Omzetgroei hotels ruim tien procent

Auteur: Redactie
Economie 11 april 1999
Omzetgroei hotels ruim tien procent

De hotelsector in Nederland heeft in 1998 een omzet geboekt van 5,4 miljard gulden (inclusief BTW); ruim tien procent meer dan in 1997. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 1998, die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het bedrijfschap Horeca en Catering onlangs bekend gemaakt hebben.

Jan van Laanen, hoofd sector Commerciële Dienstverlening van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 'De omzet van de hotels, waartoe wij ook de pensions en conferentieoorden rekenen, is in 1998 gestegen met 10,5%. Gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, waarbij wij ons baseren op gegevens van het Bedrijfschap, komen we op een volumestijging van bijna 7%. De omzet van hotels zit de laatste jaren stevig in de lift. Voor het vierde jaar op rij werd de hoogste omzetgroei binnen de horeca behaald. Het bruto bedrijfsresultaat nam in de vijfjaarsperiode tussen 1993 en 1997 bij de hotels bovendien voortdurend toe: van 0,6% in 1993 tot bijna 8,5% van de omzet in 1997. Vanuit een diep dal maakten de hotels dus een aardige come back.'

Koren op de molen

Van Laanen stipt nog een saillant detail aan: 'Uit gegevens van de CBS-statistiek over de logiesaccommodaties blijkt al jaren dat de bedbezetting stijgt met het aantal sterren van een hotel, van ruim een derde voor de hotels met één ster, tot meer dan de helft voor hotels met vijf sterren. In 1998 zette deze trend zich voort. De klant blijft bereid extra te betalen voor kwaliteit en service.'

De hotels deden het dus goed; de restaurants kenden een redelijke omzetontwikkeling; cafés en cafetaria’s bleven een stuk achter. Jan Hendrik Peters, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, noemt daarvoor twee oorzaken: de toename van de zakelijke bestedingen en het betere aanpassingsvermogen van grotere bedrijven. Peters: 'Vooral hotels en restaurants profiteerden van de zakenmarkt. De zakelijke bestedingen in de horeca namen toe, en dat was koren op de molen van bedrijven die zich op de zakenmarkt richten. Werknemers werden eerder in de gelegenheid gesteld om congressen of beurzen te bezoeken; vertegenwoordigers hielden vaker halt bij een restaurant.'

Daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen, volgens Peters, dat grotere bedrijven beter het hoofd kunnen bieden aan de turbulente ontwikkelingen die op dit moment spelen: 'Ik noem u de steeds veranderende, kritische en moeilijk te voorspellen consument, de toegenomen wettelijke verplichtingen en de concurrentie van buiten de horeca. Grote bedrijven hebben wel voldoende mankracht, armslag en kennis om daar adequaat mee om te gaan. Kleinere bedrijven zijn daartoe dikwijls niet in staat, met als gevolg dat zij een betreurenswaardig lage winst hebben.'

Slechte zomer

Het bedrijfschap Horeca en Catering verwacht dat de omzetgroei in de hotelsector in 1999 zal teruglopen tot 5,5%. 'De zakelijke overnachtingen worden minder in reactie op een teruglopende bedrijvigheid in de export en de industrie. Vakantiehotels zullen in hun reserveringen gaan merken dat buitenlandboekingen bij gezinnen de voorkeur krijgen in herinnering aan de slechte zomer van 1998,' schrijft het Bedrijfschap in de kwartaalpublicatie Barometer voor horeca, catering en verblijfsrecreatie.

Uit de jaarcijfers over 1998 blijkt verder dat de hotels in Nederland steeds luxer worden. Directeur Peters van het Bedrijfschap: 'Het aantal viersterrenhotels nam met 7% toe, en in vergelijking met 1994 zelfs met 24%. Het aantal kamers in deze categorie nam sinds 1994 toe met 41%. Ook het aantal driesterrenhotels nam toe, met 1,5% ten opzichte van 1997 en met bijna 23% ten opzichte van 1994. Het aantal een- en tweesterrenhotels daalde in vergelijking met 1997. De verwachting is dat de trend doorzet: zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor vijf nieuwe vijfsterrenhotels; een toename van 16%.'

 

Grafieken

Aantal hotels naar sterren Benelux-Hotelclassificatie (per 31 december 1998)

 

 

BHC-categorie

 

aantal

 

mutatie t.o.v. 1997

 

1

 

440

 

-1,6%

 

2

 

703

 

-1,3%

 

3

 

790

 

1,5%

 

4

 

292

 

7,0%

 

5

 

31

 

3,3%

 

totaal

 

2256

 

0,7%

 

 

Indexcijfers ontwikkeling aantal kamers naar Benelux-Hotelclassificatie (1993 = 100)

 

 

BHC-categorie

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1

 

100

 

97

 

87

 

84

 

83

 

81

 

2

 

100

 

100

 

94

 

99

 

95

 

94

 

3

 

100

 

106

 

111

 

112

 

115

 

116

 

4

 

100

 

104

 

113

 

125

 

131

 

141

 

5

 

100

 

100

 

106

 

105

 

105

 

112

 

totaal

 

100

 

103

 

106

 

110

 

112

 

115

Overig nieuws