2023 was een jaar van bloei en groei voor Nederlandse hotels

Auteur: Bastiaan Driessen en Joran Stiekema
Economie 16 mei 2024
2023 was een jaar van bloei en groei voor Nederlandse hotels

Invast Hotels heeft in 2024 voor de vierde editie van de Nederlandse Hotelsteden Index (NHI) onderzoek gedaan naar de prestatiecijfers van hotels in de twintig grootste hotelsteden. Dit onderzoek geeft het beste inzicht in de regionale verschillen in de Nederlandse Hotelmarkt.

Voor de vierde editie van de NHI is gekozen om de prestatiecijfers van 2023 te onderzoeken. Uniek voor deze editie is de toevoeging van Middelburg - Vlissingen. Dit geeft het onderzoek inzicht in deze Zeeuwse hotelmarkten.

De onderzoeksmethode van de NHI vond plaats middels een enquête die werd verspreid onder alle hotels in de onderzochte twintig hotelsteden. Het onderzoek werd zowel telefonisch als via schriftelijke enquête gehouden.

Van de onderzoeksgroep van 1043 hotels hebben 246 hotels geparticipeerd, hetgeen een participatiegraad geeft van 24 procent. Het totaal aantal hotelkamers in het onderzoek betreft 81.289, waarvan 25.389 kamers hebben geparticipeerd aan de NHI, wat een participatiegraad laat zien van 31 procent.

Prestatiecijfers van 2023

De gemiddelde bezettingsgraad (OCC) van alle participerende hotels in 2023 was 72 procent, een stijging vergeleken met de 69 procent het voorgaande jaar. In 2023 was de gemiddelde kamerprijs (ADR) 123 euro, dit was in 2022 lager: namelijk 109 euro. Wanneer deze twee cijfers vermenigvuldigd worden krijgt men een gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer (RevPAR)  van 89 euro, gemiddeld was 2022 minder rendabel met een RevPAR van 76 euro.

De prestatiecijfers van 2023 laten een positief beeld van de hotelmarkten in de Nederlandse steden zien. In bijna alle hotelsteden waren de gemiddelde bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen hoger dan de twee vorige jaren. Dit was natuurlijk deels te verklaren omdat 2023 het eerste jaar was zonder coronabeperkingen. Hoteliers hebben in 2023 maximaal kunnen groeien en rendement maken op hun investeringen. Opmerkelijk was dat in deze editie geen een-sterren hotels hebben deelgenomen.

Gemiddelde bezettingsgraden 2023

De volgende grafiek bevat de gemiddelde bezettingsgraden van de twintig hotelsteden. Amsterdam met de grootste hotelmarkt heeft een gemiddelde bezettingsgraad van 81,13 procent. Op de tweede plek staat buurgemeente Haarlemmermeer met een bezetting van 80,53 procent. De stedelijke combinatie met gemiddeld de laagste bezettingsgraad is nieuwkomer Middelburg - Vlissingen met 58,54%, dit kan te verklaren zijn door een enigszins lage participatiegraad.

Gemiddelde bezettingsgraden per sterrenklasse

Wanneer de bezettingsgraden worden uitgezet naar sterclassificatie is duidelijk te zien dat 2023 een goed hoteljaar was. Drie sterren hotelconcepten lijken het meest populair onder gasten. Zoals verwacht hebben vijfsterren hotels gemiddeld gezien lagere bezettingsgraden, dit is te verklaren doordat dit meer een nichemarkt is, die voor minder gasten toegankelijk is door de hogere prijsniveaus.

Gemiddelde kamerprijzen

In de grafiek zijn de gemiddelde kamerprijzen voor de hotelsteden in 2023 weergeven. De gemiddeld duurste hotelkamers kan men in Amsterdam vinden en de gemiddelde goedkoopste in Amersfoort.

Gemiddelde kamerprijzen per sterrenklasse

In deze grafiek is de verdeling van gemiddelde kamerprijzen (ADR) per sterrenklasse in 2023 te zien. Wanneer het luxeniveau toeneemt stijgen de kamerprijzen natuurlijk ook mee. Een tweesterren kamer ging gemiddeld voor 102 euro per nacht, en een vijfsterren kamer kostte gemiddeld 258 euro per nacht.

RevPAR per stad

Onderstaand de grafiek voor de gemiddelde opbrengsten per kamer (ADR) van 2023. Doordat de gemiddelde bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen sterk zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren is de RevPAR ook sterk gestegen. De RevPAR was het hoogst in Amsterdam, met op de tweede plaats Maastricht en op de derde plaats Utrecht. De stad met de laagste gemiddelde opbrengst per kamer is Amersfoort.

RevPAR per sterrenklasse

De onderstaande grafiek de verdeling RevPAR per sterrenklasse zien. Zoals als verwacht stijgt de opbrengst per kamers naarmate de kamers luxer worden. Waarbij tweesterren hotels een gemiddelde opbrengst per kamer van 77 euro hebben en vijfsterren kamers een gemiddelde omzet per kamer hebben van 177 euro. Wel moet opgemerkt worden dat de gemiddelde bezettingsgraad lager wordt wanneer de kamers luxer zijn.

Onderzoeksresultaten van 2023

Interessant voor hoteliers zijn de drie kritische prestatie indicatoren verdeeld per regio.

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in uw mailbox? Registreer hier voor onze gratis digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws