Column Hans van Spronsen: Tegendraadse marketing

Auteur: Hans van Spronsen
Columns 22 november 2000
Column Hans van Spronsen: Tegendraadse marketing

Zelden is het zo goed gegaan met de hotels als in dit jaar. Met name in de regio Amsterdam lijkt het allemaal niet op te kunnen. Als het zo doorgaat kunnen de hôteliers - in navolging van de makelaars - hun hotelkamers straks per opbod verkopen. Touroperators hebben ze ook niet meer nodig, en als die mensen per se willen... Stevig betalen dus. Er zijn zelfs berichten dat touroperators Amsterdam gaan mijden, omdat ze toch niet voldoende kamers krijgen. Het kan bijna niet anders dan dat de hotels geld overhouden op hun marketing- en salesbudget, want vol is vol.

Juist nu de bomen de hemel in lijken te groeien, is het opportuun om - tegendraads - de marketinginspanningen te verhogen. Nu moet er een basis gelegd worden voor periodes waarin het hotel minder snel volloopt. Daar zat u op te wachten, niet? Juist nu het comfortabel goed gaat, roept er iemand dat u meer kosten moet gaan maken. Het hoeft natuurlijk niet, maar het is wel heel handig.

In de hedendaagse markt richten bedrijven zich met name op New Business. Hieraan wordt het grootste gedeelte van het verkoopbudget uitgegeven en hieraan wordt de meeste tijd besteed. Tegelijkertijd doen we ook wel wat aan relatiemarketing, omdat het er nu eenmaal bijhoort. Tijdens Sinterklaas of de kerstdagen de grote accounts bezoeken, of deze een uitnodiging voor een leuk evenement sturen. Toch komt de bestaande gast er vaak nog bekaaid af in de meeste marketing- en salesplannen. Juist daarin kunt u, nu het zo goed gaat, eens wat meer tijd en aandacht investeren. Vindt uw gast kerstpakketten, of iets van die strekking, eigenlijk wel echt leuk, en sorteert zoiets het effect dat u voor ogen staat? Vormt zo’n pakketje een gedegen basis voor klantentrouw in de komende jaren?

Juist in een periode waarin wij middels yieldmanagement aan de ‘vaste prijsafspraken’ paal en perk willen stellen, zouden wij meer energie en misschien meer geld in klantentrouw moeten steken. Misschien moet u dat marketingplan - nog vrijwel hetzelfde als dat van vijf jaar geleden? - eens onder de loep nemen. Doe bijvoorbeeld eens wat meer onderzoek naar de kansrijke niches van de toekomst. Het is tevens een mooi moment om het aantal tevredenheidsmetingen te verhogen, als basis voor toekomstige plannen. Of het uitbreiden van de klantendatabase; het schrijven van de toekomstscenario's; het aanpassen van uw website aan de huidige mogelijkheden, en dan zo spectaculair mogelijk, met een open deur naar toekomstige applicaties. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten, maar waarschijnlijk veel meer geld zullen opbrengen. Marketing ten voeten uit. Het klinkt alleen wat tegendraads, want we zitten toch al vol?

Deze column van Hans van Spronsen verscheen eerder in een uitgave van hotelvakblad Hospitality Management.

Overig nieuws