Horeca maakt zich winterklaar

18 november 2011
Horeca maakt zich winterklaar

Winterse weersomstandigheden hebben een negatief effect op de omzet in de horecasector. Ondernemers doen er goed aan nu al voorbereidingen te treffen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat concludeert Best Western Hotels Nederland na
een inventarisatie van de omzet in voorgaande winters.

*Strenge winter verwacht*
Onlangs voorspelde Meteoconsult een extreem koude winter. Kijkend naar voorgaande jaren is te zien dat barre winters niet bijdragen aan de omzet.

*Barometers economie en weer dalen*
Wytze van den Berg, directeur van Best Western Hotels Nederland: "Naast de weersvoorspelling, is ook de economische voorspelling nog steeds niet al te rooskleurig. Horecaondernemers moeten zich daarom goed indekken waar ze kunnen en daar hoort een goede voorbereiding voor de winter bij. Zo kunnen ze de klappen opvangen."

*Flexibel personeel*
Ondernemers in de horecabranche moeten rekening houden met de volgende zaken, willen zij goed voorbereid zijn:
• Maak flexibele personeelsroosters en werk zoveel mogelijk op oproepbasis. In dat geval hoef je op rustige dagen geen overbodig personeel uit te betalen.
• Regel flexibele inkoopregelingen. Zorg voor voldoende voorraad van houdbare producten, zodat gasten die vanwege extreem weer langer moeten blijven wel een goede maaltijd kunnen krijgen. Koop verse producten juist zo laat mogelijk in om overschotten op rustige dagen te voorkomen.
• Onderwerp het pand tijdig aan een onderhoudsbeurt om het ‘winterklaar’ te maken. Controleer daarbij onder andere de leidingen en kachels en zorg dat de locatie altijd goed bereikbaar is. Bij insneeuwen is niets zo vervelend voor gasten als kachels die niet werken door een gesprongen leiding.
• Verzamel tijdig voldoende strooizout, startkabels, ijskrabbers, handschoenen, sneeuwschuivers en andere benodigdheden, om ervoor te zorgen dat gasten kunnen arriveren en vertrekken wanneer zij dat wensen.
• Bereid alvast themaperiodes en –dagen voor en betrek naast de gasten ook omwonenden bij de winteractiviteiten. Wanneer gasten vanwege het slechte weer niet kunnen komen, kunnen omwonenden waarschijnlijk ook niet weg naar elders in het land. Maak daar gebruik van. Organiseer bijvoorbeeld een buurtdiner met typisch Nederlandse gerechten of een kerstmarkt.

~Frank Lindner~

Overig nieuws