Oostwegel ontvangt hoge onderscheiding

27 september 2011
Oostwegel ontvangt hoge onderscheiding

Deze week ontving Camille Oostwegel in Château St. Gerlach uit handen van de Franse ambassadeur Pierre Ménat de Franse onderscheiding ‘Officier dans l’Ordre National du Mérite’. Frankrijk onderscheidt Camille
Oostwegel vanwege zijn persoonlijke verdiensten, maar ook vanwege de inspanningen die hij gedaan heeft via zijn diverse functies om de banden tussen Frankrijk en Nederland te versterken.

*Feestelijke uitreiking*
Oostwegel vervult sinds juli 2002 een actieve rol als Honorair Consul van Frankrijk te Maastricht.
De onderscheiding werd maandagmiddag 26 september uitgereikt in Château St. Gerlach door de ambassadeur in het bijzijn van vele genodigden.

~Frank Lindner~

Overig nieuws