De Correspondenten: ‘Hoe gaat het land waar u werkzaam bent om met toeristenbelasting?’

Auteur: redactie
Ondernemen Internationaal 30 januari 2024
De Correspondenten: ‘Hoe gaat het land waar u werkzaam bent om met toeristenbelasting?’

De hotellerie is een internationale business. In de rubriek ‘De Correspondenten’ vertellen Nederlandse hoteliers – werkzaam in het buitenland – hoe zij de situatie ervaren in hun land. Middels een scherpe stelling duiden zij hun situatie. De stelling luidt: ‘Hoe gaat het land waar u werkzaam bent om met toeristenbelasting?’

Jurgen Wondergem

(Midden)

Hotel: Royal Mougins Golf Resort
Aantal kamers: 29
Aantal medewerkers: 80
Functie: GM Golf Resort
Locatie: Mougins, Frankrijk

De toeristenbelasting is een bijdrage die toeristen moeten betalen aan de lokale overheid om bij te dragen aan het onderhoud en uitbouw van de infrastructuur, die mede door hun aanwezigheid extra belast wordt, en wordt deels gebruikt om acties ter bevordering van het toerisme te financieren.

In onze gemeente Mougins bedraagt de toeristenbelasting in 2023 voor ons Royal Mougins 4-sterren hotel 2,41 euro. Hiervan is 1,80 euro pure toeristenbelasting met de garantie dat dit uitsluitend wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het toerisme. Daarbovenop is 0,61 euro (34%) bestemd voor de verbetering van het koolstofarme vervoer in de regio Zuid-PACA en de financiering van het project voor de spoorlijn Nieuwe Provence Côte d'Azur Line. In 2024 stijgt die belasting naar 2,95 euro. Ter info: hotels met de kwalificatie ‘Palace’ moeten in 2024 5,36 euro doorberekenen. 5-sterren hotels 4,02 euro en campings 0,27 euro. De verschillen zijn dus groot.

In Parijs is de situatie iets anders. In Île-de-France protesteren hotelprofessionals tegen de verhoging van de toeristenbelasting in 2024 van maar liefst 200%, het jaar van de Olympische Spelen. Parijs zou de meest belaste hoofdstad van Europa worden. Dit kan uiteraard de concurrentiepositie van Parijs aantasten, met alle financiële gevolgen van dien. Ik constateer een soortgelijke verontwaardiging bij de Amsterdamse hoteliers. In 2018 was de opbrengst 80 miljoen euro voor de gemeente, dat wordt nu 242,5 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel.

De Franse toeristenbelasting, de taxe de séjour’, wordt dus per gemeente geheven.

Overigens wordt deze belasting niet overal geheven, maar zeker in gebieden die zijn aangemerkt als ‘toeristisch gebied’, zoals aan de kust en in de bergen. In de nieuwe database worden meer dan 2000 verschillende taxes de séjour in 14.745 gemeenten beschreven, hoe hoog ze zijn en wanneer ze verschuldigd zijn. Ik heb geen enkel probleem met deze belasting, zolang maar aangetoond wordt dat de opbrengsten niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Daar ik zitting heb ik het bestuur van de ‘Office du Tourisme’ weet ik dat de geïnde toeristenbelasting op de juiste wijze wordt besteed. Ik zie deze belasting dan ook niet als een bepalende factor in het keuzeproces om ons Resort wel of niet te bezoeken. Hoe meer belasting, hoe meer geld beschikbaar voor promotie en het werven van meer gasten.

Wij moeten, net zoals iedereen en overal, zorgen voor een meer dan goede prijs-kwaliteitverhouding om loyaliteit van gasten te bewerkstelligen.

Niek Hammer

(Links)

Hotel: The Okura Prestige Bangkok
Aantal kamers: 240
Aantal medewerkers: 283
Functie: General Manager
Locatie: Bangkok, Thailand

In Thailand wordt in de hotellerie standaard 10 procent service charge en 7 procent value added tax (VAT) aan de rekening toegevoegd. Daarnaast wordt er binnenkort zeer waarschijnlijk een toerist fee van 300 thai baht (ongeveer 8 euro) aan alle binnenkomende buitenlandse toeristen in rekening gebracht. Al geruime tijd wordt er in Thailand gesproken over de zogenaamde ‘tourist tax’, echter zijn er (mede door een recent geïnstalleerde nieuwe overheid) momenteel nog lopende discussies over de implementatietijdlijn en de wijze van inning van deze belasting. Bovendien bestaat er nog veel onduidelijkheid over de bestemming van de opbrengsten van deze belasting. De Tourism Authority of Thailand (TAT) en de Thai Hotels Association (THA) dringen er sterk op aan dat de overheid hier eerst duidelijkheid over verstrekt, zodat toeristen weten waar de middelen voor gebruikt worden. Aangezien het plan al was opgenomen in de eerder gepubliceerde National Tourism Policy Act, werd destijds aangegeven dat de middelen grotendeels (60 tot 70 procent) ingezet zouden worden voor een ‘tourism fund’, met daarnaast een deel (zo’n 17 procent) voor medische ondersteuning voor onverzekerde toeristen. Gezien het grote belang van de hospitality industry (zo’n 20 procent van het bbp wordt gegenereerd door de hospitality branche), is het beoogde bedrag te overzien. Mits goed gebruikt kan het een stimulans zijn om toerisme in het gehele land nog verder te ontwikkelen, met name in de minder sterk ontwikkelde en onbekendere regio’s.

De hoogte van de beoogde ‘tourism taks’ in Thailand staat in schril contrast met de voorgenomen plannen van, bijvoorbeeld, Amsterdam om de toeristenbelasting te verhogen van de huidige 10 procent naar 12,5 procent. In dit geval lijkt het voornamelijk een melkkoe te zijn om tekorten te dichten, wat mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van Amsterdam, terwijl de sector toch een belangrijke rol speelt op de arbeidsmarkt. Bovendien lijkt de gemeente de verhoging van de toeristenbelasting te gebruiken om het aantal toeristen terug te dringen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat een verhoging weliswaar remmend werkt, maar dat het effect niet heel groot is. Het risico dat Amsterdam zich uit de markt prijst is vele malen groter en daarom moet er constructief overleg plaatsvinden tussen alle betrokken stakeholders om tot een betere visie te komen.

Jan Jansen

(Rechts)

Hotel: Conrad Hong Kong
Aantal kamers: 512
Aantal medewerkers: 530
Functie: General Manager
Locatie: Hong Kong, China

Hong Kong kent een simpel belastingstelsel met relatief lage tarieven. Als hotel, en net als ieder bedrijf, betaalt men hier 16,5 procent belasting over de winst. Medewerkers betalen belasting over hun salaris. Btw (oftewel ‘Goods & Services Tax’) en toeristenbelasting bestaan niet. Dit eenvoudige en lage belastingsysteem maakt Hong Kong een van de meest aantrekkelijke locaties om zaken te doen.

Toerisme is een zeer belangrijke sector voor de lokale economie. In de jaren voor covid was toerisme  goed voor 3,6 procent van het bruto nationaal product. Meer dan 230.000 mensen zijn werkzaam in de toeristische sector, oftewel 6 procent van de totale werkgelegenheid. Daarnaast is het ‘merk’ Hong Kong van zeer grote waarde voor de financiële-, logistieke- en handelssectoren. Er is Hong Kong dan ook veel aan gelegen om die reputatie goed te houden, in zowel binnen- als buitenland.

De Hong Kong Tourism Board (HKTB) is verantwoordelijk voor het promoten van Hong Kong. Dit is een belangrijke en invloedrijke instantie die voor het grootste deel wordt gefinancierd door de lokale overheid. Het budget voor dit jaar is omgerekend 150 miljoen euro. Ondersteund door 22 kantoren, verspreid over de hele wereld, heeft HKTB vier prioriteiten: (i) het herstellen van het aantal binnenkomende toeristen, (ii) het herpositioneren van Hong Kong als mega-evenementen stad, (iii) het ontwikkelen van nieuwe ‘tourism experiences’ en (iv) het verhogen van de gemiddelde besteding. Deze prioriteiten, samen met een uitgewerkt plan, worden ieder jaar door de HKTB gepresenteerd.

Voor de pandemie verwelkomde Hong Kong rond de 65 miljoen toeristen per jaar. In 2023 zullen dat er rond de 30 miljoen zijn. Er wordt nu hard gewerkt om de toeristische sector terug te krijgen op het oude niveau. HKTB richt zich daarbij vooral op het terughalen van grootschalige evenementen van concurrerende steden zoals Singapore en Bangkok. En met succes: we zien wekelijks weer internationale congressen en beurzen in de stad. Voor volgend jaar zit de agenda ook al aardig vol.

Het hebben van een toegewijde organisatie, zoals de HKTB, maakt het voor hoteliers heel inzichtelijk waar de stad zich op richt. De prioriteiten zijn duidelijk en de voortgang en resultaten worden maandelijks gepubliceerd. Daarbij krijgt HKTB veel aandacht in de media en nieuwe campagnes worden breed uitgemeten. Iedereen in Hong Kong begrijpt hoe belangrijk het toerisme is en HKTB, gefinancierd door de lokale overheid, maakt het hele proces simpel en efficiënt.

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in uw mailbox? Registreer hier voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws