De horeca moet serieus genomen worden

Auteur: Redactie
Events 11 februari 1998
De horeca moet serieus genomen worden

Op 13 mei aanstaande vindt op de Erasmus Universiteit te Rotterdam een congres plaats dat moet bijdragen aan een ver(der)gaande professionalisering van de horeca. Deloitte & Touche creëert samen met Essay Congresorganisatie een platform - in een stimulerende omgeving - voor mensen met visie. 'De sector moet af van het minderwaardigheidscomplex,' aldus Dick Peters, voorzitter van de branchegroep Horeca en Vrije Tijd van Deloitte & Touche. 'Per slot van rekening hebben wij hier van doen met een volwassen, economisch belangrijke sector.'

Het thema van dit congres luidt: het A-merk in de horeca, meerwaarde of misverstand? Volgens prof. dr. Roy Thurik, één van de sprekers op 13 mei, is er een nieuwe generatie universitair opgeleide horecaondernemers op komst. De A-merken zullen volgens hem met (!) die nieuwe ondernemers aan het werk willen gaan om nieuwe vormen en nieuwe formules neer te zetten. 'Maar de A-merken zijn heel erg gericht op de inkoopkant van de horeca,' stelt Thurik. 'Zij hebben nog niet de stap gezet naar de verkoop. Interbrew is nu aan het experimenteren met eigen themacafés. Dat bedrijf benadert nu rechtstreeks de klant; al dan niet samen met de ondernemers. Grolsch doet momenteel aan professionalisering: aan de Grolsch Horeca Academie worden toekomstige horecaondernemers en managers opgeleid. Dat is een ferme poging van een actief, goed bedrijf om het wat anders te doen.'

Grootschaligheid

De traditionele horecaondernemers moeten al enige tijd het hoofd bieden aan nieuwe concurrenten: de retail is opgeschoven richting horeca. Aanpassen is een (bittere) noodzaak; professionalisering een vereiste. Passiviteit wordt tegenwoordig genadeloos afgestraft. Opleidingsinstituten hebben reeds hun leerstof aangepast en het niveau verhoogd. Onder de vleugels van Koninklijk Horeca Nederland worden momenteel veel initiatieven ontwikkeld die de branche inspireren tot verbetering. Maar is dat voldoende?

'De investeringskracht die bijvoorbeeld achter de retailorganisaties schuilt, kan de huidige structuur waarin dikwijls de producent het risicokapitaal verstrekt, volledig doen veranderen,' zegt  Frank de Wijn van Essay Congres Organisatie. 'Spelers en krachten die tot nog toe waren buitengesloten, zullen binnenkort op de markt verschijnen. De ontwikkeling van ketens, franchiseorganisaties en themabedrijven zal de exploitatie van cafés en restaurants naar het niveau van grootschaligheid tillen, waardoor de horeca ook aantrekkelijk wordt voor andere beleggers en investeerders dan de zelfstandige ondernemers en hun klassieke leveranciers.'

Samenwerking

In het levensmiddelenkanaal hebben de retailorganisaties een sterke positie weten te veroveren tegenover de producenten. De retailers zijn nog niet klaar: door het voeren van huismerken weten zij hun onafhankelijkheid ten opzichte van de A-merken verder te vergroten.

De discussie rondom de waarde van de A-merken is dan ook zeer actueel: de groei van de huismerken lijkt niet te stuiten. De hedendaagse consument staat sceptisch tegenover de mythen die de A-merken omgeven. De producent moet met de nieuwe werkelijkheid leren omgaan: hij zal straks tegen kleinere marges grotere inspanningen moeten leveren. Om tot een optimalisatie van de omzet en het rendement te komen, zullen producenten en retailers intensief moeten gaan samenwerken.

De Wijn: 'Momenteel levert de producent in beperkte mate prestaties ten behoeve van de afnemer; soms in de vorm van financiële ondersteuning, soms door het scheppen van faciliteiten. De meeste prestaties zijn echter gericht op de inkoopzijde. Mag de A-merkenproducent nog verwachten dat deze aanpak tot merkentrouw leidt? Zou het niet kunnen gebeuren, binnen de horeca, dat huismerken promoveren tot A-merken; dat bier en fris in grootverpakking onder een "private label" op de markt worden gezet? Het serieus nemen van de horecaondernemer door de producent - ondanks de kleinschaligheid in de horeca - moet de eerste stap zijn om zo'n ontwikkeling onnodig te maken.'

Creativiteit

Het Horeca Business Congres is uiteraard bedoeld voor innovatieve ondernemers uit de horeca; voor directieleden en f&B managers van grote ketens; voor directieleden van brouwerijen; voor wijnimporteurs, distillateurs, frisdrankproducenten en koffiebranders. En natuurlijk voor bestuurders van brancheorganisaties, bedrijfs- en productschappen en belangenorganisaties. Het is vanzelfsprekend dat tevens mensen uit de bankwereld, de advieswereld en het onderwijs acte de presence zullen geven. Zij allen zullen 'op het spoor' gezet worden van samenwerking.

'Niet enkel het realiseren van steeds meer nieuwe verkooppunten, maar juist het optimaliseren van de bestaande verkooppunten moet het uitgangspunt zijn,' meent De Wijn. 'Het vertrekpunt moet de horecaondernemer en de ontwikkeling van het horecabedrijf zijn. Van daaruit moet aan groei gewerkt worden. Horeca is leuk voor de consument door de oorspronkelijkheid en creativiteit van de individuele horecaondernemer. Een voortgaande standaardisering, zoals bij landelijke themabedrijven het geval is, nivelleert deze elementen. De producent en de horecaondernemer winnen allebei als de kleinschaligheid van de horeca door intensivering van de samenwerking kan worden bewaard.'

Auteur: Jason van de Veltmaete

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws