Column Hans van Spronsen: De bomen groeien toch niet de hemel in

Auteur: Hans van Spronsen
Columns 16 augustus 2001
Column Hans van Spronsen: De bomen groeien toch niet de hemel in

Langzaam maar zeker wordt het bedrijfsleven in de EU en de VS wakker. De eens spectaculaire groeicijfers worden bijna per maand naar beneden bijgesteld. De inflatie loopt op en winstwaarschuwingen zijn aan de orde van de dag. Al het overdadige van de afgelopen jaren moet nu zo snel mogelijk worden genormaliseerd. Budgetten worden ingekrompen en afslanken is het devies.

Grote kans dat in de waan van de dag (tijdens de enthousiast ter hand genomen bezuinigingen) veel verder wordt gesneden dan strikt noodzakelijk is. Met alle gevolgen voor de langere termijn. De geschiedenis bestuderend, lijkt zoiets onontkoombaar te zijn. Overdadig uitgeven tijdens een economische hoogconjunctuur en bizar bezuinigen zodra het wat minder gaat: een cyclisch proces dat in het korte termijndenken zit opgesloten. Terwijl juist ondernemen als hoofddoel heeft, het zorgdragen voor continuïteit. Een meer uitgebalanceerd beleid zou wenselijk zijn.

Het probleem voor de hotellerie is, dat de gevolgen van deze ontwikkeling nu al merkbaar zijn: minder zakenreizen, minder ‘incentives’, minder vergaderingen buitenshuis, minder feesten en partijen, of goedkoper. Kortom de vraag vanuit de zakelijke markt zal afnemen. Gecombineerd met een afnemend consumentenvertrouwen en hierdoor teruglopende bestedingen, zal de omzet sterk onder druk komen te staan. Kortom: er is slecht weer op komst, en welke koers dient u dan te gaan varen?

In het verleden hebben we gezien dat onder minder gunstige marktomstandigheden de concurrentie feller werd; uiteindelijk liep het - zoals zo vaak - uit op een prijsgevecht. Na zo’n gevecht zijn alleen maar verliezers te noteren.

Naast teruglopende rendementen zal dus ook de samenwerking tussen bedrijven tot een minimum beperkt worden, en juist door samenwerken zouden we de marktpositie van de hotellerie op langere termijn kunnen verbeteren. Een individueel hotel is nu eenmaal niet of nauwelijks in staat om de vraag vanuit verschillende marktsegmenten daadwerkelijk te beïnvloeden. Samen met partners uit andere sectoren zou men hiertoe wellicht wel in staat zijn. Samenwerking en een lange termijnvisie zijn dus noodzakelijk; samenwerking op zowel financieel als operationeel gebied. Samen grootschalige evenementen organiseren binnen de stad of de regio; samen marketing- en salesprogramma’s ontwikkelen teneinde de positie van de regio of stad te verbeteren. Mocht men er in slagen om samenwerking structureel te maken, dan zal op termijn de sector minder conjunctuurgevoelig worden.

Deze column van Hans van Spronsen verscheen eerder in een uitgave van hotelvakblad Hospitality Management.

Overig nieuws