Accor zet zich in voor gelijkheid

18 februari 2015
Accor zet zich in voor gelijkheid

Accor, de wereldwijde en Europese leider onder de hotelexploitanten, maakt vandaag bekend dat het de Women’s Empowerment Principles (WEP’s)
ondertekent. Dit programma, een initiatief van VN-Vrouwen en het Wereldpact van de Verenigde Naties, omvat zeven krachtlijnen die de autonomie van vrouwen in de bedrijfswereld, op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel moeten bevorderen. Met name in Nederland is er nog een grote mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

*Zeven krachtlijnen:*

· Principe 1: Een management dat voorstander is van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het hoogste bedrijfsniveau

· Principe 2: Alle mannen en vrouwen op gelijke manier behandelen op het werk – de mensenrechten en het non-discriminatieprincipe respecteren en ondersteunen

· Principe 3: Het waarborgen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers van beide geslachten

· Principe 4: Het aanmoedigen van onderwijs, opleiding en professionele ontwikkeling van vrouwen

· Principe 5: Het zo inrichten van de organisatie dat vrouwen de mogelijkheid krijgen om door te groeien in de gehele keten van het bedrijf

· Principe 6: Het bevorderen van gelijkheid door maatschappelijke initiatieven en belangenbehartiging

· Principe 7: Het onderzoeken en openbaar maken van de voortgang in het bereiken van meer gelijkheid binnen een organisatie

*Diversiteit*
Met deze ondertekening bevestigt Accor op internationaal niveau zijn inzet voor diversiteit en de gelijkheid van mannen en vrouwen.

*Beslissingsmacht*
Sébastien Bazin, algemeen directeur van de Groep Accor: “Met de ondertekening van de “Women’s Empowerment Principles” bevestigt Accor zijn visie tegen stereotypes en voor de verhoging van het percentage vrouwen in functies met beslissingsmacht. Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit een motor is voor prestaties en innovatie binnen onze teams: we kunnen er allemaal ons voordeel mee halen!”

Accor heeft oog voor de verschillen tussen zijn medewerkers en hecht veel belang aan individuele competenties. De gelijkheid op de werkvloer en de strijd tegen stereotypes zijn een prioriteit die Accor in 2011 omschreven heeft in zijn diversiteitshandvest.

*Begeleiden*
Vanuit dat streven ontstond twee jaar geleden Women at Accor Generation (WAAG), een internationaal netwerk dat erop gericht is de medewerksters uit de verschillende hoofdkantoren en hotels te begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. WAAG telt meer dan 2.500 leden (vrouwen en mannen) in de vijf werelddelen. Het biedt een mentoringprogramma en moedigt de dialoog met zogenaamde rolmodellen aan, net als professionele ontwikkeling en de aanknoping met andere netwerken.

Sophie Stabile, financieel directeur van Accor en voorzitter van WAAG: “Parallel aan de acties die WAAG al twee jaar onderneemt, biedt dit programma niet enkel een nieuw forum voor onze medewerksters, het ondersteunt ook de inzet van Accor voor de continue vooruitgang die erop gericht is de transformatie op cultureel en managementvlak te versnellen.”

Helemaal in de lijn van de ondertekening van de WEP’s is het netwerk in 2015 van plan door te gaan op de ingeslagen weg en meer mannen bij de activiteiten te betrekken. Het zal ook plaatselijke initiatieven en sensibiliserings- en opleidingsprogramma’s blijven ontwikkelen en ondersteunen.

Overig nieuws