Beschikbaar voedsel voor ‘mij’ versus ‘ons’

Auteur: Anna de Visser-Amundson
Beschikbaar voedsel voor ‘mij’ versus ‘ons’

Voedselverspilling door consumenten is een wereldwijd probleem, niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit milieu- en sociaal oogpunt. Toch weten we nog weinig over de oorzaken van voedselverspilling, vooral vanuit marketingperspectief.

Dit onderzoek van Gao, Jia en Guo (2023) onderzoekt hoe de wijze waarop mensen zichzelf zien en hoe ze kijken naar beschikbare goederen, zoals voedsel, het voedselverspillingsgedrag beïnvloeden. Het artikel is onlangs gepubliceerd in Journal of Marketing Research, met voornamelijk Amerikaanse en Chinese deelnemers aan het onderzoek. In zes studies, waaronder een veldstudie opgezet in een restaurant, laten de auteurs zien hoe het concept van zelfconstructie een sleutelrol speelt bij het ontstaan van voedselverspilling; dit is vooral zo wanneer consumenten waarnemen dat er overvloedig voedsel is.

Zelfconstructie verwijst in wezen naar hoe individuen zichzelf waarnemen in relatie tot anderen. Degenen met een onafhankelijke zelfconstructie willen uniek en autonoom zijn, terwijl mensen met een afhankelijk zelfbeeld harmonie en verbinding met anderen willen. De resource mindset, oftewel de manier waarop mensen kijken naar beschikbare goederen, gaat over hoe het denken aan veel of weinig voedsel de keuzes van mensen beïnvloedt. Mensen met een mindset die uitgaat van overvloed, denken dat er genoeg voedsel is. Bijvoorbeeld, een ontbijtbuffet met grote hoeveelheden en variëteit aan eten kan het beeld oproepen dat er een overvloed aan middelen beschikbaar is om het buffet aan te vullen. Dit idee, samen met iemands zelfconstructie, bepaalt hoeveel mensen eten en hoeveel ze verspillen. De auteurs van het artikel vinden dat als er veel voedsel is, mensen met een onafhankelijk zelfbeeld meer voedsel verspillen. Mensen met een afhankelijk zelfbeeld delen meer voedsel en verspillen minder, vooral als er veel voedsel is. Als er weinig voedsel is, verspillen mensen minder voedsel, onafhankelijk van hun zelfbeeld. Omdat veel restaurants veel voedsel aanbieden, bijvoorbeeld op buffetten, op menukaarten of als dagschotel, is het belangrijk om te weten hoe om te gaan met veel voedsel om voedselverspilling te verminderen. Dit onderzoek laat zien dat als mensen grotere borden kregen, ze minder voedsel verspilden (11 procent minder). Ook als mensen werden aangemoedigd om hun voedsel te delen of te denken aan de voedselbehoefte van anderen, verspilden ze minder voedsel (5 procent minder).

Door te begrijpen hoe klanten middelen en zichzelf waarnemen, kunnen restaurants effectieve maatregelen nemen om de voedselverspilling aanzienlijk te verminderen. Voorbeelden zijn het gebruik van grotere borden, subtiel het idee van ‘delen’ te suggereren, of de voedselzekerheid van andere mensen te benadrukken. Het begrijpen van deze psychologische drijfveren zou restaurants enorm kunnen helpen bij hun inspanningen om afval te verminderen en de bedrijfsvoering te stroomlijnen, wat uiteindelijk leidt tot zowel economische als milieuwinst.

Referentie: Gao, H., Jia, H. M., & Guo, B. (2023). Resources Available for Me versus Us: Implications for Mitigating Consumer Food Waste. Journal of Marketing Research. https://doi.org/10.1177/00222437231162615.

Over de auteur: Anna de Visser-Amundson is Senior Research Fellow aan de Hotelschool The Hague

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht in en over de hotellerie. Maar hoe vertaalt deze kennis zich naar de praktische wereld van de hotelier? In de reeks Hotel & Wetenschap slaan wij een brug naar toepasbare inzichten voor de hotellerie. Dit artikel is het derde deel: ‘Beschikbaar voedsel voor 'mij' versus 'ons'’.

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in uw mailbox? Registreer hier voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws