Knappe douchekopjes en zuinige stortbakken

Auteur: Redactie
4 april 1998
Knappe douchekopjes en zuinige stortbakken

Energiebesparing; bewust omgaan met het milieu; ... Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan of er wordt aandacht aan besteed. Ook in de hotelbranche is het bewust omgaan met (heet) water en energie een 'hot item'. Niet alleen omdat het van overheidswege krachtdadig gestimuleerd wordt, maar ook omdat er flink veel geld mee bespaard kan worden. De investeringen kunnen binnen relatief korte tijd terug­verdiend worden.

Het is zonder meer verstandig om in hotels aan energiebesparing te doen. Vooral in de badkamer is een aanzienlijke besparing mogelijk zonder dat het ten koste gaat van het comfort; bijvoorbeeld door te kiezen voor waterbesparende toiletten. Er zijn tegenwoordig stortbakken verkrijgbaar die in plaats van negen liter water, zeven of zelfs zes liter water per spoeling verbruiken. De traditionele toiletten zijn trouwens op een vrij eenvoudige manier zuiniger te maken: bij de meeste doe-het-zelf-zaken zijn zoge­noemde om­bouw­sets verkrijgbaar. Deze kosten vaak nog geen tientje.

Ook een toilet met spoelonderbreking is een aantrek­kelijke optie. Bij een dergelijk toilet kan de gebruiker kiezen tussen een grote en een kleine spoeling. Bij een kleine spoeling wordt zo'n vijftig procent minder water verbruikt.

De waterbesparende kraan is eveneens zeer aan­trekkelijk. Om een voorbeeld te noemen: de eco-kraan van Venlo Sanitair bespaart maar liefst acht liter per minuut. Deze besparing is mogelijk dankzij een bijzondere sluitconstructie van het bovendeel van de kraan. Ook deze besparing gaat niet ten koste van het comfort. De gebruiker zal dus het verschil met een niet-waterbesparende kraan niet opmerken.

Kwaliteitseisen

Ook met de douches valt een aanzienlijke waterbesparing te reali­seren. Een waterbesparende douchekop is uitge­rust met een door­stroom­be­gren­zer en kan tot vijftig procent water en ener­gie besparen. Een rekensommetje zal iedere scepticus overstag doen gaan: een hotel met zeventig badka­mers verbruikt per douchebeurt in plaats van twaalf liter water per minuut, acht liter water per minuut. Er verblijven 35 gasten die gemiddeld één keer per dag zes minu­ten douchen. Dat levert per dag een besparing van 840 liter water op. Op jaarbasis is dat zo'n 306.600 liter.

Er zijn veel spaardou­chekoppen te koop, in verschil­lende prijscategorieën; uiteenlo­pend van een tien­tje tot ruim hon­derd gulden. Wie zeker wil zijn van de kwaliteit, moet letten op de groene Kiwa-sticker. Deze sticker garan­deert niet alleen dat het product door Kiwa is getest, maar ook dat het voldoet aan de strenge Kiwa-kwali­teits­eisen.

Spaardouches kunnen evenwel niet met alle warmwatertoestel­len gecombineerd worden. Het is belang­rijk om bij de aanschaf van een spaardouche te vermelden om welk type warmwatertoestel het gaat, zodat de verkoper een goed advies kan geven.

In het kader van de energiebesparing is het eveneens belangrijk dat u voor een warmwatertoestel kiest dat voldoende capaciteit heeft. Dat wil zeggen dat het warmwatertoestel niet onnodig veel water, of juist te weinig water verwarmd. Een installa­teur kan zonder veel moeite de benodigde capaciteit berekenen.

Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met een watertechnisch installateur, of met het waterleidingbedrijf.

Auteur: Marjolein Eilander

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws