Sectorbestuur maakt de weg vrij voor vernieuwingen

Auteur: Redactie
Hotelketens 13 november 1997
Sectorbestuur maakt de weg vrij voor vernieuwingen

In het kader van de herstructurering van Koninklijk Horeca Nederland heeft het bestuur van de Sector Hotels de deuren naar vernieuwing wijd open gezet. Tijdens de komende algemene ledenvergadering (10 november in het Sheraton Hotel Schiphol) zal het sectorbestuur collectief terugtreden. Het bestuur heeft er dus voor gekozen om niet het gebruikelijke rooster van aftreden te hanteren.

 

Het nieuwe bestuur zal in plaats van tien personen uit slechts vijf personen bestaan; het zal voortaan viermaal per jaar bijeenkomen voor de bestuursvergaderingen. Naast een voorzitter zullen er vier bestuursleden gekozen worden. Van deze bestuursleden zal er minimaal één uit de hotelcategorie één tot en met drie sterren moeten komen en minimaal één uit de categorie vier en vijf sterren. De overige zetels kunnen vrij gekozen worden. Zes van de huidige bestuursleden hebben zich weer beschikbaar gesteld voor het nieuwe bestuur. Dit zijn: de heer D. Volenga (voorzitter), mevrouw R. Staal, mevrouw F. A. Windt, de heer S. C. Eyberts, de heer S. Dijkstra, de heer M. Sleijpen en de heer J. Lust.

Afstand

Het beleid van de Sector Hotels zal via beleidsplannen en jaarlijkse activiteitenplannen door het (nieuwe) sectorbestuur moeten worden vastgelegd, waarna de sectormanager voor de uitvoering zorg zal dragen. Uiteraard zal tussentijds structureel overleg worden gepleegd met de 'achterban' (de leden en het bestuur). In feite betekent dit, dat het bestuur meer van afstand zal gaan besturen.

Zoals u mogelijk reeds heeft gelezen in eerdere publicaties, is dit 'op afstand besturen' een gevolg van de herstructurering van Koninklijk Horeca Nederland. De medewerkers van de afdeling Markt, Sectors en Economie - waaronder de sectormanagers - zullen veelvuldig het land in gaan om de goede contacten met de leden verder uit te bouwen. Er zal ondermeer gewerkt worden aan de intensivering van de contacten met commerciële en niet-commerciële samenwerkingsverbanden. Op deze wijze kan veel informatie verkregen worden uit de markt; informatie die vervolgens weer gebruikt kan worden door het bestuur van de sector.

Diner

De ALV zal gehouden worden in het nieuwe Sheraton Amsterdam Airport Hotel. In de dynamische omgeving van de luchthaven is een prachtig hotel verrezen met uitstekende voorzieningen voor de vergaderende en/of overnachtende gast. In de diverse 'outlets' hangt die heerlijke sfeer die airporthotels zo eigen is: zakelijke gasten en toeristen bewegen zich zonder problemen door elkaar. Het geratel van de plastic bandjes van de koffers vermengt zich met het gepiep van vele GSM's. Het is zonder twijfel een uitstekende locatie voor een vergadering van de Sector Hotels.

Het is uiteraard van groot belang dat de leden tijdens deze ALV acte de présence geven. Het bestuur zal de bijeenkomst inleiden met een korte terugblik op het afgelopen verslagjaar aan de hand van enkele aspecten uit het activiteitenplan van 1997. Vervolgens zal het concept activiteitenplan voor 1998 ter tafel gebracht worden met de daarbij horende conceptbegroting.

De verkiezing van het nieuwe sectorbestuur zal de middag afsluiten. Na afloop van de ALV zullen - tijdens een plenaire sessie en een diner - de resultaten gepresenteerd en besproken worden van een enquête die onlangs in een aantal hotels is gehouden. De enquête betrof klachtenafhandeling.

De Sector Hotels heeft, per 1 september, een nieuwe sectormanager aangesteld. Zijn naam is Hans van der Kooij (36); hij is de opvolger van Joop Goossens. Hans van der Kooij heeft na zijn studie aan de Hotelschool Den Haag ervaring opgedaan in diverse gere­nommeerde bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van food & beverage, rooms division, en sales & marketing. Hij beschouwt Koninklijk Horeca Nederland als een nieuwe uitdaging en verwacht tijdens de algemene ledenvergadering met een groot aantal leden van de Sector Hotels kennis te kunnen maken.

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws