Hotel- en Leisuregroep Zuid-Nederland: "We moeten een beetje oorlog voeren'"

Auteur: Jason van de Veldmaete
26 februari 2013
Hotel- en Leisuregroep Zuid-Nederland: "We moeten een beetje oorlog voeren'"

Op de teller van zijn twee jaar geleden nog nieuwe auto staat al 150.000 kilometer. "Dan weet u zo'n beetje wat ik doe", zegt Michael Spetter, even achteroverleunend in zijn kantoor te Amersfoort. Amersfoort? Maar hij is toch algemeen directeur van die hotelgroep in het zuiden (!) des lands? Jazeker, én hij is 'external' managing director Benelux van Louvre Hotels Group. Om het nóg iets ingewikkelder te maken; dit is de essentie van zijn verhaal: "Golden Tulip is terug!"

Sinds 2008 is Spetter algemeen directeur van de Hotel- en Leisuregroep (H&L). Anderhalf jaar geleden heeft Louvre hem gevraagd om te adviseren inzake de integratie van het merk Golden Tulip binnen de Louvre Group. "Ik doe al twintig jaar mee binnen Golden Tulip", verklaart Spetter. "En aangezien de hotels van H&L allemaal de naam Golden Tulip dragen... Vervolgens ben ik mij wat intensiever gaan bemoeien met de ontwikkeling van het eigen bezit van Louvre, te weten de Campanile-hotels, en ik werd een 'schakel' tussen Louvre en de Benelux franchisepoot. Inmiddels niet enkel meer als adviseur, maar vanuit een positie met beslissingsbevoegdheid."

De Hotel- en Leisuregroep... Wat zijn dat voor hotels?

"Het is een groep die vanuit de puinhopen verrezen is. Samen met Rabo Investments, onze enige aandeelhouder, hebben we H&L opgebouwd tot een groep die het in de markt momenteel redelijk goed doet. Ik ben daar begonnen op 13 augustus 2008, ingehuurd door twee mannen die een week later de benen namen naar Zuid-Afrika en nooit meer zijn teruggekomen. Destijds telde dit verband veertien exploitaties; dat aantal is gereduceerd tot zeven."

Aan boord gegaan van een zinkend schip, terwijl de kapitein al in de reddingssloep zat?

"Ja, zoiets. Ik had kort daarvoor een hotel van het faillissement gered en werd door de twee voormailg business parnters benaderd. Na een gesprek met een van hen had ik eigenlijk al besloten om af te gaan op mijn onderbuikgevoel en het niet te doen, maar toen werd ik gebeld door Rabo met het dringende verzoek om toch te redden wat er te redden viel. Binnen korte tijd vond ik hoge stapels aanmaningen met 'in naam van de koningin'. Toen heb ik samen met de bank een plan van aanpak gemaakt. Inmiddels hebben we dus nog 7 van de 14 bedrijven over, waarvan ik er nog twee kwijt wil. De namen noem ik liever niet..."

Het zijn allemaal hotels, behalve twee...

"Zo is het. Enfin, de twee buitenbeentjes zijn een restauratieve voorziening in het Fortuna-stadion en een evenementencentrum in een kasteel. Bovendien doen we de exploitatie van het horecadeel van het zwembad in Weert, maar dat hoort bij Golden Tulip Weert, dus die exploitatie willen we handhaven. Dan blijft alleen Golden Tulip over. Het hotel in Maastricht (Tulip Inn Maastricht Aachen Airport) sluit per 1 april; daar is namelijk 35 jaar lang nooit wat aan gedaan. Op die plek komt een nieuw hotel met 120 kamers en een casino. Geplande opening: eind 2014."

De hotels in het zuiden hebben allemaal een franchiseovereenkomst met Louvre, dus Michael Spetter draagt twee petten?

"Precies. Daardoor kan ik als geen ander overzien wat de voordelen van integratie zijn. Het uiteindelijke doel van dat samengaan is gewoon dat Louvre groter wordt in de Benelux. En dat Golden Tulip zich herstelt van de klap die het vier jaar geleden - het faillissement - heeft gekregen. Ten Tijde van Hans Kennedie. Een gesloten hoofdstuk..."

Die ik kort daarvoor had geïnterviewd...

"Ik wil er wel iets over zeggen hoor. Hans was een visionair en een goede marketeer. Het is buitengewoon jammer dat het zo gelopen is. Hij is destijds het spoor een beetje bijster geraakt. Heel jammer. Ik had een goed contact met hem. En hij heeft in het bestaan van Golden Tulip een waardevolle rol gespeeld. We zitten nu echter in een heel andere fase; we leven in een andere tijd. We moeten een beetje oorlog voeren en zo nu en dan de rug rechten. We moeten laten zien dat we er nog zijn. Golden Tulip heeft nu vijftig hotels in Nederland, en dit landje is de bakermat, maar we moeten mondiaal, ofwel 'global' denken. Ik vind Golden Tulip nog steeds de mooiste 'brand' in Nederland. Ons land kent drie echte brands: Hampshire, Best Western en Golden Tulip. Wat betreft de kwaliteit ben ik van mening dat wij op de eerste plaats staan."

Is het de bedoeling dat de Hotel- en Leisuregroep als aparte groep blijft voortbestaan?

"In de juridische structuur zijn het gewoon Golden Tulips. De groep heeft nog een schuldenlast, maar we zijn terug in de markt. Binnen nu en een paar jaar moet H&L - waarvan Rabo de eigenaar is - geïntegreerd worden in een grotere hotelgroep, of verkocht worden."

"We hebben geen aspiraties om H&L uit te breiden. Als het hotel in Maastricht klaar is, hebben we een mooie portfolio; dan moeten we een nieuwe eigenaar vinden - dat is ook het standpunt van de huidige aandeelhouder. H&L heeft zich weten te redden, met dank aan onze financier Rabo, en eigenlijk had de overname al een feit moeten zijn, maar gezien de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben we besloten om onze portfolio eerst wat meer gewicht te geven met een nieuw hotel in Maastricht. Gezien de twee petten die ik draag, ligt een overname door Louvre natuurlijk voor de hand."

Hoe belangrijk is Golden Tulip binnen Louvre?

"Heel belangrijk, want dat is wereldwijd hun voornaamste uitbreidingsmogelijkheid in de drie-, vier- en vijfsterrenmarkt. Het geld komt van Starwood Capital, de 'private equity firm' achter Louvre; zij hebben Golden Tulip gekocht om er in de wereld wat mee te doen. Louvre heeft vooral met de Campaniles flink gescoord; nu wil de groep in het middensegment oprukken. Louvre is heel sterk gegroeid, de laatste jaren."

En die paar hotels in het zuiden? Hebben ze gezamenlijke kenmerken?

"Nee, ik heb niet het gevoel dat er een lijn in zat. Dat probeer ik nu wel voor elkaar te krijgen. Met name van Maastricht heb ik hoge verwachtingen. Het is een prachtige locatie, en wij hebben daar het eerste recht van huur. Verder is Jagershorst (Leende) een succesformule: van 2,4 miljoen in 2008 - bij de overname - naar meer dan 4 miljoen revenu het afgelopen jaar. In een tijd van crisis nota bene. Met de successen die we behalen, wil ik laten zien aan de markt: Golden Tulip is terug!"

"Dankzij de voortschrijdende integratie binnen het grote geheel zullen deze hotels nog meer winstgevend gaan worden. Het is een franchiseclub, dus er is geen hoofdkantoor; ze worden enkel aangestuurd door mij. Het kantoor waar ik nu zit, moet louter ondersteuning bieden. Het draait tegenwoordig vooral om distributie en e-commerce, en in de schakeling tussen het Franse Louvre en deze Golden Tulip hotels mogen nog wel wat stappen gemaakt worden."

"De groep in het zuiden is qua automatisering en inkoopprocedures al klaar. De managers moeten eigenlijk alleen nog werken aan de commercie en kostenstructuur, en ik moet zorgen dat de passie erin blijft. Wat betreft de kwaliteit worden de hotels van H&L door Golden Tulip onafhankelijk gekeurd. De franchisenormen gaan via mijn bureau."

Een koers uitzetten, adviseren en zorgen dat de passie erin blijft... Dat is het geheim van de smid?

"Het vak van een hotelier heeft vooral te maken met passie. Ik ben ooit als poetsjongetje begonnen, daarna heb ik wat cursussen en trainingen gevolgd (onder andere bij Cornell University - JvdV), maar ik zeg het eerlijk: ik heb het altijd een heel simpel vak gevonden. Dat vind ik nog steeds, en vanuit dat inzicht stuur ik mijn tent aan. De gasten moeten een goed gevoel hebben, dan komen ze terug. Daar moet je wel heel hard voor werken, maar zo simpel is het."

"Natuurlijk heb ik fouten gemaakt in mijn carrière, en ik heb geleerd dat ik mij wat bescheidener op moet stellen. We hebben allemaal wel eens een periode gehad waarin we dachten dat we God zelf waren. Dan leer je dat het zo niet werkt. De laatste tien jaar heb ik meer bereikt binnen bedrijven, en veel meer met mensen kunnen 'schakelen', dan al die jaren ervoor. Bescheidenheid staat nu voorop bij mij. Ik zie jonge, bekwame mensen komen - te weinig overigens - die het nu zelf moeten gaan doen. Maar ik vind het fantastisch dat ik nog zo lang mee mag blijven doen."

Welke boodschap moeten de jongelingen meekrijgen? Hoe is het ondernemersklimaat?

"Nou, ik ben niet optimistisch. Maar we moeten creatief zijn en ons niet in de hoek laten drukken waar de klappen vallen. De hotellerie maakt zware tijden door; dat heeft ook te maken met de verhouding tussen vastgoed en exploitatie. Veel te veel hotelbedrijven zijn opgezadeld met te hoge huurlasten. Toen de tijden nog goed waren, hebben de hoteliers slecht onderhandeld met de eigenaren van het onroerend goed. De regio's hebben het sowieso moeilijk, want in Hotelloland is er maar één stad..."

Wat is een voorbeeld van een creatieve aanpak?

"De groep in het zuiden! Dat is echt een voorbeeld van creativiteit en hard werken. Creativiteit behelst het product op orde houden en de medewerkers binnen een hotel gemotiveerd houden. Want welk hotel is nou echt uniek? Het unieke zijn de mensen; zij maken het verschil. Bovendien moet je van financiers het vertrouwen, dus tijd zien te krijgen."

"Bij een Golden Tulip franchisehotel hoort ook de couleur locale, ofwel de 'local flavour'; die kracht kun je wereldwijd inzetten. We moeten ook vanuit Nederland 'global' kijken! Dadelijk gaat het Nederlands voetbalelftal naar een Royal Tulip in Brazilië; dat soort dingen moet je wel gedaan zien te krijgen."

Hotel- en Leisuregroep

GT Jagershorst, Leende (89 kamers)
GT Weert (60 kamers)
GT Parkstad Zuid Limburg (78 kamers)
Tulip Inn Maastricht Aachen Airport (62 kamers)
Kasteelhoeve De Grote Hegge (5 zalen)
Congrescentrum Fortunato (5 zalen)

Louvre Hotels Group

Deze keten, met meer dan 1000 hotels in 42 landen, is eigendom van Starwood Capital Group. Louvre voert de merken Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige en Golden Tulip. Louvre opende vorig jaar 70 nieuwe hotels; voor 2013 staan 80 tot 85 hotels gepland. Prioriteit genieten momenteel de BRIC-landen. In 2012 werden 5 hotels geopend in India, waaronder Royal Tulip Mumbai. In China staat de teller op 16.

In Nederland werd de groep vorig jaar uitgebreid met drie hotels: Royal Tulip De Heerlickheijd van Ermelo, Golden Tulip Ampt van Nijkerk en Golden Tulip Amsterdam West. De groep Golden Tulip heeft meer dan 200 hotels wereldwijd.

Cv

Hij is, wat men noemt, een 'self made man'. Begonnen als vijftienjarig manusje-van-alles, is hij via cursussen opgeklommen tot CEO. "Mijn talenten liggen in het organiseren, plannen en enthousiasmeren", zegt hij. "Ik sta iedere dag om zes uur op; mijn lijf heeft heel veel adrenaline." In zijn loopbaan onderscheidt hij twee levens: "Het eerste bestond uit heel hard werken om op een bepaald niveau te komen. Ik heb mij echt te pletter gewerkt. Het tweede leven begon toen ik, na een verblijf van zes jaar in Amerika, een directeursbaan kreeg (Atlantic Hotel, Kijkduin). Maar ook op directieniveau heb ik altijd heel hard gewerkt."

In zijn privésfeer zou je eveneens kunnen spreken van twee levens: hij was al vijftig toen - in zijn tweede huwelijk - een tweeling werd geboren. De jongen en het meisje zijn nu achttien. Hij heeft twee dochters uit zijn eerste huwelijk. Michael Spetter heeft één keer geprobeerd zijn zinnen te verzetten op de golfbaan; dat was geen succes. Zijn grote passie is nu eenmaal zijn werk. Hij is wel een voetballiefhebber (Feyenoord) en hij doet een beetje aan tennis en fitness. Boeken lezen doet hij eigenlijk alleen tijdens een vakantie; dan vooral biografieën en thrillers.

Hij woont in Leusden, heeft een 'Louvre-kantoor' in Amersfoort, en als algemeen directeur van H&L vertoeft hij in Golden Tulip Jagershorst, samen met zijn sales and marketing director, een financieel directeur en twee mensen voor de administratie die ook HR doen. "Heel compact", zegt hij trots.

Foto: Photodette

HM302013

Overig nieuws