De druk moet van de ketel!

2 september 2000 | redactie

Een onderzoek van TNO Arbeid heeft aangetoond dat maar liefst een op de drie horecamedewerkers te kampen heeft met ‘uitputtend werk met relatief hoge taakeisen en weinig autonomie’. Deze werkdruk komt het meest voor bij grotere bedrijven en daarbinnen bij met name receptionisten. Het voor drie jaren afgesloten Arboconvenant Werkdruk Horeca moet leiden tot het fors terugdringen van de werkdruk.

Voordat het convenant werd getekend, hebben ruim 2.600 horecawerknemers gereageerd op een onderzoek over werkdruk. Hoewel het werken in een bepaalde sector van de horeca geen invloed heeft op de werkdruk, rapporteerden hotelmedewerkers gemiddeld de hoogste werkdruk. Oorzaak daarvan is de bedrijfsgrootte in deze sector. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de omvang van het bedrijf en de werkdruk. De veel genoemde zaken die leiden tot werkdruk zijn het voorkomen van bedreigende en belastende situaties, gevolgd door bedreiging door gasten en incorrect uitbetaalde toeslagen.

Omzetverlies

Staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tekende op 31 mei met sociale partners in de horeca (Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV BedrijvenBond en bedrijfschap Horeca en Catering) een convenant waarin afspraken en middelen staan om de werkdruk mee terug te dringen. Binnen drie jaar moeten die leiden tot tien procent minder horecamedewerkers die werkdruk als een probleem ervaren. Langdurige werkdruk kan leiden tot een slechte werksfeer, fouten, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het betekent voor ondernemers hoe dan ook omzetverlies.

Ambitieus

Hoogervorst roemde de horeca tijdens de ondertekening van het convenant in het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen vanwege het genomen initiatief en de voortvarendheid waarmee de bedrijfstak de werkdrukproblematiek heeft aangepakt: ‘Een jaar geleden hebben we in een intentieverklaring de route naar dit convenant uitgestippeld. En vandaag bent u de eerste bedrijfstak die een convenant afsluit over de systematische bestrijding van werkdruk. U streeft nu naar een substantiële vermindering van het aantal werknemers met werkdruk. Dat is ambitieus, maar de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen geven mij het vertrouwen dat het wel degelijk een haalbare doelstelling is.’

Meer dan een flirt

Het bestrijden van werkdruk is een onderdeel van het totale personeelsbeleid. Jan Hendrik Peters, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, schetste de gevolgen van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt en de gevolgen daarvan voor het omgaan met personeel: ‘Jonge talenten bepalen zelf waar ze willen werken. Daarbij letten ze onder meer op ontwikkeling van hun kennis, carrière en creativiteit, meer verantwoordelijkheid, billijke beloning en waardering, sociaal contact, variatie en goede arbeidsomstandigheden. Bedrijven lijken met de huidige arbeidsmarktkrapte meer geneigd hieraan tegemoet te komen. Hopelijk zetten ze deze goede voornemens ook door en blijft het niet bij een flirt met de potentiële werknemers.’

Groeimogelijkheden verzilveren

‘Goed personeelsbeleid bepaalt in sterke mate het imago van ondernemingen,’ aldus Peters. ‘Wanneer ontevreden werknemers de straat opgaan om hun ongenoegen te uiten over hun arbeidsvoorwaarden, zoals dat in de zorgsector is gebeurd, veroorzaakt dat een negatief imago dat jarenlang blijft hangen. Bedrijfstakcampagnes kunnen het imago verbeteren, maar zullen wel een realistisch beeld van de sector moeten geven. Alleen als het personeelsbeleid tegelijkertijd handen en voeten krijgt met een concurrerend aangemeten jasje, kan een campagne succesvol worden. En dat moet op termijn goed gekwalificeerd personeel opleveren. Daarmee kan de horeca haar uitstekende groeimogelijkheden voor de nabije toekomst verzilveren.’

De belangrijkste maatregelen uit het convenant Werkdruk Horeca:

‘Quick Scan Werkdruk Horeca’. (Een cd-rom waarmee bedrijven de werkdruk in kaart kunnen brengen én aanpakken. Alle bedrijven met meer dan twintig werknemers krijgen de cd-rom automatisch toegestuurd.)
Pakket met tips om de werkdruk terug te dringen (najaar 2000).
Voorstel sociale partners om geweld van gasten richting werknemers aan te pakken (najaar 2000).
Afspraken over betere controle op correcte uitbetaling loon.
Het inzetten van extra mankracht om kennis en informatie over werkdruk te kunnen verspreiden.
Arbo-diensten bieden een standaard, maar slagvaardige risico-inventarisatie aan, speciaal  voor kleinere bedrijven.

HM302000

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Wet- en regelgeving KHN
KHN: Alcoholklok hotels wederom toppunt van symboolpolitiek

KHN heeft vol onbegrip kennis genomen van het kabinetsbesluit om vanaf vrijdagavond 23 oktober een alcoholklok voor hotels in te voeren. Volgens dit besluit mag er vanaf vanavond in hotels na 20:00 uur ook geen alcohol meer worden geschonken of genuttigd in publieke ruimten zoals in het restaurant o ...

Achtergronden Coronacrisis
Horecaondernemers krijgen eenmalig 2500 euro overheidssteun

De horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn, kunnen een eenmalige uitkering van gemiddeld 2500 euro tegemoetzien. Het bedrag is afhankelijk van het geleden omzetverlies. Dit meldt de NOS op basis van verklaringen van Haagse ingewijden. De maatregel zal deel uitmaken van het derde st ...

Wet- en regelgeving Coronacrisis
Ook in hotels geen alcohol meer na 20.00 uur

In bars en restaurants van hotels mag vanaf vanavond 20.00 uur geen alcohol meer worden geserveerd. Ook niet via roomservice. Hiermee trekt het kabinet de lijn met het verbod op de verkoop van alcohol in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur door. In winkels is dat sinds vorige week woensdag niet meer t ...

Interview Longread
Martin Lindelauf met pensioen: een interview in 41 vragen, deel 4

Na 41 dienstjaren houdt Martin Lindelauf (61) het voor gezien. Hij laat de hotellerie achter zich. In 41 vragen portretteert Hospitality Management de gedreven hotelier. Dit is deel 4 uit de reeks, die uit vier delen bestaat. Let je extra op de kwaliteit van de bouw van een hotel? ...

Columns
Column Ewout Hoogendoorn: Het nut van data is nul

‘72 procent van de grotere ondernemingen is er nog niet in geslaagd om een datagedreven cultuur te creëren. Dat getal zal onder MKB-bedrijven nog veel hoger uitvallen’. Veel bedrijven investeren erin, maar zijn dus niet niet in staat een cultuurverandering tot stand te brengen. Hoe ...

Opening Internationaal
Ruby Hotels: een derde hotel in Londen én uitbreiding in Wenen

Ruby Hotels heeft vertrouwen in de toekomst. Ondanks de huidige uitdagende tijd waarin ook deze hotelgroep hard geraakt wordt door de gevolgen van Covid-19, wordt er nog steeds uitgebreid. Zowel in het openen van nieuwe hotels als in het uitbreiden van bestaande. Meet Ruby Zoe! Na de succesvol ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: