Administratieve lasten

Auteur: Redactie
KHN 29 oktober 2000
Administratieve lasten

We hebben het allemaal kunnen lezen in het blad Forum: het beleid van de Nederlandse gemeenten ten aanzien van heffingen en vergunningen ‘riekt’ naar willekeur. Soms bestaan er verschillen van 400% tussen twee gemeenten, voor dezelfde (!) handelingen.

Het is toch ongelooflijk dat ons kabinet blijft roepen dat de administratieve lasten voor ondernemers omlaag zijn gegaan, terwijl geen ondernemer daar iets van heeft gemerkt. Sterker nog: er is eerder sprake van verzwaring! Onze directeur, de heer Jeu Claes, brengt deze problematiek zeer regelmatig onder de aandacht van politiek Den Haag; vanuit onze vereniging - en vanuit het VNO/NCW - zal dit continu ondersteund worden.

Natuurlijk mag u niet stil blijven zitten: u moet er bij uw gemeente op aandringen dat het Geïntegreerd Horeca Beleid (de zogenaaamde ‘één loket’ functie) ingevoerd wordt. U moet immers uw tijd kunnen besteden aan dat waarin u goed bent: het ondernemen. Als u zich bezig had willen houden met allerlei wet- en regelgeving (gemiddeld dertien uur per week voor een ondernemer!) had u ongetwijfeld gekozen voor een functie bij de overheid.

Veiligheid

Een van de regels waar de hotels vaak mee geconfronteerd worden, betreft het zogenaamde bouwbesluit. In dit besluit is - naast veel andere zaken - de verplichte doormelding aan de lokale brandweer geregeld. U zult het met mij eens zijn, dat de veiligheid van de hotelgasten altijd gewaarborgd moet zijn, maar de starheid waarmee we regelmatig geconfronteerd worden, bij het implementeren van de regels, is frustrerend. Teneinde hier een goed beeld van te krijgen, zijn we begonnen met het maken van een vergelijking op brandmeldgebied. Het zal u niet verbazen dat ook in deze regelgeving de verschillen enorm zijn. Wat wel bijna overal identiek is, is de verplichting door te melden aan de brandmeldcentrale van de Brandweer. Hier is geen ruimte voor vrije marktwerking, hetgeen weer leidt tot een ondoorzichtige kostenstructuur en daardoor tot hoge kosten. In het activiteitenplan 2001 staat dit probleem hoog op de agenda; wij zullen ons uiterste best gaan doen om de kosten voor doormelding omlaag te krijgen. We zullen dit thema allereerst landelijk oppakken; daarna gaan we met de lokale brandweercommandanten praten.

Ondanks de kritiek moeten we een ding blijven onthouden: de brandweerlieden van Nederland spelen een heel belangrijke rol voor wat betreft de veiligheid van onze gasten. Doordat zij snel en efficiënt kunnen reageren op oproepen vanuit de hotels, zijn in veel gevallen al grote ongelukken voorkomen.

Voor onze gasten zal die veiligheid  in de toekomst een steeds belangrijker criterium worden. Neem de publicatie van de lijst van ‘legionellahotels’ maar als voorbeeld. Dus: laten we samen met de brandweer tot goede spelregels komen, waarbij we de kosten zoveel mogelijk beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende in Woerden, tel. (0348) 48 94 70. Voor leden van Koninklijk Horeca Nederland tevens: www.horeca.org

Overig nieuws