Holiday Inn en Crowne Plaza afzonderlijke merknamen

Auteur: Redactie
Hotelketens 4 april 1998
Holiday Inn en Crowne Plaza afzonderlijke merknamen

De naam Crowne Plaza, nu nog gebruikt in combinatie met Holiday Inn, wordt een zelfstandige werknaam voor de topgroep van de hotelorganisatie. De naamswijzi­ging wordt de komende maanden wereldwijd ingevoerd; de operatie zal in de zomer van 1999 zijn voltooid. In Nederland en België moet het in juni gebeurd zijn.

Holiday Hospitality, de werkmaatschappij van de Holi­day Inn groep (waartoe sinds kort ook de Inter­conti­nental hotels behoren), maakt sinds 1990 deel uit van de Bass groep, een beursgenoteerd bedrijf dat 245 jaar geleden begonnen is als brou­werij. Deze brouwer heeft samen­werkingsverbanden met onder andere Grolsch en Inter­brew. In Groot-Brittannië ex­ploiteert Bass boven­dien pubs, restaurants, 'foodcor­ners' en dran­kendistri­butie. Tot de bezittingen behoren een wijn­goed in Frankrijk en het merk Brit­vic.

Duidelijkheid

Arie van der Spek, vice-president van Holiday Hospitality, is - residerend in Brussel - verantwoor­delijk voor services, marke­ting, sales, reserve­ringen en communica­tie. Hij is lid van het managementteam voor de regio Euro­pa, Afrika en het Mid­den-Oosten. Van der Spek - geboren en getogen in Amsterdam - is econoom. Hij trad in 1983 bij Bass in dienst als interim-manager. Hij was in die hoedanigheid ook betrokken bij de overname van Holiday Inn: de eerste acht hotels in 1987; de rest tussen 1988 en 1990. Holiday Hospitality telt 2400 hotels met 390.000 kamers in ruim 60 lan­den.

De groep ont­stond in 1952 in Memphis, toen Kemmons Wilson geen compromissen wilde doen aan de ho­telstan­daards van die dagen. Het eerste Holiday Inn hotel telde 120 kamers, elk met een eigen badkamer, airconditioning en tele­foon. In 1957 ging de onderne­ming naar de beurs. Het eerste Europese Holiday Inn hotel werd in 1968 geopend in Leiden.

Van der Spek: 'De naam Crowne Plaza werd tien jaar gele­den toegevoegd aan onze beste Holiday Inn hotels. Die naam ging al spoedig een eigen leven leiden. Mensen vertel­len je dat ze logeren in een Crowne Plaza. We veranderen nu ook de standaardservice. Zo kun je in elke gang zelf ijsblokjes halen, maar je kunt ijs ook via de roomservi­ce bestellen. Op elke kamer staat een koffiema­chine, met mokken. Lekker 's morgens vroeg, als je geen be­hoefte hebt aan roomservice. Maar ontvang je bijvoor­beeld gasten op je kamer, dan is het wel handig dat je via de roomservice ook koffie kunt bestellen.'

Van der Spek verwacht dat de splitsing van de namen meer duidelijkheid zal bieden: 'Onze gasten zijn voor­al trouw aan een bepaald niveau. Wie voor Crowne Plaza kiest, zal voor zijn zakelijk verblijf eerder naar een collega stappen dan naar een Holiday Inn Express, ten­zij er geen hotel van zijn klasse aanwezig is.'

Eigen eisen

Van der Spek: 'We praten intern niet over sterren maar over "scales". Dat is duidelijker. Een hotel dat in Amsterdam goed is voor vijf sterren, krijgt er in Parijs misschien maar drie.' Hij onderscheidt upscale, midscale en budgetscale, en rangschikt de Interconti­nental hotels (in Nederland onder andere Amstel hotel, Ameri­can en Des Indes) helemaal bovenaan onder 'inde­pendent de luxe'. De Holiday Inns vindt Van der Spek midscale, de Grand Plaza's upscale. De regio Europa, Afri­ka en het Mid­den-Oosten telt momenteel 48 Crow­ne Plaza's, vooral gelegen in zaken­centra en grote steden. In Nederland hebben we er vier.

De groep beschikt verder over Holiday Inn (SunsSpre) Resorts in vakantiebestemmingen; Holiday Inn hotels; Holiday Inn Garden Cou­rts (met onder andere vergader­faciliteiten); en Holi­day Inn Express (budgethotels). Buiten Europa zijn er nog Holiday Inn Select Hotels (zakenhotels) en Holiday Inn Hotels & Suites (voor een langer ver­blijf). Nieuw zijn de Staybridge Suites by Holiday Inn (voor een langer verblijf). De eerste Stay­bridge Suite is vanaf het einde van dit jaar te vinden in de Verenigde Sta­ten. De grootste groei in Holiday Inn Express hotels (ruim 700) vindt plaats in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. In Nederland ligt een Holiday Inn Express in Moerdijk.

Overigens bieden de meeste Holiday Inn hotels keus uit diverse kamers, waaronder 'executive bedrooms' met een luxere inrichting, en kamers met grotere bed­den. Het Holiday Inn Conference Network begeleidt desge­wenst bij de organisatie van 'meetings' en vergade­rin­gen.

Net als de meeste ketens kent Holiday Hospitality diverse exploitatievormen. Zo worden de hotels in Maastricht, Luik, Leuven en Soestduinen geleid door Bildenberg (een werkmaatschappij van Queens Moat Hou­se), onder Holiday Inn- en Crowne Plaza-franchise.

Van der Spek: 'We hebben in meer landen samenwerkings­verbanden met Queens Moat House, een beursgenoteerd bedrijf dat overigens ook hotels onder eigen namen exploi­teert.' Holiday Inn sluit zowel management- als leasecontracten, en is soms ook eigenaar van het on­roerend goed.

Leden van het Holiday-Hospitality-samenwerkingsverband hebben onder andere inkoopvoordelen. 'Neem een zakje suiker. Daarvoor hebben we een eigen standaard: er zit 7 gram in van een door ons bepaalde kwaliteit. We hebben contracten met drie leveranciers, waar de hotels hun suiker kunnen inkopen tegen een door ons bedongen quan­tumprijs. De hotels bepalen zelf waar ze inkopen en wanneer. Datzelfde geldt voor matrassen, televisies en tal van andere zaken. Onze eigen catalo­gus, met drieduizend artikelen, is bereik­baar op internet voor onze hotels; na het intoetsen van een wachtwoord. Uiteraard kun­nen alleen Holiday Hospitality hotels onder onze condities inkopen.'

Holiday Hospitality stelt per hotelcategorie eigen eisen aan het gebouw (veiligheid, constructie, brand­preventie, breedte van de gangen, vluchtwegen, in­richting van de kamers) en aan de dienstverlening. 'We ontwik­kelen con­tinu nieuwe food and beverage-concepten en hechten bijvoorbeeld veel waarde aan een goed ontbijt. We zijn, met 235 miljoen ontbijten per jaar, een van de groot­ste ontbijtverschaffers ter wereld. Het ont­bijt­moment is een van de belangrijkste tijdstippen van de dag. Daarom hanteren we de term "best in break­fast".'

Populair zijn de nieuwe hotel-restaurantfor­mules Ni­co's Central (Londen) en het visconcept The Big Blue (Madrid). De laatste scoorde een omzetstijging van 400% in ver­ge­lijking met de oude formule.

Voorkeurspositie

De Holiday Hospitality-organisatie is, promotioneel gezien, per land opgebouwd. Elk land kan eigen promo­ties activeren, terwijl elk hotel ook zelfstandig naar buiten kan treden, mits dat gebeurd onder de merkvlag. Elk hotel heeft een eigen budget, een eigen aanpak en een eigen verkoopafdeling. Daarnaast zijn er sales- en mark­eting­afdelingen per land. Activiteiten worden niet zelden gesubsidieerd door het moederconcern. Zo gaven acht van de tien Nederlandse Holiday Inn hotels samen een brochu­re uit met steun van het moederbedrijf.

De 'fee' bedraagt per hotel 6% van de kameromzet (uit­sluitend op de overnachtingsprijs), waar­van 2% bestemd is voor marketingacti­viteiten. Voorwaarde voor het lidmaatschap is verder dat de hotelmanager een cursus volgt van drie weken aan de Holiday Inn University in de Verenigde Staten of in China.

Holiday Hospitality beschikt over een eigen reser­ve­ringssys­teem, genaamd Holidex. Van der Spek: 'We waren in 1956 de eerste met een eigen reserve­ringssys­teem en zijn nog steeds de beste ter wereld. We bieden meer "busi­ness" dan onze collega's. In de Verenigde Staten zorgt Holi­dex voor 37% van de omzet; in Europa voor 19%.'

De gratis re­serveringstelefoonnummers in Europa lei­den naar de reserveringscentrale in Amsterdam, waar vrij­wel iede­reen in zijn eigen taal te woord wordt ge­staan. 'Uiteraard gebruiken we Holidex alleen voor onze eigen hotels en de Scandic-hotels, waarmee we een samenwerkingsverband hebben. De hotels zijn gelinkt met Holi­dex via een front-office-systeem. Als een vaste klant zijn "priority mem­ber nummer" opgeeft, hebben we meteen een aantal gege­vens beschikbaar over kamer­voor­keuren. En we hebben zes mil­joen priority members!'

Holidex is ook bereikbaar via Internet. 'Een jaar geleden boekten we op jaarbasis zo'n honderd kamers via Internet; momenteel zijn dat er zesduizend per jaar. Maar de site wordt veel vaker bezocht voor informatie en wat bijzonder is: via Internet wordt veel 's nachts geboekt.'

Holidex is ook gelinkt aan de reserveringsprogramma's van veertig grote luchtvaartmaatschappijen, met wie een nauwe samenwerking bestaat, ook in het uitwisselen van puntensystemen. 'Meer dan 400.000 reisbureaus wereld­wijd boeken jaarlijks zo'n dertig miljoen overnachtingen in Holiday Inns.'

Bij Holiday Hospitality heet het netwerk van vaste relaties dus 'Priori­ty Club'. Het was in 1983 de eerste in haar soort. Het lidmaatschap kost tien dollar, en de leden kunnen 'opgewaardeerd' worden naar gouden en platina niveaus. De goudstatus wordt bereikt bij 20 tot 59 overnachtingen per jaar in Holiday Hospitality hotels; daarboven geldt de plati­nasta­tus. Gouden leden ontvangen 10% bonus­punten, pla­tina leden 30%. Ieder lid ontvangt tien punten per US Dollar besteed aan een overnachting, of pun­ten die over­eenkomen met 2½ mijl in de frequent flyer program­ma's van de meeste grote luctvaart­maat­schappij­en, waaronder KLM en Sabena. De punten van de Priority Club kun­nen worden ingewisseld tegen gratis over­nachtingen, dinervouchers of vluchten bij de samen­werkende lucht­vaartmaatschappijen.

Leden van de Priority Club kunnen tot 14.30 uur 's middags uitchecken; zij ontvangen een gratis krant en 20% korting op 'hotel business service' als faxen en foto­kopiëren. Daarnaast zijn er regelmatig aanbiedingen. Ook is er een prijsvoordeel bij Hertz huurauto's. De autoverhuurder geeft bovendien punten aan leden van de Priority­ Club.

Auteur: Bert Salden

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws