De rust van toen, het comfort van nu

12 december 1999 | Redactie

Ze zijn een beetje in onbruik geraakt: de woorden arcadisch en bucolisch. Maar een schilder zou er, op het arcadische landgoed Warnsborn, nog wel raad mee weten. De hotelgasten trou­wens ook wel, want in het gastenboek wordt de landelijke schoonheid - en de bucolische rust - uitvoerig geroemd. Het loofbos was op zijn mooist, tijdens een bezoekje van Hospitality Ma­nagement: de herfstbladeren leken elk zonnestraaltje te begroeten met een eeuwige pracht. Anders dan elders in ons land, golft het bladerdak in Arnhem naar de einder toe. De bossen staan hier namelijk op geaccidenteerd terrein; dat maakt ze mooier en levendiger. Verscholen in zo'n bos, achter een lange oprijlaan, ligt een levendig hotel.

'Uit zuivere bronnen vloeit zuiver water,' luidt een oud Nederlands gezegde. Welnu, 'born' is een ander woord (Duits/oud-Nederlands) voor bron; warn betekent zuiver. Op het landgoed Warnsborn bevinden zich een paar heldere bronnen, vandaar de naam. Het zuivere water kab­belt via een beekje, langs bomen en gazonnen, naar de Rijn.

Als we de historische bronnen bekijken, zien we dat de naam Warnsborn voor het eerst ge­noemd wordt in 1428; het werd als heidegebied door hertog Arnold van Gelre in erfpacht ge­geven aan ene Johan van Postel. Na verloop van tijd geraakte het in handen van de kerk. De­genen die nog een beetje kennis bezitten met betrekking tot de vaderlandse geschiedenis we­ten dat de Opstand ('tachtigjarige oorlog') een einde maakte aan zulk kloosterbezit. In 1640 werd Warnsborn in het openbaar verkocht. Sindsdien heeft het landgoed tal van eigenaren ge­kend. In 1929 overleed de toenmalige 'landheer', genaamd Voute. Zijn familie werd vervol­gens door de grote beurskrach gedwongen het bezit te verkopen.

Overwinning

De exploitatiemaatschappij die met het landgoed aan de haal ging, heeft gelukkig niet lang plezier gehad van de aankoop. Deze N.V. was namelijk van plan 'het zaakje' te verkavelen. De toen juist opgerichte stichting Het Geldersch Landschap begon met succes een onteigenings­procedure. We spreken hier over een van de eerste overwinningen in de geschiedenis van de natuurbescherming.

Een historische militaire nederlaag (de meidagen) trok kort daarop een streep door de reke­ning. Dat de Duitse officieren Groot Warnsborn inpikten als onderkomen valt nog wel te be­grijpen, maar dat zij, tijdens een groot feest, het landhuis in vlammen lieten opgaan...

Wat er nu staat, herinnert in niets aan het verleden. Jawel, het hotel oogt bedriegelijk echt als een landhuis, maar de neo-classicistische architectuur stamt uit 1950; het oorspronkelijke landhuis zag er heel anders uit. We slaan weer een paar eigenaars over (ENKA; AKZO; mana­gement door de Bilderberg Groep; Clingendael Groep; Crest Hotels). In 1980 wordt Hotel Restaurant Groot Warnsborn door Crest Hotels verkocht aan de familie J. Pot. Negen jaar later komen de huidige eigenaars in beeld.

'Twee angsthazen uit Friesland kwamen in 1989 met knikkende knieën solliciteren.' Dat zijn de woorden van Lammert de Vries. Destijds werkte hij samen met zijn echtgenote Sjoukje in een Londens hotel. Zij hadden het vliegtuig naar Nederland gepakt, speciaal voor dit sollicita­tiegesprek. 'Sjoukje en ik wilden heel graag iets samen doen,' verklaart Lammert. 'In Londen - en voor die tijd in Florida - werkten we weliswaar in hetzelfde hotel, maar we zagen elkaar nauwelijks. Het klikte onmiddellijk met de heer Pot, dus we konden beginnen als "bedrijfsleider-echtpaar". Twee jaar later kwam de vraag: "Willen jullie het hotel niet overne­men?" Natuurlijk wilden we dat, maar de pecunia ontbraken, en de banken waren destijds niet zo scheutig.'

Restaurateur

De heer Pot was evenwel een vindingrijk man. 'Dan huren jullie het bedrijf toch eerst voor vijf jaar,' opperde hij. Dat scenario werd direct omhelsd door Lammert en Sjoukje. Die vijf jaar verliepen voorspoedig: er kwam een nieuwe serre; het restaurant en de lounge werden gereno­veerd; de banken begonnen zich warm te lopen. In 1996 was het zover: 'Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn' werd het eigendom van Lammert en Sjoukje de Vries.

De aandachtige lezer zal het zijn opgevallen dat er nu sprake is van 'Hotel & Restaurant'. Dat restaurant bestond al wel - en het liep zelfs goed, dankzij aanwaaiende natuurgenieters - maar onder het nieuwe bewind heeft het f&b-gedeelte extra aandacht gekregen. Niet zo vreemd, want Lammert heeft zijn eerste serieuze schreden op het horecapad gezet in het destijds be­faamde Amsterdamse restaurant Molen De Dikkert.

'Ik ben in hart en nieren een restaurantgastheer,' bekent Lammert. 'Het restaurant c.q. de keu­ken was vóór onze tijd al de grote kracht van Groot Warnsborn, maar wij wilden dat deel van het bedrijf nog meer versterken en dus ook meer bekendheid geven.'

Vroeger waren het voornamelijk de wandelaars en fietsers die hier aan kwamen zeilen; inmid­dels is het restaurant van Groot Warnsborn tevens een pied-à-terre voor zakenlieden. Toch is de verhouding logies/f&b 'ongunstig' veranderd voor de f&b. De Vries: 'Het was 30/70, nu zitten we op de gezonde verhouding 50/50. Dat betekent niet dat het restaurant nu minder presteert dan voorheen - integendeel. Het betekent dat de logiesverstrekking een stuk beter is geworden. In 1997 zijn alle kamers in het hoofdgebouw totaal gerenoveerd; elke kamer heeft nu een eigen kleur en uitstraling. In 1998 zijn de toiletgroepen aangepast aan de moderne tijd. Vorig jaar december is het koetshuis opgeleverd; dat is nu een hoteldependance.'

Alles aanpakken

We moeten het eerst maar even over dat koetshuis hebben. Hoewel, 'even'... In Hospitality Management hebben we nog niet lang geleden de reeks 'De bijzondere hotelkamer' gehad. Jammer dat toen dit koetshuis nog niet klaar was. Het is voor circa fl 2.500.000,- verbouwd onder leiding van Monk Architecten (Utrecht). Die mannen hebben puik werk afgeleverd: van buiten oogt het koetshuis weer zoals een koetshuis behoort te ogen: authentiek en nostalgisch. Binnenin herinneren allerlei elementen aan de tijd van edele viervoeters: een stenen trog als wastafel bijvoorbeeld. Het gebouw heeft een heel aparte, doordachte indeling gekregen, en het zit vol met architectonische 'grapjes'. Luxe gepaard aan - in de vormgeving - strakke eenvoud. Heerlijk badderend in een bubbelbad kijkt de gast door een bunkerachtige spleet gelijkvloers uit over een glooiend gazon. Maar uiteraard kun je in dat bad ook tv kijken. Aan de muren hangen op doek gedrukte portretten van aristocratische heren en dames die ooit met glimmen­de rijlaarzen door dit koetshuis gebanjerd hebben. Elke kamer is volledig anders - tot in de details. Elke kamer kan ook apart afgesloten worden van elektriciteit, water en telefoon; han­dig in het geval van storingen.

'Het volgende project is de renovatie van de oranjerie,' vertelt De Vries. 'Die moet geschikt gemaakt worden voor presentaties en vergaderingen. Ook daarbij staat voorop dat zo veel mo­gelijk recht gedaan moet worden aan hoe het ooit was. Dat geldt met name voor de unieke terrastuinen die sinds 1939 geheel verloren zijn gegaan. Samen met Stichting het Geldersch Landschap proberen we de tuinen in oude luister te herstellen.'

Stap voor stap is Groot Warnsborn een volwassen hotelbedrijf geworden. 'In het begin pakten we alles aan,' aldus De Vries. 'Dus ook bruiloften en andere feesten die ervoor zorgden dat de rest van het hotel leeg stond, maar ja... Nu de hotelbezetting gestegen is, werkt dat niet meer. We hebben gekozen voor de wat belangrijker gast: de persoon die regelmatig komt overnach­ten en liefst hier ook eet. Dus niet meer degenen die sporadisch de boel op stelten komen zet­ten. Zodra de oranjerie klaar is - medio volgend jaar - kunnen daar de recepties en presentaties gehouden worden.'

In het hoofdgebouw bevinden zich twee vergaderzalen; elk zaaltje biedt ruimte voor 25 tot 30 personen. De Vries: 'Zoals het nu is, kloppen de verhoudingen. De vergadercapaciteit is in overeenstemming met het aantal hotelkamers. We krijgen evenwel veel aanvragen voor grote presentaties; daar hebben we de oranjerie voor nodig.'

Samen praten

Groot Warnsborn heeft geen zwembad, fitnessruimte of aanverwante toestanden. 'Helemaal niks,' lacht De Vries. 'Maar we hebben 750 hectare bos om ons heen. Bovendien Burgers Zoo, De Hoge Veluwe, het Kröller-Müller museum, het Nederlands Openluchtmuseum en - voor de echte sportievelingen - het nationale sportcentrum Papendal.'

Vooral rust en natuur dus. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat Groot Warnsborn lid is van Relais du Silence - Silencehotel. 'Dat samenwerkingverband past ons prima,' benadrukt De Vries. 'Eén van de voorwaarden voor het lidmaatschap is bijvoorbeeld dat de eigenaar zelf als gastheer binnen het hotel moet functioneren. Dat spreekt ons bijzonder aan.'

Maar Groot Warnsborn is vooral lid geworden - reeds lang geleden - omdat het hotel ook in­ternationaal "op de kaart" gezet wilde worden. In de gids van Relais dus Silence staan 320 hotels, waarvan tien in Nederland. En er is nog een groot voordeel: de informatieverstrekking. De Vries: 'Binnen de hotellerie sturen collega's elkaar veel te vaak met een kluitje in het riet; dikwijls wordt er gelogen. Binnen een samenwerkingsverband als Relais du Silence wordt goed met elkaar gepraat; je krijgt eerlijke informatie over ieders bedrijfsvoering.'

Nog even terug naar de food & beverage. Waarom heeft het restaurant - zo prominent aanwe­zig - geen aparte naam? 'We doen het hier met ons allen,' antwoordt De Vries. 'Het is één be­drijf met één team. We hebben ook nooit gemerkt dat er bij niet-hotelgasten sprake was van enige schroom om dit gebouw binnen te stappen. We krijgen zelfs menigmaal te horen: "Ik wist niet dat dit ook een hotel is". We hebben kennelijk een lage drempel.'

Naam:             Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn

Kamers:           30 kamers; 7 verschillende types (A t/m G)

Logies:            enkel gebruik: 295,- / 270,- / 205,- / 165,- / 140,-

twee personen: 340,- / 300,- / 250,- / 210,-

Zalen:              twee zalen (25 tot 30 personen); meerdere 'subruimtes' (max. 8 personen)

Omzet:            circa 4 miljoen

Omzet f&b:     50%

Auteur: Jason van de Veltmaete

HM30JAAR HM301999

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Economie Amsterdam Interview
Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Het contrast kán niet groter. Van een overvolle stad in 2019 naar een angstvallig stil Amsterdam in de zomer van 2020. Het massatoerisme verdween en de hotels in de hoofdstad blijven leeg. Terwijl het COVID-19 virus de hotellerie in zijn greep houdt, worden er plannen gesmeed om Amsterdam in ...

Economie Interview
Barbara Baarsma: "Amsterdamse hotels moeten serieus nadenken over transformatie"

Barbara Baarsma is econome en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Bovendien is zij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad ...

Achtergronden
TheaterHotel De Oranjerie start met Dinner Theater Shows

Velen hebben het theater al te lange tijd moeten missen, maar daar komt verandering in! De Oranjerie gaat vanaf 2 oktober elk weekend een Dinner Theater Show organiseren. In een intieme setting op de bühne van de theaterzaal zorgt De Oranjerie voor een uniek en avondvullend programma. Terwij...

Interview Longread
Interview Pieter Elbers (KLM): "De fase direct na het vaccin is cruciaal"

Captain of industry Pieter Elbers (CEO KLM) en éminence grise Roberto Payer (Waldorf Astoria en Hilton Amsterdam) strijden tegen de gevolgen van de coronacrisis. Midden in die crisis ontmoeten ze elkaar in Amsterdam. De luchtvaart en de hotellerie wordt hard geraakt door de wereldwijde pandem...

Amsterdam Culinair
Taiko, in het Conservatorium Hotel, heropent en serveert Hiramasa Kingfish

Taiko, het bekroonde restaurant van Executive Chef Schilo van Coevorden, heropent op 30 september haar deuren voor hotelgasten en bezoekers. Na het succes van de Red King Crab, Wagyu, Wasabi en Soja menu’s, heeft het veelgeprezen modern-Aziatische restaurant van het Conservatorium hotel in Ams...

Internationaal Coronacrisis
Coronacrisis: 5 grootste hotelketens ter wereld verloren 25 miljard aan waarde

De uitbraak van het coronavirus heeft elke sector over de hele wereld getroffen, maar de hotelindustrie behoort tot de zwaarst getroffen sectoren. Hoewel de hotels verhoogde veiligheids- en hygiënemaatregelen hebben genomen, en voorzichtig zijn heropend voor het zomerse reisseizoen, kan het her...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: