2015: Groter verschil in hoteltransacties

18 mei 2016
2015: Groter verschil in hoteltransacties

In 2015 werd voor bijna 442 miljoen euro aan hotelvastgoed verkocht in Nederland. Dit is een kleine daling in het totale volume
ten opzichte van hotelvastgoedtransacties in 2014. Het totaal aantal verkochte kamers in 2015 is echter wel gestegen ten opzichte van 2014. Het verschil in hoteltransacties in Amsterdam ten opzichte van de rest van Nederland is nog groter geworden.

*Update*
De informatie is afkomstig uit de jaarlijkse update van de database van Invast Hotels, waarin ruim 1.400 hotels in Nederland zijn opgenomen. Naast de kadastrale verkooptransacties van het vastgoed is de lijst tevens aangevuld met vennootschappelijke transacties die niet geregistreerd zijn bij het Kadaster. Bij deze laatste transacties worden de aandelen in een vennootschap overgedragen, welke informatie niet publiekelijk beschikbaar is. Laatstgenoemde informatie is afkomstig uit nieuwsberichten.

*Geheel Nederland*
De gemiddelde transactieprijs per kamer kwam uit op 93.401 euro, hetgeen een daling betekent van meer dan 30 procent ten opzichte van 2014. De daling is vooral toe te wijzen aan een aantal faillissementen en sluitingen van hotels. Het verloop van het aantal hotelvastgoedtransacties in Nederland tussen 2008 en 2015 is als volgt:


*Amsterdam*
In 2015 heeft 51 procent van het totale transactievolume in Nederland plaatsgevonden in Amsterdam exclusief Schiphol, met een transactiewaarde van circa 227,3 miljoen euro. De gemiddelde transactieprijs per kamer is gestegen ten opzichte van 2014. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemiddelde transactieprijzen per kamer per sterrensegment van Amsterdam:


De hotelmarkt in Amsterdam is zeer gewild onder zowel hotelexploitanten als beleggers, mede door de aanhoudende stijging van het aantal bezoekers en overnachtingen. Dit is dan ook terug te zien in de gemiddelde transactieprijs per kamer. De grootste transactie in 2015 heeft plaatsgevonden in Amsterdam. Dit betrof de transactie van het Crowne Plaza Amsterdam City Centre. De grotere transacties in Amsterdam in 2015 zijn als volgt:


*Nederland exclusief Amsterdam*
Indien er een splitsing wordt gemaakt tussen Amsterdam en overig Nederland is het aantal transacties in 2015 buiten Amsterdam uitgekomen op een totale transactiewaarde van circa 214,5 miljoen euro. De gemiddelde transactieprijs per kamer bedraagt 61.688 euro. Dit is een daling van 33 procent ten opzichte van 2014. Net als de daling in de gemiddelde transactieprijs per kamer van geheel Nederland is de daling toe te wijzen aan faillissementen en sluitingen van hotels. Daarnaast wordt de gemiddelde prijs gedrukt door de portefeuilleverkoop van 11 Accor Hotels in Nederland. Deze portefeuilleverkoop betrof bijna een kwart van het transactievolume van de hotelverkopen in Nederland buiten Amsterdam en heeft dan ook een groot aandeel in de cijfers. De portefeuilleverkoop van de 11 Accor Hotels in Nederland maakte onderdeel uit van een totale transactie van 29 hotels met 3.354 kamers gelegen in Duitsland en Nederland. De sale-and-franchise-back transactie heeft een totale prijs van 209 miljoen euro. Daarnaast is er 25 miljoen euro gereserveerd voor renovatie van de objecten. Twee grotere transacties buiten Amsterdam hebben plaatsgevonden in de regio Schiphol en dit zijn:


*Outlook*
Ook dit jaar is weer te zien dat Amsterdam een groot verschil toont in het aantal hotelvastgoedtransacties. De gemiddelde prestaties van de hotels in Amsterdam nemen toe, zoals de gemiddelde bezettingsgraad. Dit is mede te wijten aan de gunstige concurrentiepositie waarin hotels in Amsterdam zich bevinden. Het bezoekersaantal in Amsterdam, en daarmee de vraag naar hotelovernachtingen, is erg hoog. In de rest van Nederland is de vraag naar hotelovernachtingen kleiner en wordt een kwalitatief goed hotelproduct belangrijker voor een verbetering van de gemiddelde prestaties. De verwachting is dat de transactieprijzen van hotels, buiten Amsterdam, met een goed product weer zullen stijgen de komende jaren. Deze verwachting geldt uiteraard ook voor Amsterdam.

~Auteurs: Bastiaan Driessen, Carla Kempen~

Overig nieuws