Energiemarkt, deel 2

Auteur: Redactie
KHN 25 februari 2001
Energiemarkt, deel 2

In de vorige editie van Hospitality Management heeft u al één en ander kunnen lezen over de activiteiten van Koninklijk Horeca Nederland op het terrein van de energievoorziening. We vertelden u reeds dat KHN, in samenwerking met een aantal grote ketens, bezig was met een goede overeenkomst te sluiten voor onze leden. Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken. Inmiddels is de eerste mailing de deur uit en stromen de eerste reacties binnen.

De afgelopen maanden bent u ongetwijfeld benaderd door energiebedrijven of intermediairs die zeggen uit naam van deze bedrijven te handelen. Het is allemaal erg ondoorzichtig en er komt voor individuele ondernemers veel uitzoek- en rekenwerk bij kijken.

Aanbieding

Wij hebben geprobeerd om wat duidelijkheid te scheppen. In de volgende aanbieding hebben wij voor- en nadelen zorgvuldig voor u afgewogen. Ook hebben wij de leveringsvoorwaarden van diverse partijen nauwkeurig bestudeerd en zo veel mogelijk rekening gehouden met de actuele situatie. Wij durven dan ook te zeggen dat de door ons bereikte aanbieding zeer concurrerend is ten opzichte van alle andere aanbieders die zich op dit moment actief op de markt bewegen.

Niet ieder bedrijf kan al meedoen. U moet volgens de wet een aansluitwaarde hebben van meer dan 3 * 80 Ampère, of meer dan 45KW. Dit komt overeen met een energienota van minimaal fl 30.000,-. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u pas vanaf 2004 vrij electriciteit inkopen en is deze aanbieding nog niet op u van toepassing. U hoort in een later stadium nader van ons.

Natuurlijk weten wij niet hoe de markt zal reageren op deze aanbieding. Wel hebben wij allemaal kunnen zien en meemaken hoe het een aantal jaren geleden is gegaan op de telefoniemarkt. Ook daar volgde de ene aanbieding op de andere. Omdat wij voorzien dat het op de vrije elektriciteitsmarkt dezelfde kant op zou kunnen gaan, hebben wij gekozen voor een raamovereenkomst met een betrekkelijk korte looptijd (2 jaar).

Later stadium

De overeenkomst biedt de volgende voordelen: scherpe prijzen (met, afhankelijk van de door u gekozen leverancier, al korting in 2001!); u kunt permanent op internet prijzen vergelijken met huidige aanbieders; er geldt een standaardovereenkomst van Koninklijk Horeca Nederland, in plaats van algemene voorwaarden.

De aanbieding zoals deze naar onze leden is gegaan, kende een geldigheid tot 31 januari 2001. Dat wil niet zeggen dat u nu niet meer kunt deelnemen. Koninklijk Horeca Nederland zal om de twee weken via www.horeca.org de voor twee weken geldende prijzen van de drie aanbieders bekend maken, zodat u in een later stadium tegen de dan geldende tarieven kunt deelnemen. Indien u niet over internet beschikt, kunt u als lid contact opnemen met onze afdeling Info & Advies, tel. (0348) 48 94 11. Hans van der Kooij

HM302001

Overig nieuws