Hotelketens adopteren de aanwas

11 juni 1999 | Redactie

We weten het nog uit de geschiedenislessen: vroeger had je de gilden. Men werkte toen met het leerling-gezel-meester systeem: een knaap werd binnen het bedrijfje van een meesteram­bachtsman klaargestoomd voor een werkzaam leven met perspectieven. Na jarenlang assiste­ren kreeg zo'n jongeling toestemming om een meesterstuk te creëren. Wanneer dat staaltje van eigen kunnen goedgekeurd werd, mocht hij eindelijk zelfstandig aan de slag. Tegenwoordig worden de jongens - en meisjes - hoofdzakelijk extern opgeleid. Het docentschap is uitbe­steed. De leerbedrijven herinneren nog aan oudtijdse toestanden, maar in Wageningen is het de omgekeerde wereld. Daar is een school een bedrijf geworden.

De naam van het 'schoolhotel' in Wageningen ('De Nieuwe Wereld') heeft niets te maken met het deel van onze planeet dat eertijds door de Italiaan Amerigo Vespucci ontdekt is (die ande­re Italiaan, Columbus, kwam niet verder dan Columbia). De naam verwijst natuurlijk naar een nieuwe aanwas hotelvaklieden. Maar ook naar een nieuwe aanpak: de leerlingen worden niet langer naar hotels gezonden, om daar bijgespijkerd en bijgeschaafd te worden; de school zelf fungeert als hotelbedrijf. We praten hier natuurlijk over de Vakschool Wageningen, waarvan de Hotelschool Wageningen een onderdeel is. De Vakschool Wageningen is op haar beurt weer een segment van het regionale opleidingscentrum Rijn IJssel College te Arnhem. Al met al kunnen leerlingen van de hotelschool kiezen uit twintig opleidingsvarianten, gericht op de horeca en aanverwante sectoren. De opleidingen, die door circa 1400 leerlingen worden ge­volgd, variëren van korte vakopleidingen tot vierjarige managementopleidingen.

Routine

Het hotel liep vanaf het eerste moment heel goed. 'Het was de bedoeling dat eerst het perso­neel van de vakschool de kamers zou uitproberen', vertelt Rini Romme, de manager Onder­wijs, 'maar de echte gasten stroomden direct binnen. Het had zich kennelijk snel rondgespro­ken. Allerlei ondernemingen in deze regio hebben bovendien een grote behoefte aan congres- en vergaderfaciliteiten. Zulke faciliteiten hebben wij in huis, plus overnachting.'

Geen 'make believe' dus, in de Nieuwe Wereld. Geen doen alsof. De leerlingen zullen aan den lijve moeten ondervinden wat de hete vuurtjes en de alledaagse onaangenaamheden van het hotelbestaan zijn. 'Als leerlingen voor een stage in een hotel geplaatst worden, willen ze het liefst onmiddellijk de leuke werkzaamheden gaan verrichten; ze willen direct achter de balie staan,' aldus Romme. 'Dat kan natuurlijk niet, want daarvoor ontberen ze de routine en de atti­tude; de leerlingen hebben nog onvoldoende besef van het gedrag dat van hen verwacht wordt. In ons eigen hotel gaan we ze dat soort zaken aanleren. Niet alleen een techniek, maar ook het routinematig beheersen van die techniek. Zij moeten bovendien leren hun vaardigheden dienstbaar te maken aan het team.'

Dat hotelbedrijven er baat bij hebben, spreekt vanzelf. Het is derhalve niet verwonderlijk dat zij graag bereid waren een steentje bij te dragen aan de bouw van De Nieuwe Wereld. Het on­derwijs en het bedrijfsleven hebben elkaar hier probleemloos gevonden. Bekende ketens en individuele hotelbedrijven hebben volgens de eigen stijl en standaard de zogenoemde thema­kamers ingericht. (Carlton Hotels Nederland, Van der Valk Hotel West End, de Bilderberg groep, Grandorado Hotels, Hotellerie de Holtweijde, de Accorgroep, Novotel Nederland, ...) Maar ook het Dolfinarium Harderwijk. 'Delphinum silvis appingit, fluctibus aprum,' zei Hora­tius. (Hij schildert een dolfijn in het woud, een zwijn in de golven.) Geweefde en geschilderde dolfijnen in een hotelkamer... Leuk, niets mis mee.

Lachende derde

De praktijkaccommodatie waarover de Hotelschool Wageningen nu beschikt, bestaat uit 19 tweepersoonskamers, en uit verschillende zalen. Die zalen zullen gewoon gebruikt worden voor bedrijfstrainingen, vergaderingen, seminars en congressen. Het hotel beschikt over con­ferentiefaciliteiten voor 6 tot 154 personen. Er zijn twee vergaderzalen voor 20 tot 24 perso­nen; deze twee kunnen gekoppeld worden tot een grote zaal voor maximaal 80 personen in een theateropstelling. Verder is er nog een kleinere vergaderzaal voor circa 14 personen in een blokopstelling. De congreszaal - voorzien van de nieuwste verworvenheden der techniek - biedt plaats aan maximaal 154 personen. Een restaurant met bijbehorende keuken completeert het bedrijf.

De Nieuwe Wereld zal zich overigens wel voornamelijk richten op groepen die een directe relatie hebben met de school: vrienden en familieleden van leerlingen; externe onderwijsrela­ties (buitenlandse collega's en leerlingen die meedoen aan uitwisselingsprojecten bijvoor­beeld); relaties uit de branche. Dat is wel zo eerlijk, want de prijzen die binnen dit hotel ge­hanteerd worden, zijn erg concurrerend: een Standaard Wageningen-kamer kost 85 gulden; voor een fraaie Themakamer dient 110 gulden betaald te worden. Ontbijt voor een tientje; een driegangenlunch voor 17,50; een viergangendiner voor 28,50; een 32-uurs vergaderarrang­ement kost 190,- per persoon, waarbij aangetekend moet worden dat de overnachters 42,50 minder voor hun hotelkamer hoeven te betalen.

De tegenprestatie die de gasten leveren is dan ook niet louter financieel. Zij bieden de leer­lingen de kans zich te bekwamen in housekeeping, banqueting en receptiewerkzaamheden. De lachende derde is natuurlijk de hôtelier: zijn werklast - als begeleider gedurende de stages - zal aanzienlijk afnemen. 'Het bedrijfsleven zit te wachten op medewerkers die het in de prak­tijk geleerde snel, maar ook breed kunnen toepassen,' zegt Lugtenberg, de voorzitter van het college van bestuur van het Rijn IJssel College. 'Wij kunnen nu garanderen dat er in een rea­listische omgeving geleerd wordt. Het gaat daarbij uiteraard wel om de basisvaardigheden. Het bedrijfsleven heeft de taak en de verantwoordelijkheid om samen met de werknemer een en ander te vervolmaken en te onderhouden.'

Betrokkenheid

Volgens Lugtenberg zijn de bedrijfstakken goed doordrongen van het belang van praktijkle­ren. Daarom hebben zij de realisatie van De Nieuwe Wereld ondersteund in woord en gebaar. Lugtenberg: 'Ik denk daarbij niet alleen aan het inrichten van de hotelkamers; men heeft ook enthousiast geparticipeerd in de evaluatie en de ontwikkeling van onze onderwijsprogram­ma's. Die participatie is deels te verklaren uit eigenbelang, maar waarachtige betrokkenheid heeft beslist een voorname rol gespeeld. Aan onderwijsmensen hoef ik niet uit te leggen dat kennis en vaardigheden ingeslepen moeten worden, willen zij renderen in de praktijk van de beroepsuitoefening. Aan bedrijven hoef ik niet uit te leggen dat leren in een zo realistisch mo­gelijke situatie de nodige voordelen biedt, daar waar het gaat om de betere inzetbaarheid van nieuwe werknemers.'

Lugtenberg betoogt dat werknemers pas echt kwaliteit gaan leveren als zij zich prettig voelen in hun werkomgeving. 'Dat begint aan de basis; in dit geval een schitterend praktijksimulatie­bedrijf. Ik wil de hotelbedrijven dan ook oproepen hun betrokkenheid een structureel karakter te geven door blijvend te participeren in de ontwikkeling van de onderwijsprogramma's en de instandhouding van De Nieuwe Wereld.'

Auteur: Jason van de Veltmaete

HM30JAAR HM301999

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Wet- en regelgeving Coronacrisis
Overheid schept duidelijkheid over regels horeca per 1 juni

Hugo de Jonge heeft namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief verzonden naar de voorzitters van de verschillende veiligheidsregio's. In de brief worden aanwijzingen voor de coronamaatregelen gegeven. Ook voor de horeca. Hieruit blijkt bijvoorbeeld ook dat de exploitan...

Toerisme Coronacrisis
Boekingen in Nederland overtreffen het wereldgemiddelde

Nu overheden over de hele wereld hun beperkingen verder versoepelen, blijkt uit gegevens van SiteMinder, een platform voor het verwerven van gasten in de wereldwijde hotelindustrie, dat hoteliers niet langer hoeven te voorspellen hoe snel consumenten zullen handelen om te reizen na de COVID-19-pande...

Personeel Coronacrisis
5.000 horecamedewerkers roepen hulp FNV Horeca in sinds sluiting horeca

Sinds de lockdown van de horeca van 16 maart jl. hebben 5.000 horecamedewerkers zich bij FNV Horeca gemeld met vragen en verzoeken om hulp. De meeste vragen gingen over welke rechten en plichten zij hebben sinds hun werklocatie gesloten is. Daarnaast ziet de vakbond een stijgende vraag naar informat...

Branded Content
Vind de route naar jouw gasten

Eindelijk, de restaurants gaan binnenkort weer open. Dat geldt ook voor veel hotels. Langzaam komt de Nederlandse gastvrijheidsindustrie weer tot leven. Wij zien ook weer een stijgende lijn in reserveringen, met name voor hotels buiten de grote steden. Voor alle hotels geldt dat slimme marketing een...

Toerisme Coronacrisis
Livemuziek vanaf het dak van Golden Tulip Hotel Central

Op bijzondere plekken gebeuren bijzondere dingen, zo luidt het creatieve plan voor de Bossche zomer 2020. Vorige week woensdag 20 mei vond de aftrap van de 'Bossche Zomer' plaats in Golden Tulip Hotel Central. Een zomer waarin festivals niet mogelijk zijn, maar waarin wel plaats is voor klei...

Economie Internationaal
UNWTO zoekt samenwerking met Nederlandse studenten

De World Tourism Organization (UNWTO) gaat Nederlandse studenten de mogelijkheid bieden om de toeristische sector te helpen en de uitdagingen van de sector aan te gaan. Met de UNWTO Students League wordt een nieuwe competitie gelanceerd, gericht op het ontwikkelen van de slimste ideeën door toe...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Columns Sander Allegro
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: