Hotelindustrie nog steeds last van crisis

5 juni 2012
Hotelindustrie nog steeds last van crisis

Ondanks een stijging in de bezettingsgraden en kamerprijzen in 2011, blijven de resultaten van de hotelindustrie onder het niveau van voor de economische crisis.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van adviesbureau Horwath HTL. Vandaag wordt het complete HOSTA 2012 rapport gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: De Nederlandse hotelindustrie heeft nog steeds last van de economische ontwikkelingen.

*Moeizaam herstel*
Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder 320 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in 2011 is gestegen van 65,1 procent naar 67,2 procent. Ook is voor het eerst sinds 2007 de gemiddelde kamerprijs gestegen, van 93 euro naar 98 euro. De resultaten blijven echter ver onder het niveau van 2007, voor de crisis, toen de bezetttingsgraad nog 72,5 procent was bij een kamerprijs van 110 euro.

*Voorzichtige groei 2012 en 2013*
Voor 2012 en 2013 wordt een zeer voorzichtige groei projecteerd. Zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen zouden volgens de ondervraagde hoteliers jaarlijks met circa 1 procent kunnen toenemen. Daarmee is de hotelmarkt naar verwachting ook in 2013 nog niet terug op het niveau van het eerste crisisjaar 2008, laat staan het niveau van 2007.

*Prijsdaling in vijfsterrenhotels*
Het vijfsterren segment presteerde relatief goed in 2011. De bezettingsgraad nam toe tot 68,8 procent, hoger dan het gemiddelde van de andere sterrensegmenten in Nederland. Ook de kamerprijzen in het topsegment zijn in 2011 gestegen. Hiermee zijn de vijfsterrenhotels het enige segment dat in 2011 weer enigszins in de buurt kwam van het niveau van voor de crisis.
Voor 2012 zijn de vooruitzichten in de vijfsterrenmarkt echter minder positief. Het herstel van de bezettingsgraad in het topsegment vlakt naar verwachting af. Voor de gemiddelde kamerprijs wordt in 2012 zelfs rekening gehouden met een lichte daling. "De vijfsterren hotels zijn, meer nog dan andere hotelsegmenten, sterk afhankelijk van de internationale economie", stelt Ewout Hoogendoorn, director van Horwath HTL. Zowel economisch herstel als recessies zijn daardoor het eerst zichtbaar in het topsegment.

*Toenemende concurrentie*
In Amsterdam, waar meer dan de helft van de Nederlandse vijfsterren hotels gevestigd is, staat de markt onder druk door de komst van enkele nieuwe tophotels, zoals het recent geopende Conservatorium Hotel en het volgend jaar geplande Waldorf Astoria hotel, beide in Amsterdam. Maar ook een toenemende concurrentie van het viersterrensegment drukt op de kamerprijs. Het in aanbouw zijnde Room Mate Hotel bijvoorbeeld biedt kamers van vijfsterren formaat tegen een viersterren prijs. Ook een mogelijke verhoging van de toeristenbelasting zal naar verwachting resulteren in een lagere kamerprijs voor de hotels. De belasting komt officieel bovenop de netto kamerprijs, maar de meeste boekingssites publiceren prijzen inclusief toeristenbelasting. Als de aangeboden prijzen niet verhoogd worden, resulteert dit daarom in lagere opbrengsten voor de hoteliers.

*HOSTA 2012*
Het HOSTA 2012 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek hebben ruim 400 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux meegewerkt.

~Myrtille Vromans~

Overig nieuws