Hotelclassificatie

Auteur: Redactie
Wet- en regelgeving KHN 22 december 2003
Hotelclassificatie

Vanaf eind jaren negentig klinkt er een steeds luidere roep vanuit de hotellerie om meer flexibiliteit binnen de hotelclassificatie. De Benelux-Hotelclassificatie is te veel gericht op beoordeling van ‘hardware’ en heeft te weinig oog voor kwaliteitsaspecten van hotels. Om aan de kritische geluiden vanuit de hotellerie tegemoet te komen, is in 2000 door een extern bureau een onderzoek verricht naar mogelijkheden om het systeem

flexibeler te maken.

Op basis van de resultaten van een in 2002 in opdracht van brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland uitgevoerd onderzoek, heeft de brancheorganisatie het initiatief genomen een moderner en flexibeler systeem te ontwikkelen met een verplichtend karakter, geregeld bij verordening van het Bedrijfschap.

Door de sector hotels en de speciaal hiervoor ingestelde klankbordgroep hotels van Koninklijk Horeca Nederland is een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld, geïnspireerd door de Duitse hotelclassificatie. Het concept van het nieuwe systeem is in de praktijk beproefd door middel van proeftoetsingen. In overleg tussen de sector hotels, de ANWB en het Bedrijfschap is gekomen tot een bijstelling van de conceptnormering en de puntenwaardering. De nieuwe verordening is per 1 juli 2003 formeel van kracht geworden. De uitvoering van het nieuwe systeem in de praktijk zal naar verwachting begin 2004 worden opgestart.

Doel:

  • Een keuzecriterium bieden. Hotelsterren helpen de Nederlandse en buitenlandse consumenten bij hun keuze, door een onderscheidend en helder inzicht te geven in het hotelaanbod.
  • Hotels een marketinginstrument aanreiken. De hotelsterren bieden hotels een instrument om zich in de markt te profileren.

Transparant

Deelname van alle logiesverstrekkende bedrijven aan de classificatie vormt een waarborg voor optimale transparantie van de sector, terwijl de verzorging van de classificatie door het Bedrijfschap als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de objectiviteit van het systeem waarborgt. Door brede toepassing van moderne hulpmiddelen als internet wordt informatie over de hotelclassificatie beter ontsloten voor een grotere groep Nederlandse en internationale consumenten. Hiermee wordt sterk bijgedragen aan het realiseren van beide doelstellingen.

Een logiesverstrekkende onderneming wordt ingeschreven en ingedeeld in één van de vijf sterrencategorieën van het Hotelclassificatieregister, of daarin ingeschreven zonder categorieaanduiding (geen sterren). De aanduiding hotel is beschermd en mag alleen worden gebruikt als de logiesverstrekkende onderneming minimaal is ingedeeld in de categorie één ster. (Andere aanduidingen, zoals pension, motel of hostel zijn  vrij om te gebruiken).

Wachtwoord

Ondernemers van logiesverstrekkende ondernemingen ontvangen vóór het opstarten van de uitvoering van de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) een brief met uitleg over het systeem, een gebruikersnaam en een wachtwoord. De ondernemer geeft, na het inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, aan met hoeveel sterren hij zijn onderneming geclassificeerd wil hebben. Vervolgens verschijnen alle criteria waaraan een hotel uit de gewenste categorie moet voldoen.

Op basis van deze invoer van de ondernemer wordt een voorlopige classificatie afgegeven, die vervolgens in het hotel gecontroleerd wordt. Als de nieuwe classificatie afwijkt van het laatst bekende aantal sterren kan op korte termijn controle volgen. Nadat bij controle is vastgesteld dat het hotel voldoet aan alle criteria van de gewenste sterrencategorie, volgt uiteindelijke indeling in die categorie. Daarna wordt het hotel periodiek gecontroleerd om vast te stellen of het nog steeds voldoet aan alle criteria.

Nieuw hotelschild

Wanneer de logiesverstrekkende onderneming na controle uiteindelijk is ingedeeld, wordt het nieuwe (donkerrode) NHC-hotelschild toegezonden, dat duidelijk zichtbaar voor het publiek moet worden aangebracht.Tot die tijd mag het oude (blauwe) BHC-hotelschild aan de muur blijven hangen. De schilden zijn eigendom van het Bedrijfschap en worden in bruikleen verstrekt.

Logiesverstrekkende ondernemingen die nog niet voldoen aan één of meer criteria (basisnormen en of aantal punten) voor indeling in de gewenste sterrencategorie, krijgen een termijn van drie maanden om alsnog aan alle criteria te voldoen.

Hans van der Kooij,

HM302003

Overig nieuws