Hotelinvesteringen van 200 naar 800 miljoen euro

Auteur: Redactie
Economie 27 januari 2022
Hotelinvesteringen van 200 naar 800 miljoen euro

De Nederlandse hotelmarkt mag zich verheugen op een toenemende belangstelling van beleggers uit binnen- en buitenland. De waarde van de transacties zal verdubbelen van 200 miljoen euro afgelopen jaar naar 800 miljoen euro in 2022. Dat blijkt uit de Market Outlook 2022 van CBRE Nederland

Krachtig herstel beleggingsmarkt

Er blijft vraag naar hotelinvesteringen. Hierdoor zijn de vastgoedprijzen van hotels, afhankelijk van locatie en doelgroep, maar zeer beperkt gecorrigeerd. Een tegenstelling tot wat we in de winkelstraten zien. De hotelbeleggingsmarkt houdt vertrouwen in een krachtig herstel en ziet de tegenvallende exploitatie als een tijdelijk, inmiddels verrekend effect.

“Er is een enorme vraag naar hotelvastgoed, maar er is geen aanbod. Eigenaren zijn bang om een grote discount te moeten slikken en dat kopers alleen maar op zoek zijn naar probleemgevallen. Dit is niet zo. Vroeg in 2022 zullen we transacties zien die dit bevestigen en dat zal verkopers stimuleren om te gaan verkopen”, aldus Jan Steinebach, Head of Hotels bij CBRE.

Beperkt herstel exploitatiemarkt

Na een relatief goede zomer en herfst is het aantal overnachtingen weer teruggelopen. De afhankelijkheid van de buitenlandse toerist en zakelijke reiziger blijft groot. Vliegrestricties en oplaaiende virusvarianten zorgden afgelopen jaar voor een beperkt herstel. De toestroom vanuit andere continenten groeide weliswaar ten opzichte van 2020, maar blijft achter op de historische ontwikkeling. Binnenlandse toeristen zorgden met hun staycation ook afgelopen jaar voor een overnachtingsfundament, waar vooral de perifere regio’s en Den Haag, als enige grote stad mét strand, van profiteerden.

De aanhoudend lagere toeristenstroom uit zich duidelijk in de performance van hotelexploitanten. De lagere bezettingsgraad drukt de kamerprijzen, met hetzelfde resultaat als in 2020 tot gevolg. Regionaal zien we wél verschillen, zo blijft de omzet per kamer in Amsterdam en Schiphol achter, terwijl andere steden voorzichtig herstel laten zien.

Hotelstop drijft vastgoedprijzen op

In Nederland bleef het vorig jaar bij enkele hoteltransacties, vooral kleinschalige nieuwbouw en enkele sale-and-lease-backconstructies. Pikant is dat de ‘hotelstop’ van de gemeente Amsterdam een prijsopdrijvend effect heeft. “Dat heeft effect op de groei van het aanbod. Op de vraag naar hotelkamers, de exploitatie, heeft het geen effect. Maar er ontstaat wel een schaarste op de hotelvastgoedmarkt, die een positief effect heeft op de vastgoedprijzen, maar het is een klein effect”, aldus Steinebach.

Dat de groei zo sterk per regio verschilt komt door de doelgroepen waar ze op focussen. Waar Schiphol en Amsterdam sterk afhankelijk zijn van intercontinentale toeristen en zakenreizigers, richten andere steden zich op de Nederlandse en Europese toerist. Naar verwachting treedt in deze steden versneld herstel op, doordat Europese landen steeds meer samenwerken om de grenzen open te houden.

Buiten Europa is dit lastiger. Bovendien zijn mensen nog altijd huiveriger om intercontinentaal te reizen. Ze zullen de komende jaren sowieso steeds minder in het vliegtuig stappen, zeker zakelijk. De coronahoudgreep die de hotelmarkt al bijna twee jaar muurvast zet, wordt aanzienlijk losser. De vaccinatiegraad blijft, vooral in de voor de hotelmarkt van belang zijnde westerse wereld, stijgen en het groeiende aantal (inter)continentale afspraken vergemakkelijkt reisbewegingen tussen landen. Toch komen de overnachtingscijfers niet in de buurt van die in 2019. Zeker in Amsterdam duurt het herstel tot 2024. Dit verschil wordt vooral verklaard door de grotere afhankelijkheid vanuit intercontinentale en zakelijke reizigers, die naar verwachting ook structureel minder vlieguren gaan maken.

Overig nieuws