energiebesparing vergt discipline

Auteur: Redactie
HotelSummit 11 november 1996
energiebesparing vergt discipline

Niet alleen de strenge winter van afgelopen jaar ligt nog vers in het geheugen, maar ook de daarbij behorende hoge energierekening. Veel hoteliers werden door het energiebedrijf pijnlijk op hun 'lekke' plekken geattendeerd. Voornemens om te bezuinigen verzanden al ras. Toch is het mogelijk, soms zelf met behulp van subsidies, uw rekening met minder zorg tegemoet te zien. Investeringen kunnen op die manier niet alleen snel worden terugverdiend ze kunnen ook extra comfort opleveren voor uw gasten. U ziet, het mes snijdt aan twee kanten.

Het besparen van Energie kan op veel manieren: Hoog Rendemantsketels (HR), cascade opstelling, dubbel glas (ook met subsidie) of een aangepaste entree. Het zijn maar een paar suggesties, om u op weg te helpen.

Cascade opstelling

Een cascade opstelling is niets anders dan aan elkaar gekoppelde hoogrendament ketels. Volgens de heer G. Brommer voorlichter bij Nefit Fasto zijn conventionele installaties 50 tot 70% overgedimensioneerd. Dit houdt in dat er meer vermogen aanwezig is dan werkelijk nodig. Een cascade opstelling daarin tegen speelt in op de warmtebehoefte. Bij een grote vraag - bijvoorbeeld in de ochtend tijdens het douchen - branden er meer ketels. Een cascade opstelling biedt bovendien een grote mate van bedrijfszekerheid. Mocht onverhoopt een van de ketels uitvallen dan wordt het capaciteitsverlies opgevangen door de overige ketels. Het aantal te installeren ketels is afhankelijk van de behoefte aldus Brommer en kan een besparing opleveren van 25 tot 40% op de stookkosten.

Zonne-energie

Het watergebruik in de hotelbranche is in vergelijk met de andere horecabranches hoog. Op zich geen opzienbarende conclusie als men het aantal kamers in acht neemt met bad- en douche voorzieningen.

Ecofys in Utrecht (advies & onderzoek op het gebied van energie, milieu en arbeidsomstandigheden) heeft onderzoek gedaan naar het warmwatergebruik in de hotelsector. Doel van dit onderzoek was, om de haalbaarheid te beoordelen van zonne-energie in de hotelsector. Bij de onderverdeling is gebruik gemaakt van de Benelux hotelclassificatie omdat het voorzieningsniveau op de kamers nauw samenhangt met het watergebruik. Uitgangspunt bij het onderzoek was een gemiddelde bezetting en bedrijfsgrootte per klasse. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gezamenlijke hotels in Nederland ongeveer 660.000 m3 (1994) water gebruiken. Het installeren van zonnecollectoren is echter pas haalbaar vanaf drie sterren aldus Ecofys. Drie, vier en vijf sterren hotels verbruiken namelijk 90% van al het water. Bij de vier en vijf sterren hotels kunnen zelfs grotere maatwerksystemen worden geplaatst waarvan de rentabiliteit gunstig uitvalt ten opzichte van 'huishoudelijke zonneboilers'.

De entree

Tegenwoordig kunt u een ruime keuze maken uit de diverse toegangssystemen. Naast de traditionele 'gewone' deur kunt u ook een automatische deur kiezen. Automatische deuren kunnen naar wens en op maat worden gemaakt. Nadeel is vaak de tijdspanne tussen het openen en sluiten van de deuren. Deze zorgt er voor dat 's winters veel warmte naar buiten verdwijnt en mocht u airconditioning hebben in de zomer de koude lucht. Zonde. Ook hier kunt u op uw energierekening besparen. Bij automatische schuifdeuren is de sluitings- en openingstijd instelbaar. Veel schuifdeuren blijven te lang openstaan. Neemt u maar eens de proef op de som. Vaak kunnen deuren eerder sluiten zonder dat gasten zich moeten te haasten.

Een andere manier om uw stookkosten terug te dringen is een tourniket. Deze draaideuren houden in de winter de warmte binnen en de kou buiten. De energiebesparing die dit oplevert - doordat er geen directe open verbinding bestaat tussen binnen en buiten - kan afhankelijk van de situatie aanzienlijk oplopen.

Analyse

Voor u nu met uw boekhouder of accountant gaat praten over investeren in zonne-collectoren, automatische deuren of tournikets is het wellicht belangrijk te weten dat u heel eenvoudig al behoorlijk (zie kader) kunt besparen. Begint u maar eens met een kleine analyse. U kunt hierbij dikwijls van de hulp en de expertise van uw energiebedrijf gebruik maken. Bijna alle energiebedrijven hebben adviseurs voor de zakelijke markt.

Zo ook bij de Nuon Vnb in Apeldoorn. Volgens de heer S.C Ring, Adviseur bedrijven en Instellingen bij het Nuon Vnb in Apeldoorn, ligt het initiatief om te bezuinigen vaak bij de hotelier zelf. 'De meesten schrikken van een hoog uitgevallen energierekening en willen graag tekst en uitleg. De roep om een professioneel advies was dan ook hoger na de strenge en lang aanhoudende winter van 95/96. Het eerste wat we dan doen is samen om de tafel zitten en de energienota doornemen om te laten zien hoe deze is opgebouwd. Daarna wordt gekeken naar de aanwezige apparatuur en hoe deze wordt gebruikt. Vooral de manier waarop apparatuur wordt gebruikt is vaak voor verbetering vatbaar. Ring weet uit ervaring dat sauna's nog wel eens aan zonder dat te worden gebruikt. Bij een verbruik van 10 kilowatt kost dat ongeveer twee gulden vijftig per uur.

Het tarief van een dergelijke analyse bedraagt bij de Nuon Vnb tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig gulden. Samen met de hotelier kan echter ook worden besloten om een uitgebreide rapportage te maken. Hierbij wordt geïnventariseerd welke apparatuur er is en hoe en wanneer deze wordt gebruikt. Vooral dat laatste kan lucratief voor u zijn. Energiebedrijven hanteren nacht- en weekendtarieven. In daluren en het weekeinde liggen de tarieven lager. Voor een dergelijke gedetailleerde gas/water/elektriciteit analyse moet u rekenen op ongeveer ¦. 2000,- tot ¦ 2500,-.

Het lijkt misschien een flink bedrag maar is volgens Ring in werkelijkheid snel terug te verdienen. Het nadeel is echter wel dat genomen maatregelen discipline eisen, 'en daar schort het nogal weleens aan in de horeca' aldus Ring.

Auteur: Gerard Nijhof

HM30JAAR HM301996

Overig nieuws