Bedrijfsresultaat voor vaste lasten en belastingen in % van de totale omzet.

Auteur: Redactie
Hotelketens 13 september 1997
Bedrijfsresultaat voor vaste lasten en belastingen in % van de totale omzet.

’Vakantiehotel Mooi Veluwe+’ is een begrip in Neder­land. Toch dekt de oude vlag de nieuwe lading niet meer. Het hotel dat zich al vijfenvijftig jaar lang zo nadrukkelijk op de indi­viduele vakantieganger richt, is volledig vernieuwd; voor een groot deel nieuw gebouwd; en voorzien van een eigentijds management.

De Veluwe behoort tot de populairste vakantiestreken van ons land. Vooral de randstedeling vindt er rust. Dat is niet alleen te danken aan de weidse, uitge­strekte natuur, maar ook aan de overzichtelijke laag­bouw van de dorpjes en stadjes in de omgeving.

Al vijfenvijftig jaar lang staat Vakantiehotel Mooi Veluwe+ in het bos tussen Putten en Garde­ren. Eens was het een typisch fami­liehotel met een aantal vakantiehuisjes; toen werd het - zeven jaar geleden - overgenomen door de Ohlsen Holding uit Den Haag. Na vijf jaar zag Ohlsen meer mogelijkheden voor het hotel: de twee com­for­tabele hotelgebouwen werden grondig gerenoveerd en er kwamen geheel nieuwe, fraaie centrale voorzieningen (lounge, keuke­n, restau­rant en een gezellig café).

Eigentijds

Ohlsen Holding zocht vervolgens een echt­paar voor de bedrijfsvoering. Dat echtpaar vond Ohlsen in Wil en Karin Woudman, beiden afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool te Maas­tricht. Voorheen werk­ten zij in afzonder­lijke hotels in Noord-Limburg. Karin: ’We waren op zoek naar iets dat we samen konden doen. Een project als dit hadden we eigenlijk niet in gedachten, maar het sprak ons wel aan. Mede doordat het managementcontract ons de optie biedt het hotel later over te nemen.’

De samenwerking beviel al meteen na de sollicitatie­proce­dure. ’We zijn vanaf het begin nauw bij alles betrok­ken geweest. Ook bij de bouw en bij de inrich­ting. En dat terwijl we hier toen nog helemaal niet in dienst waren.’

De vakantiehuisjes, ruim twintig jaar geleden gebouwd, staan er nog: opgeknapt maar verlaten. Die huisjes zijn niet meer van deze tijd, maar ze blijven nog even staan, als aandenken. De tegenwoordige gast prefereert meer luxe. Wil: ’Vroeger werden de gasten hier bezig gehouden met bingo-avonden en dergelijke. Wij richten ons veel meer op de actieve vakantieganger, de persoon die er zelf opuit trekt. Daarom stellen we het eerste jaar gra­tis een goede, nieuwe huurfiets ter beschikking aan onze hotelgasten.’

Het is een ander hotel geworden, met een ander imago, maar met dezelfde naam. Wil: ’Die naam is toch een begrip. Veel mensen hebben daar goede herinneringen aan. Dat het anders is geworden, geeft eigenlijk niet. De gasten gaan ook met hun tijd mee. En de kinderen van de vorige genera­tie vindt het toch vertrouwd.’

Kleurzones

De doelgroep bestaat uit vijftigers, maar ook uit anderen. 'Met de aan­duiding "vijftigplussers" kun je trouwens geen kant op,' stelt Wil, 'want als je dat aangeeft, krijg je alleen "zeventigplussers". We zijn er voor individuele toeristen en kleine groepen, maar niet voor bustoeris­ten. We zijn ook niet ingericht op kin­deren. Die zijn welkom, maar we hebben er geen afzon­derlijke faciliteiten voor.’

Wel is er veel 'informatieve dienstverlening' voor de actieve gast. Naast gewone fietsen, zijn er lichtgewicht fietsen; er zijn fiets- en wandelroutes; volop brochures; ... ’Onze receptioniste behoort een beetje een verlengstuk van de VVV te zijn.’

Een overnachting (inclusief ontbijt) kost fl 72,50. Met ontbijt en dinerbuffet wordt het fl 102,50. Er is geen toeslag voor éénpersoons kamers (van de 83 kamers zijn er 38 éénpersoons) en wie zeven overnachtin­gen boekt, betaalt er maar zes. Het hotel heeft aantrekkelijke ar­range­menten.

De twee hotelgebouwen zijn verdeeld in kleurzones. Tweederde van de kamers is bestemd voor niet-rokers; daar ligt blauwe of gele vloerbedekking. Op de kamers die bestemd zijn voor rokers ligt groene vloerbedekking. Alle kamers bevinden zich op de begane grond en beschikken over een eigen terras. De inrichting doet Scandinavisch aan, met blank gelakt hout, eerlij­ke materialen en heldere kleuren.

Het grand café (Loki) heeft uiteraard een open haard. Loki telt zestig plaatsen. Het restaurant (Logi) telt negentig stoelen. Het terras heeft er honderd. Eten, drinken en logeren kunnen ook afzonderlijk worden geboekt. ’Men­sen uit de omge­ving zijn hier ook welkom.’

Geen zakenhotel

Samenwerkingsverbanden met hotelgroepen zijn er niet. Karin: ’We zijn gewoon lid van de VVV's in de omge­ving. We hebben geen andere samenwerkings­vor­men overwogen. Je wordt dan toch meteen vergeleken met de andere hotels van zo'n groep. We moeten het ook zon­der anderen kunnen, al zou het voor de "sales" na­tuurlijk wel gemakkelijk zijn.’

Er is een ruim advertententiebudget beschikbaar voor de promotie van het hotel in het openingsjaar. Dat wordt op dit moment vooral overge­boekt naar bladen als Plus, Spirit en De Telegraaf. Verder naar regionale dagbladen. ’We richten ons een beetje meer op de Randstad. Daar komen dan ook de meeste gasten van­daan.’

Voor deelname aan het ontbijtbuffet wordt fl 14,50 in rekening gebracht; genieten van het vier gangen tel­lende dinerbuffet kost fl 39,50. In principe kan wor­den gedineerd tussen 18 en 21 uur, maar op aanvraag ook op afwijkende tijden.

Wil: ’Aanvan­kelijk voerden we elke avond een ander buffet-thema. Onze gasten misten echter te vaak de aardappelen. Die serveren we nu, omdat de gasten dat willen, naast bijvoorbeeld een Indonesisch buf­fet.’ In de keuken wordt vooral sous-vide gekookt. Chef-kok Wim Beelen verricht veel werkzaam­heden ín het restaurant zelf. Hij bakt bijvoor­beeld à la minute en brengt het gerecht vervolgens zelf bij de gast aan tafel.’

Vakantiehotel Mooi Veluwe+ is niet gebouwd als congres- of zakenhotel. ’We hebben wel een groep van vijftig bridgers hier gehad,' vertelt Wil. 'Laatst logeerde bij ons ook een groep servicemonteurs, en dikwijls hebben we besloten fami­liediners van mensen uit de omgeving. De familieleden die wat verder weg wonen, blijven dan natuurlijk slapen.’

Internet

Tot de seizoensverlengende activiteiten behoren een nazomer-, een wild- en een kerstarrangement. Wil: ’Hier zijn mogelijkheden te over. We zijn nog zaken aan het ontwikkelen. Zo willen we onze gasten het bos in sturen met een verhalenverteller die allerlei sagen en vertellingen van de Veluwe op­dist; we willen huif­kar- en paar­dentramtochten orga­niseren; en voorlich­tingsavonden in samenwerking met onder andere Staats­bosbeheer en onze wijn­leverancier.’

Ook theaterdiners en avonden met levende muziek staan op het programma. ’We mikken daarbij ook op de Putte­naren zelf.’ Die Puttenaar is weliswaar streng gelo­vi­g (bij de banken in Putten kan op zondag bijvoorbeeld niet worden gepind), maar een ijsje eten op het terras van Mooi Veluwe+ moet kunnen - ook op de dag des Heren.

Opvallend: in een apart gedeelte van het restaurant staan twee computers met gratis Internet-faciliteiten. (Mooi Velu­we staat op Internet onder ’@vakantie­hotel-mooi­veluwe.nl’.) Er wordt nauwelijks gebruik van ge­maakt.

Karin: ’We zitten hier echt in het hart van Nederland. Het is een ideale plek. Onze hotelaccommodatie staat in een mooi, drie hectare groot bospark. We gaan er vanuit dat we in het derde jaar "break-even" zullen draaien.’

Auteur: Bert Salden

HM301997

 

Overig nieuws