Robotica en digitalisering als potentiële disruptors in hotelindustrie

Auteur: Redactie
Technologie 24 mei 2023
Robotica en digitalisering als potentiële disruptors in hotelindustrie

Sinds twee jaar werkt Hotelschool The Hague nauw samen met de TU Delft in het onderzoek naar hospitality robotics. Voor TU Delft is dit interessant omdat de gastvrijheidssector misschien het beste voorbeeld is van een omgeving waar het contact met de gebruiker van de robot —werknemer of gast— centraal staat. Voor Hotelschool The Hague interessant omdat het de school in staat stelt iets wezenlijk anders te doen dan andere hotelscholen: in de samenwerking met TU Delft wordt niet alleen gekeken naar hoe mensen reageren op bestaande robots, maar met name welke nieuwe robottechnologie voor onze sector nuttig zou zijn. Die combinatie van technologie en kennis van de sector maakt deze samenwerking uniek.

Het tekort aan waardevolle arbeidskrachten, de nasleep van de covid-19 pandemie en de energietransitie hebben grote gevolgen voor de hotelindustrie. Robotica en digitalisering worden vaak genoemd als potentiële disruptors voor de horeca: zullen robots in de toekomst menselijke arbeidskrachten vervangen? Robots verschillen echter op diverse manieren van mensen. Daar waar mensen in staat zijn om banen uit te voeren die bestaan uit talrijke taken, zijn robots ontworpen om slechts één taak uit te voeren. Daarom is het bij het ontwikkelen van hospitality robots belangrijk om dit perspectief van taken aan te passen. Zo wordt er met docenten en studenten van TU Delft gekeken naar verschillende taken in de gastvrijheidssector. Een bed opmaken is nog te complex voor een robot; maar er zijn allerlei deeltaken waarin robots het werk van mensen makkelijker kunnen maken.

De huidige samenwerking tussen Hotelschool The Hague en TU Delft heeft internationale aandacht getrokken. De Hotelschool heeft in haar onderzoek het idee gepromoot dat gastvrijheid zich niet moet richten op het inzetten van robots als alleen maar fancy gadgets, en dat het doel zou moeten zijn om werken in de sector aantrekkelijker te maken.  

Hospitality Robotica

De International Research Conference die Hotelschool The Hague voor de vierde keer op de Amsterdamse Campus organiseert, zal daarom dit keer geheel gewijd zijn aan het onderwerp Hospitality Robotica. Tijdens deze conferentie zal de Hotelschool eigen onderzoek evalueren en bespreken, maar ook andere perspectieven van internationale studies met gerenommeerde internationale collega's zoals Iis Tussyadiah, Stanislav Ivanov en Marianna Sigala combineren. Het doel van de conferentie is om experts uit verschillende disciplines samen te brengen om de positieve én negatieve gevolgen van automatisering en robotisering op de gastvrijheidssector te bespreken. De centrale vraag is daarbij, of robots gebouwd kunnen worden die het personeel ondersteunen bij de zwaarste en meest tijdrovende taken (Engineering). Maar daarbij mag de inzet van robots niet ingaan tegen de gastvrijheid die onze sector kenmerkt (Experience). Ten slotte kan de inzet van robots allerlei onvoorziene gevolgen hebben voor de arbeidsrelaties of voor de veiligheid en het comfort van gasten (Ethics). Robots moeten zware banen verlichten, maar niet in plaats komen van werkgelegenheid.

Op basis van deze drie onderzoeksvragen (Engineering, Experience, Ethics), zullen de nieuwste ontwikkelingen besproken worden door internationale experts. Opening Keynote is prof. Iis Tussyadiah van de Universiteit van Surrey. Zij houdt zich bezig met Intelligente Systemen in Dienstverlening. ‘Het is denkbaar dat consumenten steeds meer open gaan staan voor het idee dat ze geen interactie met mensen zullen hebben’. De volgende spreker, David Abbink van de TU Delft, is juist gespecialiseerd in de interactie tussen mens en machine. ‘Het liefst zou ik zien dat er robots worden ontwikkeld die speels en uitdagend zijn, en waar je als mens echt een wisselwerking mee hebt.’ De derde keynote spreker, Stefan Buijsman van de TU Delft, gaat in op de ethische aspecten, die door de opkomst van AI alleen maar actueler zijn geworden: ‘Ik denk dat AI en mensen in goed samenspel onze wereld rechtvaardiger, schoner, gezonder en veiliger kunnen maken.’ Daarnaast zullen deze en andere sprekers in een paneldiscussie antwoord proberen te geven op de vraag: "Zullen robots de dienstverlening in de horeca menselijker maken?"

Het programma bevat verder demonstraties van studentenonderzoeken, paper presentaties door onderzoekers en interactieve workshops. Programma-informatie is beschikbaar op https://www.hotelschool.nl/research/conference-2023/. Belangstellenden kunnen zich ook registreren via deze conference website.


Overig nieuws