De druk moet van de ketel!

2 september 2000 | redactie

Een onderzoek van TNO Arbeid heeft aangetoond dat maar liefst een op de drie horecamedewerkers te kampen heeft met ‘uitputtend werk met relatief hoge taakeisen en weinig autonomie’. Deze werkdruk komt het meest voor bij grotere bedrijven en daarbinnen bij met name receptionisten. Het voor drie jaren afgesloten Arboconvenant Werkdruk Horeca moet leiden tot het fors terugdringen van de werkdruk.

Voordat het convenant werd getekend, hebben ruim 2.600 horecawerknemers gereageerd op een onderzoek over werkdruk. Hoewel het werken in een bepaalde sector van de horeca geen invloed heeft op de werkdruk, rapporteerden hotelmedewerkers gemiddeld de hoogste werkdruk. Oorzaak daarvan is de bedrijfsgrootte in deze sector. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de omvang van het bedrijf en de werkdruk. De veel genoemde zaken die leiden tot werkdruk zijn het voorkomen van bedreigende en belastende situaties, gevolgd door bedreiging door gasten en incorrect uitbetaalde toeslagen.

Omzetverlies

Staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tekende op 31 mei met sociale partners in de horeca (Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV BedrijvenBond en bedrijfschap Horeca en Catering) een convenant waarin afspraken en middelen staan om de werkdruk mee terug te dringen. Binnen drie jaar moeten die leiden tot tien procent minder horecamedewerkers die werkdruk als een probleem ervaren. Langdurige werkdruk kan leiden tot een slechte werksfeer, fouten, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het betekent voor ondernemers hoe dan ook omzetverlies.

Ambitieus

Hoogervorst roemde de horeca tijdens de ondertekening van het convenant in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen vanwege het genomen initiatief en de voortvarendheid waarmee de bedrijfstak de werkdrukproblematiek heeft aangepakt: ‘Een jaar geleden hebben we in een intentieverklaring de route naar dit convenant uitgestippeld. En vandaag bent u de eerste bedrijfstak die een convenant afsluit over de systematische bestrijding van werkdruk. U streeft nu naar een substantiële vermindering van het aantal werknemers met werkdruk. Dat is ambitieus, maar de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen geven mij het vertrouwen dat het wel degelijk een haalbare doelstelling is.’

Meer dan een flirt

Het bestrijden van werkdruk is een onderdeel van het totale personeelsbeleid. Jan Hendrik Peters, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, schetste de gevolgen van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt en de gevolgen daarvan voor het omgaan met personeel: ‘Jonge talenten bepalen zelf waar ze willen werken. Daarbij letten ze onder meer op ontwikkeling van hun kennis, carrière en creativiteit, meer verantwoordelijkheid, billijke beloning en waardering, sociaal contact, variatie en goede arbeidsomstandigheden. Bedrijven lijken met de huidige arbeidsmarktkrapte meer geneigd hieraan tegemoet te komen. Hopelijk zetten ze deze goede voornemens ook door en blijft het niet bij een flirt met de potentiële werknemers.’

Groeimogelijkheden verzilveren

‘Goed personeelsbeleid bepaalt in sterke mate het imago van ondernemingen,’ aldus Peters. ‘Wanneer ontevreden werknemers de straat opgaan om hun ongenoegen te uiten over hun arbeidsvoorwaarden, zoals dat in de zorgsector is gebeurd, veroorzaakt dat een negatief imago dat jarenlang blijft hangen. Bedrijfstakcampagnes kunnen het imago verbeteren, maar zullen wel een realistisch beeld van de sector moeten geven. Alleen als het personeelsbeleid tegelijkertijd handen en voeten krijgt met een concurrerend aangemeten jasje, kan een campagne succesvol worden. En dat moet op termijn goed gekwalificeerd personeel opleveren. Daarmee kan de horeca haar uitstekende groeimogelijkheden voor de nabije toekomst verzilveren.’

De belangrijkste maatregelen uit het convenant Werkdruk Horeca:

‘Quick Scan Werkdruk Horeca’. (Een cd-rom waarmee bedrijven de werkdruk in kaart kunnen brengen én aanpakken. Alle bedrijven met meer dan twintig werknemers krijgen de cd-rom automatisch toegestuurd.)
Pakket met tips om de werkdruk terug te dringen (najaar 2000).
Voorstel sociale partners om geweld van gasten richting werknemers aan te pakken (najaar 2000).
Afspraken over betere controle op correcte uitbetaling loon.
Het inzetten van extra mankracht om kennis en informatie over werkdruk te kunnen verspreiden.
Arbo-diensten bieden een standaard, maar slagvaardige risico-inventarisatie aan, speciaal  voor kleinere bedrijven.

HM302000

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Ondernemen
Jongen Honden: Jan Willem Janssen pakt door met H2OTEL

Op jonge leeftijd een hotelonderneming runnen, het is niet veel mensen gegeven. Ondernemen is vallen en opstaan, fouten maken en groeien. In de serie Jonge Honden portretteert Hospitality Management jonge hoteliers. Dit keer Jan Willem Janssen (26), eigenaar van H2OTEL in Rotterdam. Een monoloog. ...

Horeca naar de stembus deel drie: PVV

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen analyseert de redactie van Hospitality Management wat de grote politieke partijen voor ondernemend Nederland in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Het zijn roerige tijden voor horecaonde ...

Interview
"De hotellerie en de zorg verschillen niet veel van elkaar"

De coronacrisis laat diepe wonden achter in de hotellerie. Omzetten kelderen en gasten blijven weg. Veel hotelondernemingen hebben noodgedwongen een groot deel van hun medewerkers moeten laten gaan. De angst heerst dat op het moment dat de hotellerie weer aantrekt en de toeristen ons land weer w ...

Hotelketens Interview Longread
"De langetermijnverwachtingen zijn onverminderd goed"

Erwin van der Graaf is directeur van Accor Hotels Services Nederland en als Vice President Operations verantwoordelijk voor de door Accor gemanagede hotels in Nederland. In het oog van de orkaan - het jaar 2020 - kreeg hij veel interviewaanvragen. Hij hield ze merendeels af; voelde geen behoeft ...

Hotel & Recht
Creatief gebruik van je hotel tijdens Corona

Door de coronacrisis is het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland in 2020 met meer dan 70% gedaald. Dit heeft logischerwijs een direct weerslag op de bezettingsgraad van hotels, die ook met meer dan 70% is gedaald, zo viel te lezen in dit magazine. Het is dan ook niet verwonderlijk dat c ...

Economie Corona
CBS: omzet horeca krimpt ongekend hard

De omzet van de horeca daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat is vooral te wijten aan de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse o ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2021 - Uitgeverij PS

Uitgave door: