Elk land houdt er eigen criteria op na

Auteur: Redactie
Internationaal 10 april 1998
Elk land houdt er eigen criteria op na

In Nederland wordt de zogenaamde Benelux‑hotelclassificatie gebruikt. Deze classificatie is voor alle bedrijven verplicht sinds 1985. Op 1 januari 1999 worden vernieuwde - kwalitatieve - normen ingevoerd. (De hygiëne, de staat van onderhoud, de inrichting, de uitstraling, ...) De nieuwe normen worden wel nader omschreven, maar zijn niet expliciet.

Hoe 'goed' is dat Beneluxsysteem nu in vergelijking met andere hotelclassificatiesystemen? Het onderzoek heeft zich gericht op: Diamond Rating (van de American Automobile Association); Official Hotel Guide (Verenigde Staten); de classificatie van de Zwitserse en Duitse hôtelierverenigingen (respectievelijk de Schweizer Hotel Verein en het Deutscher Hotel‑ und Gaststattenverband); de Automobile Association (Engeland). De Franse bandenproducent Michelin wilde de details van zijn systeem niet prijsgeven.

Het systeem van WTO biedt een modelschema dat als basis gebruikt kan worden voor een (inter)nationaal systeem. Teneinde de resultaten in een wat bekender perspectief te kunnen plaatsen, is de Benelux‑hotelclassificatie aan het onderzoek toegevoegd.

Uitwerking van het onderzoek

Is het systeem verplicht of vrijwillig? Betaalt de hôtelier een vergoeding?

Land ‑systeem           Verplicht of vrijwillig?      Betalen vergoeding

VS - Official Hotel Guide     vrijwillig              nee

VS ‑ AAA                vrijwillig              nee

Zwitserland             vrijwillig              ja

Duitsland               vrijwillig              ja

Benelux                 verplicht               inbegrepen bij het lidmaatschap

WTO                     n.v.t.                        n.v.t.

UK ‑ AA                 vrijwillig              ja

 

Een vrijwillig systeem komt vaak voort uit commerciële overwegingen van een groep betrokkenen. De meest voorkomende vormen zijn: hôteliers die lid zijn van een nationale vereniging; een groep gebruikers met een gemeenschappelijk belang, bijvoorbeeld een automobielvereniging (AA en AAA); commerciële organisaties (bandenfabrikant Michelin; uitgeverijen) die belang hebben bij het drukken van een gids en/of de verkoop van advertentieruimte (Official Hotel Guide).

De vergoeding die betaald wordt, is veelal afhankelijk van het niveau en/of het aantal kamers. Als een commerciële instantie geen vergoeding vraagt, wordt meestal de mogelijkheid geboden advertentieruimte te kopen om zo het hotel nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Wie beheert en controleert het systeem?

Land ‑ systeem                Verantwoordelijke

VS - Official Hotel Guide           Official Hotel Guide (Reed-Elsevier groep)

VS ‑ AAA                      American Automobile Association (AAA)

Zwitserland                   Schweizer Hotelier Verein (SHV)

Duitsland                     Deutscher Hotel‑ und Gaststattenverband (DEHOGA)

Benelux                       Bedrijfschap Horeca & Catering

WTO                           n.v.t.

UK ‑ AA                       Automobile Association Development Ltd. (AA)

 

* Welk symbool wordt er gebruikt?

* Welke niveaus zijn er?

 

Land ‑systeem           Symbool                 Niveaus

VS - Official Hotel Guide     Afkorting, bijv. MFC          Moderate First Class t/m

Superior De Luxe

VS ‑ AAA                            diamant     1 t/m 5 diamanten

Zwitserland                         ster        1 t/m 5 sterren

Duitsland                           ster        1 t/m 5 sterren

Benelux                             ster        1 t/m 5 sterren

WTO                                 ster        1 t/m 5 sterren

UK ‑ AA                             ster        1 t/m 5 sterren

 

In de Europese landen wordt steeds een ster als symbool gebruikt, terwijl de twee Amerikaanse systemen een eigen symbool bezigen. Het gebruik van de ster als symbool suggereert overeenkomsten, maar ieder land houdt er eigen criteria op na. Dat kan tot verwarring leiden bij de gast.

Welke bedrijven worden in het systeem opgenomen?

 

Land ‑ systeem                      bedrijf

VS - Official Hotel Guide                 Alle logiesbedrijven m.u.v. B&B en condominiums

VS ‑ AAA                            Alle logiesbedrijven

Zwitserland                         Alle logiesbedrijven met min. 5 kamers

Duitsland                           Alle logiesbedrijven met min. 8 bedden

Benelux                             Alle logiesbedrijven met min. 2 kamers

WTO                                 Alle logiesbedrijven met min. 10 kamers

UK ‑ AA                             Alle logiesbedrijven met min. 6 kamers

 

Op welke aspecten is de beoordeling gebaseerd?

Is er compensatie mogelijk?

 

 

Land ‑ systeem

 

 

Beoordelingsaspecten

 

 

Compensatie

 

 

VS – Official Hotel Guide

 

 

‘10 level system’ dat beschrijft wat wordt verstaan onder een bepaalde categorie hotel

 

 

Ja en nee, zie beoordelings‑aspecten

 

 

VS ‑ AAA

 

 

8 categorieën (onderverdeel in 22 subcategorieën), voor 4 en 5 diamonds hotels zijn er 2 extra categorieën m.b.t. service

 

 

De slechte kwaliteit van 1 of meer aspecten kan de overall rating negatief beïnvloeden

 

 

Zwitserland

 

 

19 criteria (vooral objectieve criteria,  bijv. kwaliteit & inrichting van kamers, recreatiemogelijkheden, indruk van het geheel)

 

 

Ja, verplicht minimum aantal punten en max. één categorie hoeft niet aan voldaan te worden

 

 

Duitsland

 

 

22 verplichte categorieën met objectieve criteria en 4 facultatieve criteria

 

 

Ja, verplicht minimum aantal punten per categorie

 

 

Benelux

 

 

12 categorieėn, variėrend van ‘technische voorzieningen’ tot ‘facultatieve  normen (status)’

 

 

Slechte algemene indruk kan tot lagere classificatie leiden

 

 

WTO

 

 

7 categorieėn, variėrend van ‘algemeen’ tot ‘services’

 

 

n.v.t.

 

Ieder systeem, behalve dat van de Benelux, biedt min of meer de mogelijkheid bepaalde aspecten te compenseren, mits aan de basisvereisten voldaan is. Het blijkt bijzonder moeilijk bepaalde kwaliteitsaspecten te benoemen en  te beoordelen. Alleen het systeem van AA biedt de mogelijkheid een soort extra score te behalen. Daarmee kan men onderscheid maken tussen hotelbedrijven van dezelfde klasse. De andere systemen kennen uitsluitend de mogelijkheid een bedrijf te ’declasseren’ als aan bepaalde zaken niet voldaan wordt.

Welk type inspecties wordt gehouden?

Hoe vaak wordt geïnspecteerd?

 

 

Land ‑ systeem

 

 

Type inspectie

 

 

Hoe vaak

 

 

VS – Official Hotel Guide

 

 

Inspectie door werknemers OHG + commentaar van gasten d.m.v. Hotel Critique Cards

 

 

1x per jaar

 

 

VS ‑ AAA

 

 

Anonieme inspectie door Field Representatives + oordeel oude rapporten

 

 

Minimaal 1x per jaar

 

 

Zwitserland

 

 

Door commissie,  bestaande uit collegae uit een ander kanton

 

 

1x per 5 jaar

 

 

Duitsland

 

 

Controle door commissie of lid plaatselijke VVV

 

 

1x per 2 jaar

 

 

Benelux

 

 

Door inspecteurs Bedrijfschap

 

 

1x per 2 jaar

 

 

WTO

 

 

n.v.t.

 

 

n.v.t.

 

 

UK ‑ AA

 

 

Anonieme inspectie incl. overnachting, na afloop rondleiding en bespreking met hotelier

 

 

1x per jaar

 

 

In alle gevallen wordt ieder logiesverstrekkend bedrijf ter plaatse geïnspecteerd. In de meeste gevallen gebeurt dit door inspecteurs die in dienst zijn van de organisatie die de beoordeling toekent. Niet duidelijk is, of alle inspecties in eerste instantie anoniem plaatsvinden en of een overnachting altijd onderdeel uitmaakt van het bezoek. Bij een aantal systemen leiden klachten van gasten tot één of meerdere extra inspecties van het betreffende hotel.

Aanmelding kan bij vrijwillige systemen op twee manieren plaatsvinden, afhankelijk van de classificerende organisatie. Als de classificerende organisatie een vereniging van hôteliers is, besluit een logiesbedrijf zelf of het lid wil worden. Consequentie van dat lidmaatschap is dan beoordeling volgens het systeem en de verplichte toekenning van een classificatie.

Als de classificerende organisatie een ’commerciële organisatie’ is, is aanmelding ook vrijwillig en zijn er wederom twee mogelijkheden: 1. de vermelding is gratis en er kan extra advertentieruimte worden gekocht; 2. de hôtelier moet zichzelf aanmelden en ervoor betalen.

Vaak kunnen nog extra diensten ingekocht worden, zoals marketing & sales ondersteuning, vermelding op het internet of opname in een centraal reserveringssysteem.

 

 

Overig nieuws