De druk moet van de ketel!

Auteur: redactie
Personeel 2 september 2000
De druk moet van de ketel!

Een onderzoek van TNO Arbeid heeft aangetoond dat maar liefst een op de drie horecamedewerkers te kampen heeft met ‘uitputtend werk met relatief hoge taakeisen en weinig autonomie’. Deze werkdruk komt het meest voor bij grotere bedrijven en daarbinnen bij met name receptionisten. Het voor drie jaren afgesloten Arboconvenant Werkdruk Horeca moet leiden tot het fors terugdringen van de werkdruk.

Voordat het convenant werd getekend, hebben ruim 2.600 horecawerknemers gereageerd op een onderzoek over werkdruk. Hoewel het werken in een bepaalde sector van de horeca geen invloed heeft op de werkdruk, rapporteerden hotelmedewerkers gemiddeld de hoogste werkdruk. Oorzaak daarvan is de bedrijfsgrootte in deze sector. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de omvang van het bedrijf en de werkdruk. De veel genoemde zaken die leiden tot werkdruk zijn het voorkomen van bedreigende en belastende situaties, gevolgd door bedreiging door gasten en incorrect uitbetaalde toeslagen.

Omzetverlies

Staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tekende op 31 mei met sociale partners in de horeca (Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV BedrijvenBond en bedrijfschap Horeca en Catering) een convenant waarin afspraken en middelen staan om de werkdruk mee terug te dringen. Binnen drie jaar moeten die leiden tot tien procent minder horecamedewerkers die werkdruk als een probleem ervaren. Langdurige werkdruk kan leiden tot een slechte werksfeer, fouten, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het betekent voor ondernemers hoe dan ook omzetverlies.

Ambitieus

Hoogervorst roemde de horeca tijdens de ondertekening van het convenant in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen vanwege het genomen initiatief en de voortvarendheid waarmee de bedrijfstak de werkdrukproblematiek heeft aangepakt: ‘Een jaar geleden hebben we in een intentieverklaring de route naar dit convenant uitgestippeld. En vandaag bent u de eerste bedrijfstak die een convenant afsluit over de systematische bestrijding van werkdruk. U streeft nu naar een substantiële vermindering van het aantal werknemers met werkdruk. Dat is ambitieus, maar de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen geven mij het vertrouwen dat het wel degelijk een haalbare doelstelling is.’

Meer dan een flirt

Het bestrijden van werkdruk is een onderdeel van het totale personeelsbeleid. Jan Hendrik Peters, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, schetste de gevolgen van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt en de gevolgen daarvan voor het omgaan met personeel: ‘Jonge talenten bepalen zelf waar ze willen werken. Daarbij letten ze onder meer op ontwikkeling van hun kennis, carrière en creativiteit, meer verantwoordelijkheid, billijke beloning en waardering, sociaal contact, variatie en goede arbeidsomstandigheden. Bedrijven lijken met de huidige arbeidsmarktkrapte meer geneigd hieraan tegemoet te komen. Hopelijk zetten ze deze goede voornemens ook door en blijft het niet bij een flirt met de potentiële werknemers.’

Groeimogelijkheden verzilveren

‘Goed personeelsbeleid bepaalt in sterke mate het imago van ondernemingen,’ aldus Peters. ‘Wanneer ontevreden werknemers de straat opgaan om hun ongenoegen te uiten over hun arbeidsvoorwaarden, zoals dat in de zorgsector is gebeurd, veroorzaakt dat een negatief imago dat jarenlang blijft hangen. Bedrijfstakcampagnes kunnen het imago verbeteren, maar zullen wel een realistisch beeld van de sector moeten geven. Alleen als het personeelsbeleid tegelijkertijd handen en voeten krijgt met een concurrerend aangemeten jasje, kan een campagne succesvol worden. En dat moet op termijn goed gekwalificeerd personeel opleveren. Daarmee kan de horeca haar uitstekende groeimogelijkheden voor de nabije toekomst verzilveren.’

De belangrijkste maatregelen uit het convenant Werkdruk Horeca:

‘Quick Scan Werkdruk Horeca’. (Een cd-rom waarmee bedrijven de werkdruk in kaart kunnen brengen én aanpakken. Alle bedrijven met meer dan twintig werknemers krijgen de cd-rom automatisch toegestuurd.)
Pakket met tips om de werkdruk terug te dringen (najaar 2000).
Voorstel sociale partners om geweld van gasten richting werknemers aan te pakken (najaar 2000).
Afspraken over betere controle op correcte uitbetaling loon.
Het inzetten van extra mankracht om kennis en informatie over werkdruk te kunnen verspreiden.
Arbo-diensten bieden een standaard, maar slagvaardige risico-inventarisatie aan, speciaal  voor kleinere bedrijven.

HM302000

Overig nieuws