Column Ewout Hogendoorn: Ik wens u veel personeel!

Auteur: Redactie
Columns Ewout Hoogendoorn 11 juni 1999
Column Ewout Hogendoorn: Ik wens u veel personeel!

Grappig, dat een oud Chinees spreekwoord volledig van betekenis kan veranderen. Als je vroeger een concurrent iets ergs toe wilde wensen, zei je: ‘Ik wens je veel personeel.’ Nu zou die concurrent een brok in zijn keel krijgen vanwege het betoonde medeleven. Het is immers een noodkreet in alle bedrijfstakken: ‘Er zijn er geen goede mensen meer te krijgen.’ En: ‘Ze lopen om de haverklap weer weg voor een paar tientjes meer, ergens anders.’ Met de Flexwet zijn we ook mooi klaar. Een tussen twee partijen eerlijk overeengekomen proeftijd van twee maanden is tegenwoordig, bij een contract voor bepaalde tijd, niet eens rechtsgeldig. Hoe kun je in vredesnaam beoordelen of iemand geschikt is voor je bedrijf als die nog maar nauwelijks weet waar de koffieautomaat staat?

Ook in het elders in dit blad besproken ‘Kompas voor Beleid Horeca’, dat onlangs door het Bedrijfschap werd uitgebracht, is arbeid één van de drie gekozen aandachtsvelden, naast con­sument en rendement. ‘Employability’ en ‘multiskilling’ zijn de toverwoorden waarmee je het personeel kunt binnenhouden. Employability houdt in: het op peil houden van de marktwaar­de van de werknemer. De werknemer moet steeds meer verantwoordelijk zijn voor zijn of haar eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het klinkt aan de ene kant een beetje als: laat het licht aan voor de inbrekers; zorg dat ze overal goed bij kunnen; dan zijn ze sneller klaar en kunnen ze gauw naar de volgende klus.

Aan de andere kant: als je de medewerkers niet bij laat scholen voor wat betreft nieuwe tech­nologie en allerlei moderne vaardigheden, dan houd je hem wel langer. Dat is echter vooral omdat hij voor andere bedrijven niet meer aantrekkelijk is. Eigenlijk dus ook niet meer voor jouw bedrijf. Ik wens u veel personeel¼

Hè, heerlijk, eens even flink mopperen. Toch is deze redenering wel degelijk steekhoudend. Als je het voor elkaar krijgt om een zodanige structuur en cultuur in je bedrijf te ontwikkelen dat je medewerkers het gewoon vinden om voortdurend goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen; als het lukt om een gestructureerde aanpak te realiseren met een overwogen plan voor iedereen om bij te blijven, om echt flexibel te werken en om werkelijk iedere werk­nemer op een hoger niveau van verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn eigen functioneren te krijgen¼ Het is echt de enige rationele oplossing. De echte ondernemers weten, vaak door schade en schande wijs geworden, dat het zo is. Maar ze weten ook dat het een enorme inzet vergt van alle partijen. (Iedereen moet pro‑actief worden, heet dat in het Kompas.) De onder­nemer zal er in eerste instantie het hardst aan moeten trekken. Maar in de bedrijven waar men dat traject serieus bewandelt, zie je een ‘vliegwieleffect’ ontstaan: er komt meer personeel, maar dat personeel is veel meer gericht op de consument die bij het bedrijf past. Dat personeel creëert daardoor een hogere omzet en een hogere toegevoegde waarde. Kortom, ik wens u veel personeel!

HM30JAAR HM301999

Overig nieuws