Hotel Mercure Lelystad: eindelijk de wind mee

Auteur: Jason van de Veltmaete
22 december 2000
Hotel Mercure Lelystad: eindelijk de wind mee

In Lelystad staat het Nederlands Sportmuseum; dat weet de schrijver dezes, omdat daar wat spulletjes staan en hangen die hij welwillend in bruikleen afgestaan heeft. En bij Lelystad hoort de Batavia; ook al ligt die nu even in Sydney. Verder kan Lelystad bogen op een enorme loods waar de Europese gedachte - in klinkende munt - geduldig wacht op het jaar 2002. Goed, dat kan iemand bewegen om de landkaart te pakken en naar die ‘uithoek’ in de polder af te reizen; maar overnachten? Het kaartje van Max Pas, general manager van het plaatselijke Mercure hotel, werpt enig licht in de duisternis: onder het welbekende logo staat immers ‘theater & congrescentrum’.

Het zal wel aan het imago van de polder liggen, maar je verwacht een lange, rechte weg, waaraan - van verre zichtbaar - een vrij nieuw, modern hotel ligt; met een ruime, overzichtelijke parkeerplaats uiteraard. Nou, niets van dat alles. Toen circa twintig jaar geleden Lelystad uit de grond gestampt werd, moest (!) er een hotel komen; midden in het centrum. Niet dat een hotel in het hogere segment toen veel bestaansrecht of perspectief had, in deze stad, maar toch... Dus na de bouw volgde een lange periode van windstilte. ‘Zeg maar gerust tegenwind,’ aldus Max Pas. ‘Na een jaar was het hotel al failliet. Vervolgens heeft het een jaar leeg gestaan. Als Etappehotel - destijds nog niet behorend tot Accor - heeft het redelijk gedraaid. Ongeveer drie jaar geleden - nee, nog een stap daarvoor - werd het management overgenomen door Mercure; het hotel was al van de Kamminga Groep...’

Kortom: ingewikkeld. Drie jaar geleden ontstond de huidige situatie: een franchiseconstructie waarbij het management door het hotel geleverd wordt, en waarbij de Mercure-formule louter gebruikt wordt als ‘ventureformule’. Dus Accor staat ook in het beeldmerk. Enfin, dat allemaal voor de liefhebbers.

Onherbergzaam

Max Pas is in april jongstleden ten tonele verschenen. Afkomstig uit Twente, heeft hij de hotelschool in Zwolle gedaan. ‘Vóór die tijd was ik al binnen de hotellerie bezig,’ vertelt hij. ‘Wat het vak inhoudt, heb ik in Frankrijk geleerd. Na de hotelschool ben ik bij Campanile terecht gekomen; vervolgens Eurest, destijds honderd procent Accor. Vanuit de catering (voor Eurest) ben ik weer de hotellerie binnengestapt; eerst als adjunct bij Ibis Veenendaal; daarna als directeur.’ - Terug bij Accor dus, maar zo eenvoudig is het niet, want na Ibis heeft hij nog wat freelancewerk gedaan ‘om ook dat eens te ervaren’. Een sollicitatieprocedure leidde hem uiteindelijk naar de Kamminga Groep, en via een omweggetje naar Hotel Mercure Lelystad.

Max Pas kwam, zag en... vond het hotel nogal oud; qua uiterlijk althans. ‘Ik heb mijn functioneren dan ook aan een grootscheepse renovatie verbonden,’ zegt hij. ‘Het hotel moet natuurlijk exploitabel zijn; er moet toekomst in zitten, anders heeft het geen zin. Eind mei zijn we het over de plannen eens geworden. Er moesten cruciale beslissingen genomen worden, want zoals het ging, ging het niet goed.’

Tijdens het schrijven van dit artikel is het hotel een onherbergzaam gebouw - dat moge blijken uit de foto’s -, maar hôteliers weten: bouwvakkers kunnen in korte tijd wonderen verrichten. Eén ding is zeker: het resultaat zal de buren niet onverschillig laten. Het reeds genoemde ‘theater & congrescentrum’ op het kaartje van Pas, heeft namelijk betrekking op een al langer bestaand samenwerkingsverband met die buren. Zij hebben onder hun dak een amphitheater en diverse zalen. Samen met de hotelkamers, de keuken, het restaurant en de paar zalen van Mercure, geeft dat een aanzienlijke congrescapaciteit.

Heeft dit hotel op zich een functie? ‘Daar moesten wij het allereerst over eens worden,’ erkent Pas. ‘Ik heb naar de omgevingsfactoren gekeken, en geconcludeerd dat er vraag is naar hotelcapaciteit. Momenteel hebben we te maken met een sterke groei van Lelystad; ook al valt dat nauwelijks in de media te beluisteren. Lelystad heeft enige tijd vreselijk te kampen gehad met criminaliteit; het hele concept van de stad was “achterstallig”; het investeringsklimaat was nul komma nul; iedereen zat in zak en as, maar dat is allemaal veranderd. Flevoland, maar ook Lelystad op zich, is financieel enorm gesteund door de Europese Unie, en ons vliegveld komt nu eindelijk - doordat er meer vergunningen zijn verleend - “van de grond”. Het is een echt zakenvliegveld; de gebruikers hebben dus een hoge bestedingsgraad.’

Dankzij het gunstige investeringsklimaat van de laatste jaren, heeft Lelystad een aantal interessante bedrijven binnen de gemeentegrenzen mogen verwelkomen: de fietsenproducent Giant bijvoorbeeld; de Nederlandsche Bank, met de ‘euroloods’; de sportwagenfabrikant Donkervoort, met een nieuwe fabriek plus hoofdkantoor. ‘De ontsluiting van Lelystad is natuurlijk uitstekend,’ beweert Pas. ‘Iemand die van Schiphol naar Amsterdam-Noord moet, is net zo lang onderweg als iemand die van Schiphol naar Lelystad moet. Je rijdt hier praktisch filevrij.’

Metamorfose

Er is voor de toerist ook best het een en ander te beleven in deze bescheiden stad. Denk aan de Batavia-werf. En Lelystad heeft de langste kustlijn van ons land, met binnenkort vier jachthavens, dus de watersporter kan de borst nat maken; in positieve zin natuurlijk.

Hotel Mercure zal beslist van de toegenomen bedrijvigheid profiteren. Pas: ‘We gaan naar zo’n zeventig procent toe, als we het hebben over het percentage zakelijke gasten. Vooral op de vijfde verdieping hadden we grote familiekamers; die worden momenteel omgebouwd tot suites, want het fenomeen familiekamer is passé. We gaan ons product aanpassen. De zakenman betaalt tegenwoordig graag 25 of 50 gulden voor wat extra ruimte, zeker als hij naar Lelystad komt in een vliegtuig dat van hemzelf of van de zaak is. Ons restaurant wordt compleet gerenoveerd: er komt een bar in het midden, leren fauteuils rondom een open haard, mooi tapijt en een ander plafond.’

Het spreekt vanzelf dat ook de vergaderzalen grondig opgekalefaterd worden. Dat mocht ook wel... ‘Het was allemaal oud, oud, oud,’ verzucht Pas. ‘De zalen hadden volstrekt de verkeerde uitstraling.’ - Hotel Mercure Lelystad was dus démodé, maar de interieurarchitecten en tal van ambachtslieden zullen het hotel ongetwijfeld weer toonbaar maken. En de metamorfose betreft niet alleen het uiterlijk: ook het f&b-concept wordt aangepakt. Pas: ‘Het was tot nog toe nooit helemaal duidelijk of wij al dan niet een à la carte restaurant hadden. De restaurantruimte wordt nu opgesplitst in een zeer herkenbaar à la carte restaurant op niveau en - aan de andere kant van de bar - een brasserie. We merken dat daar vraag naar is: voor jonge mensen is er vrijwel niets in Lelystad; ze zitten nu hier tussen de middag een uitsmijter te eten aan een tafel die met linnen, twee glazen en dubbel bestek gedekt is. Dat klopt niet meer. Veel bedrijven om ons heen, maar ook de mensen die winkelen, hebben behoefte aan een plek waar je even iets lekkers kunt eten.’

De hotelbar krijgt weliswaar ook een ‘externe’ functie, maar het moet er, volgens Pas, niet te druk en ‘schreeuwerig’ worden: ‘Daar is mijn hotel niet bij gebaat; daar heb ik helemaal niks aan. Een hotelgast mag zich niet ongemakkelijk gaan voelen doordat er te veel mensen uit de stad zitten. Wel graag een levendige ambiance.’

Momenteel is de f&b goed voor ongeveer vijftig procent van de omzet. ‘Dat is hoog’, zegt Pas lachend, ‘maar de reden is simpel: de omzet van het hotel ligt te laag. Voor deze vestiging is het niet helemaal gezond zoals het nu is. Als het volgend jaar trouwens nog zo is, ben ik best tevreden, want de hotelomzet zal beslist omhoog gaan; dus dan is de f&b-omzet mee omhoog gegaan.’

Polderpionieren

De Kaminga Groep (de holding waar dit hotel onder valt) richt zich voornamelijk op grondontwikkeling en (!) recreatie, dus het mag geen verbazing wekken dat Mercure Lelystad zich ‘te buiten gaat’ aan arrangementen. Pas: ‘Gedurende de week wordt het vliegveld gebruikt door veel van onze zakelijke gasten, maar in het weekeinde hebben wij een arrangement voor mensen die zelf vliegen, of die vlieglessen nemen. Vlak in de buurt ligt een groot terrein waar slipcursussen gegeven worden; de cursisten eten en slapen meestal hier. We hebben het “polderpionieren” voor mensen die graag wandelen en fietsen. Bovendien krijgen we straks dat enorme “outletcentrum” Bataviastad hier in de buurt; dat gaat ongetwijfeld veel aanloop genereren voor heel Lelystad.’

Hoe zorg je ervoor dat een hotel als dit een eigen identiteit heeft? ‘Door heel kritisch te kijken naar de voor- en nadelen van de keten,’ antwoordt Pas. ‘Eén voordeel is evident: mijn markt en mijn netwerk zijn wereldwijd. Dat dit hotel niet in Amsterdam staat, wordt iedereen al snel duidelijk dankzij de arrangementen. De meeste buitenlanders vinden het nog altijd spannend dat we vier meter onder de zeespiegel zitten. Zij vinden het Nieuwe Land Museum ook buitengewoon interessant, om over de Batavia maar te zwijgen. In ons restaurant proberen we zo veel mogelijk recht te doen aan wat de regio te bieden heeft; denk aan de IJsselmeergerechten.’

Concurrentie is er niet... ‘Maar dat is niet louter een voordeel,’ zegt Pas. ‘Ik kan niemand bij een collega onderbrengen; dus moet ik een gast daadwerkelijk teleurstellen als dit hotel vol zit. Teleurgestelde gasten komen niet terug, en zij zullen geen positieve verhalen vertellen over de service hier. Bovendien moet ik de kar van de hotellerie - voor wat betreft publiciteit - helemaal alleen trekken. Stel dat, behalve dit viersterrenhotel, nog een tweesterrenhotel in Lelystad zou staan; dan kunnen we gezamenlijk de verblijfsmarkt bewerken. Bovendien komen nu de mensen die eigenlijk een tweesterrenproduct willen, bij mij om te vragen of ik iets met de prijs kan doen.’

Je ontkomt niet aan het verhaal van de stad, als je het over een hotel in Lelystad hebt. Het is nu eenmaal een ‘nieuwe’ stad, met nog maar één hotel. Maar de stad heeft eindelijk, naar het schijnt, de scheut te pakken gekregen; en het plaatselijke hotel gaat vernieuwd en optimistisch een nieuw jaar in. Op 8 december zijn de deuren weer opengezwaaid.

CIJFERS:

Naam                          Hotel Mercure Lelystad

Kamers                        86

Logies                         2 persoonskamer fl 243,- inclusief ontbijt

                                    1 persoonskamer fl 194,- inclusief ontbijt

Zalen                           4

 

HM302000

Overig nieuws