Veel te weinig vrouwen aan de top

11 september 2014 |
Veel te weinig vrouwen aan de top<

Sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer in het kader van de Wet bestuur en toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en
raden van commissarissen toegenomen. Maar het streefcijfer van ten minste 30% m/v wordt op dit moment nog lang niet gehaald.

Op de afgebeelde foto staan Gerdi Verbeet en Caro van Eekelen. Eerder publiceerden we een stuk over Accor en Talent naar de Top. klik hier voor het artikel
Meer vrouwen benoemen
Een gemiste kans, omdat meer groei mogelijk is. Dat blijkt uit de bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2013 die minister van OCW, dr. Jet Bussemaker, en drs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, vandaag ontving uit handen van Gerdi Verbeet, voorzitter van de commissie Monitoring talent naar de top. De commissie constateert dat meer bedrijven het streefcijfer hadden kunnen realiseren als ze gebruik hadden gemaakt van de kansen om vrouwen te benoemen. De bedrijvenmonitor laat ook zien dat opvallend weinig bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten om te rapporteren in het jaarverslag waarom het streefcijfer nog niet is bereikt en wat men heeft gedaan om het wel te realiseren. Meer bekendheid geven aan het bestaan van het wettelijk streefcijfer en meer praktische informatie over toepassing van de wet is belangrijk want veel bedrijven hebben nog onduidelijkheden en vragen.

Onderzoek
De bedrijvenmonitor onderzoekt ruim 800 grote vennootschappen die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. Voor het eerst is in Nederland op deze schaal onderzoek verricht naar het aandeel vrouwen in besturen en raden van toezicht. Het percentage vrouwen in de raden van bestuur (rvb) is sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht( Wbt) toegenomen met 1,5 procentpunt tot 8,9%. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide sindsdien met 1,4 procentpunt naar 11,2%. Het streefcijfer van ten minste 30% m/v is echter nog ver weg. De stijging van het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen komt bovendien geheel voor rekening van minder dan 10% van de bedrijven.

Vacatures te weinig benut
Bedrijven lieten in 2013 veel kansen liggen om vrouwen te benoemen. In ruim een kwart van de besturen en 43% van de raden van commissarissen werden vorig jaar één of meer personen benoemd of herbenoemd. Slechts een vijfde van hen heeft de nieuwe benoemingen ‘benut’ om het percentage vrouwen te vergroten.

Behoefte aan meer informatie over streefcijfer
Bedrijven zijn vaak niet goed op de hoogte van de inhoud van de wet en ze begrijpen niet altijd goed of ze aan de wet moeten voldoen of niet, zo blijkt uit de monitor. Ze denken bijvoorbeeld ten onrechte dat ze niet aan de wet hoeven te voldoen als ze geen of weinig werknemers hebben. Of ze interpreteren de wet zo dat het bij een rvb of rvc van vier zetels ‘niet mogelijk’ is om een evenwichtige verdeling van 30% m/v te realiseren. 25% is te weinig, 50% betekenen is te veel.

Transparantie in jaarverslag laat te wensen over
Vennootschappen die het streefcijfer van minimaal 30% m/v niet hebben bereikt, moeten in het jaarverslag uitleggen waarom dat niet gelukt is. Opvallend weinig bedrijven doen dat: 62% legt geen verantwoording af over de onevenwichtige samenstelling van de rvb en 57% doet dat (ook) niet voor de rvc. Het aantal bedrijven dat in 2013 aan alle wettelijke rapportageverplichtingen voldoet, is minder dan tien procent.

Reacties op de onderzoeksresultaten
Minister Jet Bussemaker is niet te spreken over de trage voortgang. De bewindsvrouw is geen direct voorstander van de invoering van een quotum: "Dat is een paardenmiddel. Maar met de huidige cijfers kunnen we niet aankomen in Brussel. Dit is gewoon verspilling van talent. Er verandert alleen iets als bedrijven hun nek uitsteken en op creatieve en alternatieve manieren talentvolle vrouwen aan zich binden. Bedrijven als Post NL laten zien dat het kan. Als het old boys network niet zelf in actie komt, wordt de druk steeds groter om een quotum in te voeren," aldus Bussemaker.

Drs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Ook ik pleit ervoor dat de bekendheid met de wet vergroot wordt. Pas als die bekendheid optimaal is kan je namelijk zeggen of de regeling wel of niet werkt. Want als bedrijven niet naleven omdat ze de wet niet kennen, telt dat eigenlijk niet echt voor een evaluatie. Immers, je weet dan niet of ze het wel zouden hebben gedaan als ze met de wet bekend zouden zijn. Dan heeft een evaluatie in 2015 ook echt zin.”

Gerdi Verbeet, voorzitter commissie Monitoring talent naar de top, bekijkt de uitkomsten met gemengde gevoelens: “Het is goed om te zien dat het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen is toegenomen. Maar we moeten realistisch blijven: in dit tempo duurt het nog tot 2028 voordat de rvb en rvc voor ten minste 30% uit vrouwen bestaan. Toch ben ik niet pessimistisch. Ik voel dat er een trendbreuk in de lucht hangt. En dat kan ook niet anders nu zoveel talentvolle vrouwen beschikbaar zijn.”

Eigen initiatief bedrijven helpt
Meer dan de helft (55%) van de bedrijven heeft tot nu toe geen beleid gevoerd om een evenwichtige m/v-verdeling in de rvb te realiseren. Voor de rvc is dat iets minder, maar nog steeds aanzienlijk, namelijk 45%. Een grote groep bedrijven (70%) is wel van plan om het komende jaar meer maatregelen te nemen met het oog op een evenwichtige m/v-verdeling in de rvb en rvc. Nederland kent een vrijwillig initiatief van bedrijven die m/v-diversiteit in de top van hun onderneming nastreven, het charter Talent naar de top. De bedrijvenmonitor laat zien dat grote vennootschappen die aangesloten zijn bij het charter een meer evenwichtige vertegenwoordiging hebben van vrouwen en mannen in het bestuur en de raden van commissarissen.

Aanbevelingen van de commissie Monitoring
De commissie beveelt aan dat voor meer bestuurszetels openbaar wordt geworven en transparantie bij de benoeming wordt betracht. Ook een gedragscode voor rekruteringsbedrijven, met afspraken over de voordracht van vrouwelijk talent en het hanteren van streefcijfers bij het samenstellen van kandidatenlijsten, is belangrijk. Gezien de vele vragen en onduidelijkheden over de Wet bestuur en toezicht bij bedrijven, adviseert de commissie om meer bekendheid te geven aan het bestaan van een wettelijk streefcijfer en meer praktische uitleg te geven over de toepassing van de wet. Ook is het raadzaam om accountants aan te spreken op naleving van het pas toe of leg uit principe.


Hoger op de agenda
De commissie beveelt werkgeversorganisaties aan bij te dragen aan het hoger op de agenda plaatsen van het onderwerp. Aan bedrijven adviseert de commissie voordeel te doen met de kennis en expertise die beschikbaar is binnen grote vennootschappen die aangesloten zijn bij het charter Talent naar de top.

Voor de toekomst adviseert de commissie door te gaan met monitoren omdat het belangrijk is om een vinger aan de pols te houden en te kunnen vaststellen of het wettelijke streefcijfer werkt en voortgang geboekt wordt met het realiseren van meer diversiteit in besturen.

Bedrijvenmonitor en Female Board Index
De bedrijvenmonitor 2013 is een representatief onderzoek onder ruim 800 grote vennootschappen in Nederland die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. Het is voor het eerst dat hiernaar in Nederland op grote schaal onderzoek wordt gedaan. Tot nu toe werd het aandeel vrouwen in besturen gemeten via de Female Board Index, waarin ruim 80 beursgenoteerde ondernemingen worden gevolgd. Beursgenoteerde bedrijven vormen echter maar een klein percentage (1,6%) van het totaal aantal bedrijven dat aan de Wet bestuur en toezicht moet voldoen.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Roberto Payer-editie Hospitality Management vaart nieuwe koers

De speciale Roberto Payer-editie die Hospitality Management in september uitgeeft, krijgt een nieuwe redactionele koers. Vanwege de coronacrisis zijn eerder bepaalde onderwerpen en thema's te komen vervallen. Vanochtend besprak Payer in het Waldorf Astoria de actualiteiten, thema's e...

Opening
Hotel De L'Europe Amsterdam heropent in nieuwe stijl

Na een volledige restyling van het interieur van de lobby, privé-eventkamers, restaurants en bar, opende De L'Europe Amsterdam het afgelopen weekend haar deuren voor gasten. Per 1 juni zijn ook alle restaurants van het hotel - Bord'Eau, Brasserie Marie, Freddy's Bar en de in &#...

Internationaal
CBS: passagiers nationale luchthavens 98% gedaald in april

In april 2020 reisden bijna 134 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde in deze periode met 25 procent tot 103 duizend ton aan vervoerd gewicht. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers. Vanweg...

Aannames, plannen en werkelijke reacties. Hoe we onze weg zoeken in de Covid-19 pandemie.

Sinds maart is Hotelschool The Hague een groot aantal onderzoeken gestart naar de Covid-crisis. Op welke termijn is een herstart van het toerisme te verwachten? Gaan we terug naar vroeger of zullen toeristen op dezelfde manier willen reizen? Gaan gasten hotels en andere accommodatie meer op criteria...

KHN
KHN: Demonstratie op de Dam klap in het gezicht voor horecaondernemers

De algemeen directeur van KHN, Dirk Beljaarts, noemt de demonstratie gisteren op de Dam in Amsterdam een klap in het gezicht voor horecaondernemers. Gisteravond kwamen duizenden mensen op de Dam bijeen om te demonstreren tegen racisme. “Het valt niet te rijmen met het beleid dat de afgelopen m...

Columns Coronacrisis
"Wat in Amsterdam gebeurde, voelt als een steek in de rug"

Bart Reints Bok is directeur/eigenaar van Charme Hotels, de hotelgroep die 26 hotels onder haar vleugels heeft. Hij houdt dagelijks de Nederlandse hotellerie op de hoogte van het reilen en zeilen in deze roerige tijden; we bellen hem geregeld op om met hem de situatie te bespreken. In dit hoofdstuk ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Columns Sander Allegro
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: