'Hoteliers houden bedrijfsvoering tegen het licht'

29 september 2009
'Hoteliers houden bedrijfsvoering tegen het licht'

De Sector Hotels van Koninklijke Horeca Nederland hield maandag 28 september in Hotel Restaurant Overbosch in Garderen de themadag ‘Uitbesteden of zelf blijven doen?’. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige hoteliers een kijkje in de keuken van outsourcing in de hotellerie. Dankzij informatieve voordrachten door professionals op het gebied van public relations, systeembeheer en personeelszaken werd nieuw licht geworpen op de bedrijfsvoering in hotels. Hospitality Management was erbij en deed verslag.

*Waar een wil is...*
Er zit veel meer tussen helemaal zelf blijven doen of helemaal uitbesteden. Denk maar aan samenwerkingsverbanden, of uitbesteden alleen in heel drukke periodes. Het adagium dat uitbesteden van activiteiten de kosten omhoog jagen blijkt niet altijd op te gaan en werd deze middag naar de achtergrond verwezen. De wens en de wil om uit te besteden zou moeten prevaleren boven het kostenaspect.


~Dagvoorzitter Dick Vollenga opende de themadag.~

Na opening van de bijeenkomst door Dick Vollenga ging Hans van der Kooij van de Sector Hotels van Koninklijke Horeca Nederland kort in op de trends en cijfers in de Nederlandse hotellerie. “We zitten in zwaar weer”, zei Van der Kooij terwijl de beamer een plaatje van een gitzwarte lucht en bliksemschichten boven de skyline van Rotterdam projecteerde. “We kampen met minder gasten en met minder bestedingen.”


~Hans van der Kooij bracht de zaal op de hoogte met de laatste cijfers en trends betreffende de hotellerie in Nederland.~

Uit een recent onderzoek kwam naar voren dat hoteliers de volgende ambities hebben om de crisis te lijf te gaan; men wil minder personeel laten werken, de prijzen worden verlaagd, er wordt gesneden in de inkoopkosten, men investeert in verbouwingen, wil de kwaliteit verbeteren, en wil meer aan promotie doen.

*Uitbesteding moet bij bedrijf passen*
Atse Koopmans van management adviesorganisatie Kirkman Company ging als plenair spreker dieper in op wat outsourcing is en wat het voor de hotellerie kan betekenen. “Belangrijk is dat de keuze die gemaakt is, uitbesteden of zelf blijven doen, klopt met de missie en de visie van het hotel. En hoe waarborg je de uitbesteding?” Bij navraag door Koopmans aan de zaal bleek ongeveer eenderde van de aanwezigen al iets aan uitbesteding te doen. Veelgenoemd werden bed- en badlinnen, systeembeheer, schoonmaak, en (technische) onderhoudsdiensten.
Bij de overweging om uit te besteden moeten hoteliers volgens Koopmans niet in eerste instantie alleen maar denken aan de kosten, maar vooral aan het gegeven dat de andere partij een bedrijfsonderdeel beter beheerst. Ook kan men uitbesteden om zo beter te kunnen focussen op de kernactiviteiten van het hotel: het verlenen van gastvrijheid en kamerverhuur. Niet-kernactiviteiten kunnen worden uitbesteed.


~Atse Koopmans van Kirkman Company ging dieper in op wat outsourcing kan beteken voor een hotel.~

Volgens Koopmans is de tijd nu daar om opnieuw uit te vinden wat de hotellerie is. De oud-hotelschoolstudent is ervan overtuigt dat in de hotellerie het her en der een beetje snijden in de kosten, zeker in tijden van economische neergang, niet de juiste methode is. “De ‘kaasschaafmethode’ werkt niet meer. Men kan meter op zoek gaan naar samenwerkings- en inkoopverbanden. De naamsbekendheid moet omhoog”, is de visie van Koopmans. “Hoteliers moeten wel goed oppassen dat outsourcing niet gezien gaat worden als optimale en perfecte oplossing. Ik zeg niet dat iedereen moet gaan uitbesteden, maar je zou uitbesteden en zelf doen naast elkaar moeten zetten qua wenselijkheid. Wat levert het op, wat kost het? Vooral ook op de lange termijn. Belangrijk is om te weten en te kunnen meten wat je aan het doen bent, als je alleen maar weet wat je aan het doen bent, dan kun je nog niet denken aan outsourcen.”

*Voordelen en nadelen van outsourcen*
Ook passeren een aantal mogelijke nadelen van outsourcing de revue. Het niet meer hebben van de regie, het verliezen van creativiteit en management, de trots bij eigen medewerkers (wanneer ze over zouden gaan naar het partnerbedrijf), afhankelijkheid van de leverancier, en het gevaar dat uitbestede niet-kernactiviteiten ook ‘non-critical’ zouden kunnen worden.
De voordelen van uitbesteden zijn er ook legio. Alle bedrijfsrisico’s komen voor rekening van de partner, er ontstaat focus op de kernactiviteit, er kunnen schaalvoordelen ontstaan, men raakt minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen en er ontstaat voor de hotelier meer tijd om aan andere activiteiten te besteden.

*Goodwill kweken*
Tessa aan de Stegge van USP Marketing PR gaf in haar voordracht tekst en uitleg over het belang van PR voor een hotel en hoe een PR-bureau hierbij kan helpen. Ze begon met de vraag wie er in de zaal al diensten afnam bij een bureau. Geen enkele aanwezige hotelier stak zijn of haar hand op. Aan de Stegge: “Dat is nu jammer, want veel van jullie concurrenten doen het al wel.” Zo heeft USP onder meer Eden City Hotels, Grand Hotel Amrâth Amsterdam, Hotel de l’Europe, en Holiday Inn als relaties.


~Tessa aan de Stegge van USP Marketing PR over het nut van PR voor een hotelbedrijf.~

“Het belang van PR is dat door middel van stelselmatig beïnvloeden er wederzijds begrip wordt gekweekt tussen een organisatie en publieke groepen.” Het gaat dus om goodwill kweken bij onder meer consumenten, de lokale overheid en de eigen werknemers. “PR is een langetermijninvestering”, aldus Aan de Stegge. “Het vergroot de merkbekendheid, kan boekingen stuwen, helpt mee aan een positieve beeldvorming, het motiveert medewerkers en vergroot de betrokkenheid.” Het einddoel bij public relations is niet zozeer dat een hotelier zelf goed kan vertellen waarom zijn of haar hotel zo goed is, maar dat anderen gaan vertellen waarom het hotel van de hotelier in kwestie zo goed is.

*Payroll als verzekering*
De volgende spreker, commercieel directeur van Kolibrie Horeca Payrolling Harold Briels, had voor de gelegenheid alle logo’s van zijn bedrijf uit de presentatie gehaald. “Ik wil even persoonlijk met u spreken over het uitbesteden van personeelszaken en het juridisch werkgeverschap. Dat is wat payrolling is, het uitbesteden van juridisch werkgeverschap en het laten verzorgen van de verloning.” Bij werving speelt een payrollbedrijf geen rol. Bij het aannemen van mensen kan een payrollonderneming alle inschrijvingen en contracten in orde maken. Wanneer er arbeid wordt verricht dan treedt de payroller op bij de verloning, maar ook tijdens ziekte. Bij uitstroom regelt een payrollbedrijf de eventuele herplaatsing, het ontslag en een goed payrollbedrijf neemt ook één op één ontslagconflicten en rechtszaken over.


~Harold Briels van Kolibrie sprak over het overdragen van juridisch werkgeverschap door middel van payrolling.~

“Voor wie kan payrolling interessant zijn? Zeker niet voor iedereen, maar je zou het je eens moeten afvragen. In de regel werkt het goed voor (hotel)bedrijven die veel oproep- en/of seizoenskrachten hebben en met piekbelastingen in het jaar werken.” Waarom dan payroll? Briels: “Het is een verzekering voor toekomstige risico’s. Het werkt tijdsbesparend. Het is comfort ten opzichte van zelf alles verwerken. Het maakt de ondernemer flexibeler en biedt zekerheid ten opzichte van veranderende wet- en regelgeving. Je moet een vergelijking maken tussen alle huidige kosten, denk aan accountants/boekhouders en de kosten uit offertes van meerdere payrollbedrijven. Let op de certificering, kleine lettertjes en voorwaarden en ga niet bij een partij informeren.”

*Bedrijven meer en meer afhankelijk van IT*
Als laatste spreker voor de afsluitende borrel sprak directeur/eigenaar van Van Hessen horeca-automatisering Ruud Clements over het uitbesteden van IT-diensten en systeembeheer. Zijn bedrijf Van Hessen is expert op dit gebied. Het bedrijf is voor veel hotels de outsourcingspartner voor IT-diensten en systeembeheer. Van Hessen voert ter plekke en op afstand controles uit op servers en computernetwerken in hotels.


~Ruud Clements van Van Hessen sprak over het uitbesteden van systeemnbeheer en IT-diensten.~

Organisaties zijn volgens Clements steeds meer afhankelijk van hun IT. Gasten moeten 24 uur per dag 7 dagen per week kunnen boeken, informatie opvragen, een website raadplegen, werknemers bij hun werkrooster kunnen, enzovoort. Optimalisatie van de IT-infrastructuur levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van businessdoelstellingen en aan de prestatiekracht van een bedrijf. Outsouring kan hierbij als middel dienen om doelstellingen beter en goedkoper te realiseren.

Voordelen bij het uitbesteden van IT-diensten liggen in de lijn van kostenbesparingen (geen dure eigen servers aanschaffen en onderhouden), geen omkijken meer naar dagelijkse back-ups, weinig belasting op de netwerkcomputers die aangesloten zijn op het hotelnetwerk.

*Bedrijfsvoering tegen het licht houden*
Al met al wierp deze themadag nieuw, informatief en verhelderend licht op hoe de bedrijfsvoering in de hotellerie met behulp van uitbesteden ook anders kan. Dat was dan ook de afsluitende oproep van dagvoorzitter Dick Vollenga: “We moeten opnieuw gaan nadenken over onze bedrijfsvoering.” De drankjes en hapjes tijdens de borrel werden door menigeen niet uitbesteed, of gedeeld in een samenwerkingsverband, maar gewoon zelf genuttigd.

~Op de foto helemaal boven op deze pagina (vlnr): Harold Briels (Kolibrie), Atse Koopmans (Kirkman Company), Tessa aan de Stegge (USP Marketing PR), Hans van der Kooij (Sector Hotels/KHN), Dick Vollenga (dagvoorzitter/oud-voorzitter Sector Hotels) en Ruud Clements (Van Hessen).~

~Hospitality Management, Frank Lindner~

"*Stuur door...*":mailto:?SUBJECT=Lees%20dit%20bericht%20van%20Hotellerie.nl%20op%20Hospitality%20Management&BODY=De%20afzender%20van%20deze%20e-mail%20wil%20u%20graag%20attenderen%20op%20het%20volgende%20nieuwsitem%20op%20Hospitality%20Management.nl%0A%0Ahttp://www.hospitality-management.nl/nieuws/hoteliers-houden-bedrijfsvoering-tegen-het-licht/

:mailto:?SUBJECT=Abonneren%20op%20de%20gratis%20nieuwsbrief%20van%20Hotellerie.nl&BODY=De%20afzender%20van%20deze%20e-mail%20wil%20u%20graag%20attenderen%20op%20de%20nieuwsbrief%20van%20Hotellerie.nl,%20de%20gratis%20nieuwsdienst%20van%20Hospitality%20Management.nl.%20Schrijf%20u%20nu%20in%20via%20deze%20link.%0A%0Ahttp://www.hospitality-management.nl
Overig nieuws