KHN pleit voor extra steunmaatregelen

29 september 2020 | Redactie

De snelle toename in het aantal besmettingen was de aanleiding voor een extra persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge vanavond. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, het kabinet grijpt daarom landelijk keihard in.

Opnieuw krijgt de horeca harde klappen. Aanvullend op de maatregelen die de afgelopen week werden aangekondigd, wil het kabinet nu opnieuw ingrijpen door de horeca om 22 uur te sluiten en de groepsgrootte in ruimten binnen - dus ook in de horeca - terug te brengen naar maximaal 30 mensen. Kennelijk ziet het kabinet de maatregelen als een laatste redmiddel om een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen. Maar de vanavond aangekondigde maatregelen zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) desastreus voor de horeca die economisch al zwaar onder druk staat. Gezien het geringe aantal besmettingen in de horeca vindt KHN de maatregelen in de horeca disproportioneel. Om de horecabranche te kunnen laten overleven, is het dan ook noodzakelijk dat de financiële steunpakketten niet worden afgeschaald maar worden versterkt en aangevuld. In ieder geval voor sectoren die direct worden geraakt door de maatregelen. KHN wil daarom zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek over verbeterde steunpakketten en extra steunmaatregelen.

Nieuwe maatregelen

Aanvullend op de maatregelen die de afgelopen week al werden aangekondigd voor 14 van de 25 veiligheidsregio’s, grijpt het kabinet nu opnieuw in. KHN zet de voor de horeca relevante landelijke maatregelen kort op een rij:

Om het coronavirus onder controle te krijgen, heeft het kabinet besloten dat er om 21:00 uur een landelijke toegangsstop voor de hele horeca komt. Om 22.00 uur moet de horeca in het hele land dicht.

De groepsgrootte in ruimten binnen wordt teruggebracht naar maximaal 30 personen per ruimte.

De landelijke norm voor gezelschappen wordt teruggebracht naar 4 personen.

Het aantal personen per activiteit buiten mag niet groter zijn dan 40.

De gisteren aangekondigde maatregelen zullen in een aanwijzingsbesluit worden uitgewerkt. Hierin volgt een gedetailleerdere uitleg van de nieuwe maatregelen en de manier van handhaven. Dat moet vervolgens de komende dagen worden uitgewerkt in de lokale noodverordeningen.

Onbegrip maakt plaats voor boosheid. Horecaondernemers willen antwoorden!

KHN wil er samen met haar leden en medewerkers alles aan doen om het virus onder controle te krijgen maar niet voor de bühne. Vanaf dag één heeft de horeca te maken gehad met strenge maatregelen; horecaondernemers hebben er sinds het begin van de crisis alles aan gedaan om een prettige en veilige uitgaansomgeving te creëren. En met resultaat: het aandeel van de besmettingen dat tot de horeca te herleiden is bedraagt slechts 5,6 procent. KHN heeft dan ook geen enkel begrip voor de nieuwe maatregelen. De premier deed het overkomen dat alleen de natte horeca hard geraakt wordt, maar de hele branche wordt keihard getroffen. Deze maatregelen ziet KHN dan ook als afleiding van een falend overheidsbeleid, waarbij het kabinet de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek niet op orde krijgt. En de rekening… Die wordt gepresenteerd aan BV Nederland.

Horecaondernemers wachten inmiddels op antwoorden. Waarom wordt er buiten nog steeds zo streng vastgehouden aan de 1,5 meter afstand, terwijl inmiddels bekend is dat het besmettingsrisico in de buitenlucht nihil is? En welke wetenschappelijke onderbouwing ligt ten grondslag aan de nieuwe maatregelen? Hoe effectief is het om de laatste ronde in de kroeg te schrappen en nu zelfs landelijk de deuren van de horeca om 22:00 uur dicht te gooien? En waarom wordt er niet ingegrepen in de privésituatie? Hier vinden nog steeds de meeste besmettingen plaats. De horeca houdt zich vanaf het begin aan strenge maatregelen en is een veilige plek. De horecabranche wil zeker meewerken aan het terugdringen van het coronavirus, maar onbegrip heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid.

Nauwelijks omzet en massale annuleringen

KHN heeft er geen begrip voor dat er opnieuw maximale aantallen per bedrijf zijn ingevoerd, zonder dat er überhaupt wordt gekeken naar het type bedrijf. Wederom wordt er niet gekeken naar de grootte van een horecabedrijf en dit doet pijn. Horecabedrijven in het nachtleven, maar ook evenementenlocaties zoals congres- en zalencentra en hotels met vergaderlocatie worden opnieuw zwaar getroffen, terwijl deze sectoren op dit moment al het meest te lijden hebben onder de 1,5 meter afstandregels. Bovendien draaien zij op dit moment al geen tot nauwelijks omzet door een daling in internationaal toerisme en minder tot geen zakelijke bestedingen. Veel bedrijven kunnen op een verantwoorde manier veel meer gasten verwelkomen, maar hier wordt totaal niet naar gekeken. De toegangsstop en sluiting van 22:00 uur is niet alleen een enorme klap voor cafés, maar ook restaurants worden door de beperking van openingstijden, beperking in aantallen en de beperking in omvang van gezelschappen flink geraakt; er is geen ruimte meer om een dubbele shift te draaien, terwijl spreiding en afstand toch zo belangrijk is?! Bij fine-dining zit je om 21:30 uur net aan een hoofdgerecht. Daar komt bij dat het aanwijzen van regio’s in Nederland als code oranje of rood door andere landen de afgelopen weken al leidden tot massale annuleringen.

De steunmaatregelen moeten voor de horeca worden aangevuld, niet worden afgebouwd

Met het invoeren van deze maatregelen voor een op dit moment zeer kwetsbare horecabranche, kan het niet zo zijn dat in het derde steunpakket de financiële steun voor noodlijdende bedrijven wordt afgebouwd. Het derde steunpakket, dat vorige week door de Tweede Kamer is besproken, treedt op 1 oktober aanstaande in werking. Dit steunpakket loopt tot en met juni 2021 en kent een afbouw in steun.

KHN: Steunpakketten moeten per direct omhoog

KHN is van mening dat met het aanscherpen van de coronamaatregelen – waarmee ondernemen in de horeca nagenoeg onmogelijk wordt - een afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is. De steunpakketten voor aantoonbaar getroffen sectoren moeten dus per direct omhoog; KHN dringt er op aan dat minister Wiebes zo snel mogelijk inzet op het uitrollen van het in november aangekondigde Time-Out Arrangement.

KHN pleit op korte termijn voor:

 - Geen afbouw van steunmaatregelen voor die sectoren die direct worden geraakt door de nieuwe corona-maatregelen. Dat betreft in ieder geval de horeca.

 - De NOW-vergoeding moet voorlopig gehandhaafd blijven op 90 procent.

 - De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De maximale TVL-vergoeding moet juist worden verhoogd.

 - Desalniettemin worden ontslagen onvermijdelijk. Voorkom daarom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben, niet ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die moeten worden vergoed aan werkgevers via het UWV.

 - Het Time-Out Arrangement – dat is het plan van minister Wiebes voor een regeling om bedrijven die nu niets meer kunnen in een soort ‘winterslaap’ te brengen, moet versneld worden ingevuld en uitgerold. De minister gaf vorige week aan dat in november klaar te hebben, dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren.

Keiharde klap

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De vandaag aangekondigde maatregelen zijn een keiharde klap voor een branche waar elke dag tienduizenden horecaondernemers en honderdduizenden medewerkers hun stinkende best doen om gasten een veilige omgeving te bieden en besmettingen te voorkomen. Met succes; het aandeel van de besmettingen dat tot de horeca te herleiden is bedraagt slechts 5,6 procent. De teleurstelling en woede is dan ook groot; wederom zijn we niet betrokken. Als branche willen er alles aan doen om het virus onder controle te krijgen en nemen wij sinds het begin van de crisis al onze verantwoordelijkheid, maar dit draagvlak kan alleen worden behouden als hier ook een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. De genomen maatregelen zijn kenmerkend voor het feit dat men zich niet heeft verdiept in de branche en de verschillende sectoren. We roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we begrijpen volledig dat het draagvlak bij onze achterban afneemt. Onbegrip heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid. Probeer het maar eens uit te leggen; de horeca krijgt de hardste klappen, terwijl de oorzaak ergens anders ligt. En als wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de maatregelen ontbreekt, hoe kun je dan verwachten dat het draagvlak voor de maatregelen behouden blijft? De opmerking van de premier geeft aan dat het kabinet slecht op de hoogte is van wat er speelt. Het kabinet heeft nu botweg maatregelen genomen om minder mensen op de been te krijgen; intussen wachten wij nog steeds op een onderbouwing van de effectiviteit.”

Boter bij de vis

Als KHN begrijpen wij dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid taak is om mensen te blijven wijzen op de risico’s, alert te zijn en aanvullende maatregelen te treffen. Maar dan wel daar waar de waarschuwingen en maatregelen nodig én effectief zijn. Gedragsverandering en draagvlak voor de huidige maatregelen - ook in de privésfeer - los je niet op door de horeca eerder te sluiten of door het maximum aantal gasten nog verder terug te dringen. Nu het kabinet met aanvullende maatregelen voor de horeca komt, moet er boter bij de vis. KHN zet in op een ruimhartig compensatiepakket om de horeca helpen overleven en gaat hier de komende periode over in gesprek met het kabinet. Daarnaast zet KHN alles op alles om ervoor te zorgen dat deze maatregelen voor de horeca zo snel mogelijk weer kunnen worden versoepeld. Ook doen we een klemmend beroep op onze gasten; houd je aan de regels en blijf thuis bij klachten. Alleen samen kunnen we het coronavirus terugdringen en toewerken naar versoepelingen van de maatregelen.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Personeel Hotelketens
Erwin M. Bruyn wordt Country Manager bij Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality herstructureert haar merkenportfolio. In de toekomst wordt het traditionele merk Steigenberger Hotels & Resorts gecombineerd met het lifestyle merk Jaz in the City om samen het nieuwe 'upscale' segment te vormen. Hierdoor wordt het mogelijk om gezamenlijke synergi&eu ...

Achtergronden
14 jaar geleden in Hospitality Management; Robert Kranenborg

Hospitality Management blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. Dat mag gevierd worden en dat doen we dan ook uitgebreid! Iedere week publiceert de redactie een verhaal uit vervlogen tijden op de website. Dit keer een artikel uit 2007. Een interview met Robert Kranenborgh. In 2007 chef van het met e ...

De stelling van de maand: 2022 wordt nog uitdagender dan 2021

In deze nieuwe rubriek 'De stelling van de maand' publiceert de redactie van Hospitality Management iedere eerste vrijdag van de maand een scherpe stelling waarop u als hotelier kunt reageren: JA of NEE. De antwoorden worden verzameld en de resultaten worden gedeeld. De tweede stelling luidt ...

Internationaal
Edition Hotels opent 8 hotels wereldwijd

Edition Hotels kondigt haar verdere internationale uitbreiding aan richting eind 2022, met de geplande opening van acht nieuwe accommodaties verspreid over drie continenten. Onder de nieuwe openingen bevinden zich locaties in Rome, Madrid, Dubai, Reykjavik, Tampa, Doha, Mexico's Riviera Maya ...

Interview Longread
Mens, Bedrijf & Visie: Peter Hein van Mulligen (CBS)

In de rubriek Mens, Bedrijf & Visie portretteert de redactie van Hospitality Management vooraanstaande personen in en rondom de horecabranche. De coronacrisis dendert als een donderwolk door de sector. In deze rubriek zetten we de mens, de visie en het bedrijf centraal. In deze aflevering een ...

Economie Interview Ewout Hoogendoorn
BORON investeert: 10.000 bedden op 30 locaties

In een tijd dat de hotellerie gebukt gaat onder de gevolgen van het coronavirus, maakt BORON - de investeringsmaatschappij van de familie J.A. Fentener van Vlissingen (oprichter BCD Travel) - bekend flink te investeren in de hotellerie. De plannen liegen er niet om: 10.000 bedden op minimaal der ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2021 - Uitgeverij PS

Uitgave door: