Liberalisering Energiemarkt

Auteur: redactie
21 december 2000
Liberalisering Energiemarkt

Bedrijven met een vermogen van meer dan 3 * 80 ampère zijn met ingang van 2002 vrij in hun keuze van een energiebedrijf. Als u vanaf dat moment daadwerkelijk vrij wilt zijn, moet u tijdig het contract met uw huidige energieleverancier opzeggen. Ga dus na wat uw opzegtermijn is en sluit vooral geen langdurige contracten af.

U zult goed moeten nagaan wat de opzegmogelijkheden zijn, en wat de opzegtermijn is. Bij Koninklijk Horeca Nederland kunt u een opzegbrief opvragen. Let op: u bent in 2002 niet vrij, als u het contract niet tijdig heeft opgezegd. De opzegtermijnen kunnen variëren van drie maanden tot een jaar.

Geringe kortingen

Als u een opzegtermijn van een jaar heeft, is het belangrijk om zo snel mogelijk na te gaan of het lonend is dit contract vóór 1 januari 2001 op te zeggen. Hiertoe moet u prijsvergelijkingen maken tussen verschillende energieaanbieders. Dat is helaas erg lastig, omdat veelal geschermd wordt met kortingen die slechts betrekking (kunnen) hebben op een derde deel van de rekening. Een korting van 10% op de levering van energie kan bijvoorbeeld slechts een korting van ongeveer 3% betekenen op uw totale energienota. Bovendien kunt u bedrogen uitkomen als u vergelijkingen maakt op basis van het huidige tarief. Het vastgestelde tarief van volgend jaar kan immers lager liggen.

Koninklijk Horeca Nederland onderzoekt momenteel de mogelijkheid om met diverse partijen tot een mantelovereenkomst te komen, waar leden (die in 2002 vrij zijn) zich bij aan kunnen sluiten. Als er een mantelovereenkomst zou komen, is het verstandig dit in uw prijsvergelijkingen mee te nemen.

Momenteel bieden diverse internetbedrijven 10 tot 25 procent korting aan op het leveringstarief van elektriciteit. Dit lijkt veel, maar in de praktijk houdt dit slechts een korting in van 3 tot 6 procent op uw totale energienota.

Een voorbeeldberekening: stel dat een hotel een elektriciteitsnota heeft van fl 4.900,- gemiddeld per maand. De kosten van de levering zijn fl 800,- (kWh Plateau/dal); de brandstofkosten zijn fl 1.300,-; de overige kosten zijn fl 2.800,-. Volgens de wet mag op de levering en  brandstofkosten korting worden gegeven. Eén van de internetbedrijven  geeft alleen korting op het leveringsdeel, te weten 25% van fl 800,- = fl 200,-. De korting op het totale tarief is dan fl 200,- van fl 4.900,- = 4,08%.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat kortingen van maximaal 25% alleen aangeboden worden bij (te) lange termijn contracten. Het zal echter vaak gaan om kortingen van 10%.

Ter verduidelijking:

De prijs van elektriciteit is opgebouwd uit de volgende delen: het ‘commoditydeel’ (brandstof + levering); het transportdeel; het systeemdeel (Programma Verantwoordelijkheid); de aansluitkosten; de wettelijke heffingen (energiebelasting e.d.). Op het transport, de aansluitkosten en de wettelijke heffingen heeft de vrije energiemarkt geen invloed. Hierover kan niet onderhandeld worden.

Auteur: Hans van der Kooij

HM302000

Overig nieuws