stichting Europa Culinair, de organisator van de wedstrijden, is een samenwerking tussen twee beroepsverenigingen: de N.C.C.K. afdeling Limburg ( Nederlandse Club voor Chef Koks) en de N.V.K. afdeling Zuid-Limburg (Nederlandse Vereniging van Voedings en Keukendeskundigen). Stichting Europa Culinair kiest de BBB in Maastricht als de ideale plaats om dergelijke, meestal internationale, wedstrijden te organiseren, omdat de BBB een internationaal karakter heeft en de zuidelijkste stad van Nederland een centrale ligging heeft ten opzichte van Europa. Het doel van de wedstrijden is om het vak bijzondere aandacht te geven en om nieuwe trends en ontwikkelingen op een enerverende wijze te communiceren.

Demonstraties, wedstrijden en symposia

Op maandag en dinsdag vullen voor het eerst de leerlingkoks een wedstrijdelement in. Op maandag strijden zij in de ’Internationale kookwedstrijd à-la-minute voor Leerlingen Dagvakschool Koken’ om de Mosa-wisseltrofee. Op dinsdag strijden de leerlingen die via het Leerlingwezen werkzaam zijn in instellingen of horeca en de opleiding Instellings- of Horecakok volgen, om de SVH-Wisseltrofee.

Een goed diner komt niet tot zijn recht zonder de juis­te bediening. Het SVH-onderwijscentrum verzorgt daarom tijdens de BBB demonstraties van de Nederlandse Kampioenen Gastheerschap. Deze vinden op dinsdag om 14.00 uur plaats in het restaurant op de beursvloer. Wegens succes geprolongeerd is de Pizza Bakery Trophy, georganiseerd door Stichting Activitei­ten Ysfrica, onderdeel van Koninklijk Horeca Neder­land. Het Bedrijfsschap voor de Horeca zal een sympo­sium organiseren over de gevolgen van de invoering van de Euro voor horeca-ondernemers.

Openingstijden

Van 26 t/m 29 januari 1998 zijn de deuren van de BBB geopend voor het vakpubliek. Van maandag tot en met woensdag kan het publiek de beurs van 10.00 tot 18.00 uur bezoe­ken. De laatste dag, donderdag 29 januari, sluit de beurs een uur eerder en zijn de openingstij­den van 10.00 tot 17.00 uur.

De European Fine Food Fair vindt plaats van maandag 26 tot en met woens­dag 28 januari 1998 in de Expo Foyer en het Trajectum van het MECC. Op maan­dag is de beurs geopend van 12.00 tot 20.00 uur, op dinsdag en woens­dag van 10.00 tot 18.00 uur. De EFFF is alleen toegan­kelijk op ver­toon van een persoonlijke uitnodiging.

Auteur: Elek Vievermans

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws