10 ESG Trends voor 2024: Dit komt er op duurzaamheidsgebied onontkoombaar aan

Auteur: redactie
Branded Content 6 november 2023
10 ESG Trends voor 2024:  Dit komt er op duurzaamheidsgebied onontkoombaar aan

In deze laatste bijdrage presenteert ELAN tien ESG (Environmental, Social, Governance) toekomstvoorspellingen voor 2024, de bron van inspiratie voor iedereen die wil bijdragen aan een betere wereld en klaar wil zijn voor de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) die start op 1 januari.

Deze trends zullen niet alleen bedrijven helpen zich voor te bereiden op strengere rapportage-eisen, maar ook de weg wijzen naar een toekomst vol duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

1.       Regeneratieve toekomst

Lag de afgelopen tijd de nadruk vooral op duurzaamheid in de zin van terugdringen of verminderen van schade aan het milieu, 2024 wordt het jaar van de regeneratie: opnieuw laten groeien, vernieuwen of herstellen wat beschadigd is of verloren is gegaan.

De toepassingen hiervan zullen te zien zijn in bijvoorbeeld de bouw en de kledingindustrie. We gaan dit ook tegenkomen in de hospitality industrie, want veel biologische materialen zoals hout, vlas en hennep hebben niet alleen een natuurlijke maar ook warme en duurzame uitstraling. Daarnaast heeft dit een directe impact op het klimaat en de biodiversiteit, een belangrijke focus binnen ESG.

2.       Rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap is de kern van ESG; elke pijler gaat hier dieper op in en streeft een betere wereld na. Dit hangt direct samen met de definitie van rentmeesterschap: het zorg dragen voor, het laten bloeien van talenten, relaties, bedrijf, omgeving en wereld. We zijn tijdelijke passanten en moeten de aarde beter achterlaten dan we haar gebruiken; dit wordt een centraal principe in 2024. Bedrijven worden direct of indirect gedwongen ESG-doelen na te streven die bijdragen aan een duurzamere planeet en zich voor te bereiden op de aankomende CSRD-voorschriften

3.       Trust & Truth

Wederzijds vertrouwen en elkaar wat gunnen. Na jaren van wantrouwen wordt 2024 het jaar dat we klaar zijn met wantrouwen: we gaan weer uit van vertrouwen. Ook al beseffen we dat er veel niet goed gaat en de wereld op zijn kop staat, we willen positief denken en dus elkaar vertrouwen. Beleid wordt gemaakt op de 95% van de mensen die het goede wil, niet langer op de 5% die kwaad doet. Bedrijven worden aangemoedigd om heldere procedures en regels te implementeren om vertrouwen te herstellen, dit is een belangrijke factor bij het voldoen aan de CSRD-eisen.

4.       Veiligheid

Het toevoegen van (psycho)sociale veiligheideisen aan alle bestaande fysieke veiligheidseisen benadrukt de noodzaak van een veilige en respectvolle werkomgeving. Helaas komt ongewenst gedrag overal en in alle lagen van de bevolking voor. In het bedrijfsleven klinkt een steeds luidere roep om procedures die ongewenst gedrag voorkomen en beteugelen. Als er dan toch iets gebeurt is het overhaast in de actie-modus schieten niet de oplossing. Niet voor vermeende slachtoffers, niet voor de vermeende dader en ook niet voor de omstanders. ESG-beleid vraagt om duidelijke procedures m.b.t. (psycho)sociale veiligheid, ter voorkoming, maar ook om te weten wat de processen zijn die in werking treden mocht het zich alsnog voordoen. Bovendien benadrukt het maatschappelijke debat de verwachtingen rond verantwoord ondernemen en zal het ook een belangrijke factor zijn bij het voldoen aan de CSRD-richtlijnen.

5.       Gamification

Gamification - het inzetten van games - is een speelse manier om kennis over te brengen, nieuwe dingen te leren, gedrag te veranderen en betrokkenheid te creëren. Het kan ingezet worden om medewerkers veerkrachtiger en weerbaarder maken om de (sociale) veiligheid te vergroten, om het serviceniveau te verbeteren of om de cybersecurity van een hotel te verstevigen. Zeker Gen Z staat open voor deze manier van leren.

Gamification wordt een veel ingezette tool om gedragsverandering te starten en te realiseren. Zowel de beoogde gedragsverandering als bewustwording zijn van belang om ESG-doelen te bereiken.

6.       Ethische hackers

Ethische hackers winnen aan populariteit door de cyberveiligheid in de hotels te testen. Ondanks het verlangen naar onderling vertrouwen, blijkt de online-wereld ons juist steeds meer uit te dagen. Binnendringen in systemen of het platleggen ervan, stelen van data, phishing of spoofing, supply-chaindreiging, de cybercrimineel is uiterst vindingrijk en dat zal niet afnemen. De schade die deze crimineel kan berokkenen is enorm: financiële schade, reputatieschade en de onzekerheid die het bij medewerkers, klanten en leveranciers veroorzaakt. Ethische hackers worden steeds vaker ingezet om de leemtes in het online en ICT-beleid naar voren te krijgen. Om te kunnen voldoen aan de CSRD is handhaving van gegevensbeveiliging van essentieel belang.         

7.       ‘Zero consumer’ revolutie.

De zero-consumenten, voornamelijk millennials en Gen Z, hebben unieke kenmerken en vereisen aangepaste benaderingen. Karakteristieken van de zero-consumenten: ze kennen geen grenzen en worden beïnvloed door sociale media, influencers en alle vormen van content. Ze gebruiken steeds wisselende kanalen voor aankopen en kopen waar en wanneer het hen het beste uitkomt. Ze proberen te besparen én geven tegelijkertijd meer geld uit, waar ze dat geld dan aan uitgeven is een zeer bewuste keuze. Loyaliteit is nihil, net als hun geduld. De ‘zero consumer’ is naast dit alles ook gezondheids- én duurzaamheidsbewust. Wil je de nul-consument volgend jaar interesseren, dan moet je inspelen op hun behoeften en verwachtingen en zeker op de manier waarop je hen producten en services aanbiedt. Off- en online, én groen, sociaal en rechtvaardig dus.

8.       Digitale transformatie en ChatGPT is here to stay

Connectivity, security en guest experience. Dat is in wezen de kern van de trends genoemd onder 5, 6, en 7, die te groeperen zijn onder de overall trend ‘digitale transformatie

Nieuwe betaalvormen, slim voorraadbeheer, alles mobiel kunnen bestellen, het zijn een paar voorbeelden van deze transformatie. In 2023 was Artificial Intelligence (met ChatGPT) de grote revolutie. In 2024 zullen chatbots en AI-integraties ons veel werk uit handen nemen. Augmented Reality zal de ‘echte’ wereld met computergegenereerde content gaan vermengen. Kortom, onze beleving wordt diverser en de scheidslijn tussen fysiek en digitaal neemt steeds verder af. Transparantie en ethische handelspraktijken zijn de grootste uitdagingen voor deze digitale transformatie en een strategie daarop een must vanuit ESG.

9.       Gezond, gezonder, gezondst

Het belang van gezondheid dringt in steeds meer lagen van de bevolking door. Soms nog defensief en met als doel het stijgende percentage overgewicht-hebbende inwoners terug te dringen (en grip te krijgen op de groeiende zorgkosten), maar steeds vaker is preventie het doel. Dit - gecombineerd met de discussie over duurzame(re) landbouw en veeteelt - leidt tot een nog grotere vraag naar streekproducten, inclusief vegetarische en vegan opties en transparantie op menukaarten. Die transparantie wordt gevraagd over de hele productieketen, van kop tot staart. Naast impact op de gezondheid van gasten zijn hotels ook verantwoordelijk voor de impact van het productieproces op gezondheid van (eind)gebruikers en milieu. Die verantwoording komt naar voren in de ESG-rapportages.

10.   Triple Play

Hoe tegenstrijdig het ook lijkt, de voorlopers en protagonisten van ESG-doelstellingen zijn uiteindelijk de economische winnaars. Eigenaren en directies met oog voor People, Planet en sustainable Profit van hun hotel op de lange termijn doen het ook financieel beter. Deze ‘triple play’ benadering (McKinsey) van een sterke groei, een stevige winst en een verbeterde duurzaamheid vereist focus op creativity, analytics en purpose waarbij ESG-beleid een integraal deel wordt van elke groeistrategie.

Volgens ELAN staan in 2024 deze tien ESG-trends centraal en vormen zij de ruggengraat van duurzaam en verantwoordelijk zakelijk handelen. Deze trends zijn niet op zich zelf staand, maar versterken elkaar en spelen een cruciale rol in de aanstaande CSRD-richtlijnen. Ze markeren het begin van een veelbelovende toekomst voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de Nederlandse hospitality industrie.

Elan - ESG in Hospitality is opgericht door Elvira Wilthagen en Angelique Lombarts. De twee oprichters brengen jarenlange kennis en ervaring mee binnen de hospitality, recreatie en toerismebranche. Zij zijn gespecialiseerd in organisatiekunde, marketing & sales en governance. Daarnaast werken ze samen met partners die hun kennis en ervaring verder aanvullen. www: elan-esginhospitality.nl

Overig nieuws