Franchusenemer: marionet of zelfstandig ondernemer?

Auteur: Redactie
Events 11 december 1998
Franchusenemer: marionet of zelfstandig ondernemer?

Samenwerking is voor de meeste hotels een absolute noodzaak geworden. Maar hoever ga je met samenwerken? Is het aansluiten bij een mondiaal reserveringssysteem voldoende, of moet je toch een stap verder gaan. Is franchising de enige manier om te overleven? Op het Formule & Franchise Plein (de Horecava) kunnen geïnteresseerden hun licht opsteken.

Hoewel de meeste deelnemers aan het Formule & Franchise Plein uit de fastfoodsector komen, is een bezoekje aan dit plein in de Amstelhal ook voor franchise‑geïnteresseerde hôteliers de moeite waard. Een adviesbureau, een bank en de Nederlandse Franchise Vereni­ging (NFV) verzorgen er ’s ochtends lezingen.

Franchising ‑ zo wordt al snel duidelijk ‑ is niet alleen belangwekkend voor starters, ook veel ervaren horecaondernemers zien in franchising goede mogelijkheden om tot een stabiele, zekere bedrijfsvoering te komen. Bekende hotelketens als Best Western Hotels, Golden Tulip, Familie Hotels en Bilderberg werken in meer of mindere mate op franchisebasis.

Zelf verantwoordelijk

Bij franchising in de horeca worden goederen en diensten afgezet door een individuele fran­chisenemer die daarbij nauw samenwerkt met een franchisegever. De franchisenemers zijn daarbij in juridische en financiële zin volledig zelfstandig en onafhankelijk. Wel wordt de franchisenemer verplicht het bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. Hiervoor betaalt de franchisenemer een financiële vergoeding aan de franchisegever. Tussen de franchiseovereenkomsten bestaan nogal wat verschillen. De ene franchisegever hanteert een concept dat veel verder gaat, qua samenwerking, dan de ander. In hoeverre wil je als verantwoordelijke aan handen en voeten gebonden zijn?

De ene keten heeft een hoofdkantoor dat zelfs de prijs van de producten vastlegt; de andere keten streeft naar homogeniteit door middel van diversiteit. Zulke ketens willen dat de bedrij­ven een eenmalig, exclusief karakter hebben, terwijl zij wel kunnen profiteren van bijvoor­beeld een gezamenlijke inkoop.

De voordelen van franchising zijn genoegzaam bekend: de franchisegever kan zich concentre­ren op het directe contact met afnemers, terwijl de franchisegever allerlei zaken kan regelen zoals marktonderzoek, inkoop, reclame en prijsbeleid. Het grote voordeel van de franchisene­mer ten opzichte van bijvoorbeeld een general manager die voor een keten werkt, is dat de inzet van de ondernemer direct wordt beloond met winst uit de onderneming.

Daar staat wel weer tegenover dat de franchisenemer net als een zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid draagt voor bijvoorbeeld de financiering. Het is een misverstand dat franchisegevers financieringen verzorgen. Zij kunnen wel helpen met het opzetten van een gedegen ondernemingsplan en vaak is de goede reputatie van de franchiseketen een hulp bij het verkrijgen van bankkrediet.

Spelregels

Kwaliteitsbewustzijn is een belangrijk aandachtspunt voor franchisebedrijven. De franchise­gever zal de kwaliteit van alle schakels in de franchiseketen voordturend bewaken, want de zwakste schakel bepaalt uiteindelijk de kracht van de keten. Een zwak bedrijf kan zo nadelige gevolgen voor de andere franchiseondernemers hebben. De franchisegever bewaakt de kwali­teit van de keten door te letten op de keuze van vestigingspunten en van franchisenemers, reclame, het assortiment en de kwaliteit van de dienstverlening. De franchisenemer krijgt dus te maken met een aantal spelregels die zijn of haar vrijheid van ondernemen in zekere mate beperken. Wel iets om over na te denken.

Wie franchisenemer wil worden, moet zichzelf een aantal vragen stellen. In feite komt het erop neer of je de kwaliteiten van zelfstandig ondernemer in je hebt. Maar ook of het te combineren valt met de gezinssituatie. Kan en wil een partner meehelpen in de zaak? Het beheren van een franchisevestiging is niet vrijblijvend. Op de eerste plaats worden de onder­nemersvrijheden door de franchisegever beperkt; daarnaast gaat het veelal om langdurige samenwerkingsovereenkomsten waaraan de franchisenemer gebonden is. De keuze voor een geschikte franchisegever mag daarom niet over één nacht ijs gaan. Wellicht een bezoekje aan het Formule & Franchise Plein, om mee te beginnen?

 Auteur: Erik Paulis

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws