Het tekort aan talenten: naar een sectorbrede aanpak

Auteur: David Brannon
hotel & wetenschap Ondernemen 6 december 2023
Het tekort aan talenten: naar een sectorbrede aanpak

In een recent artikel hebben Ashokkumar Manoharan (Flinders University), Christina Scott-Young (RMIT University) en Anthony McDonnell (Cork University) het prangende tekort aan talent in de horecabranche onder de loep genomen. Ze stellen dat er dringend behoefte is aan een vernieuwende aanpak om dit probleem op te lossen, aangezien de huidige inspanningen dreigen te falen en de horecabranche daardoor in het slop kan raken. Als inspiratiebron voor deze noodzakelijke transformatie onderzochten ze hoe andere bedrijfstakken, zoals de auto-, olie- en tabaksindustrie, erin slaagden om hun merkimago te herdefiniëren en negatieve publiciteit te overwinnen.

Het drietal richtte specifiek de schijnwerpers op de Britse campagne ‘Hospitality Rising’, die erin slaagde om de werkgelegenheid onder jongeren in de horecabranche te bevorderen door de branche opnieuw te positioneren. Dit in tegenstelling tot de traditionele wervingsstrategieën, die volgens hen tekortschieten. Ze concluderen dat de verbetering van het imago van de branche afhankelijk is van een nauwe samenwerking tussen brancheorganisaties, werkgevers en overheidsinstanties.

Ondanks het feit dat de horecabranche van essentieel belang is voor de economie en maar liefst 500 duizend banen biedt, benadrukken de auteurs dat het invullen van horecavacatures uitdagender is geworden sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Velen hadden gehoopt dat de branche sterker uit de pandemie zou komen, met verbeteringen in haar reputatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en HR-praktijken. Echter, hun artikel werpt een scherp licht op het feit dat deze kans is gemist en dat negatieve stereotypen over lange werktijden, slechte arbeidsomstandigheden en ongunstige HR-praktijken nog steeds de overhand hebben in de publieke perceptie.

Niettemin zijn er tekenen van verandering zichtbaar binnen de horeca. Lange werkdagen worden geleidelijk vervangen door hybride werkmodellen, niet alleen vanwege hun onpopulariteit, maar ook vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan. Een recente update van de CAO voor de horeca bevat incrementele salarisverhogingen en steeds meer werkgevers in de branche investeren in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) praktijken.

Om dit vernieuwde imago van de horecabranche overtuigend te communiceren en kandidaten aan te trekken die anders misschien andere sectoren zouden overwegen, definiëren Ashokkumar, Christina en Anthony vier stappen om de horecabranche als een aantrekkelijke werkgever te positioneren. Als we de bevindingen uit het artikel toepassen op de Nederlandse situatie dan moeten wij:

  1. Het merk voor horecatalent onderscheiden door verschillende horecasegmenten te identificeren, zoals carrières bij internationale horecamerken en dynamische nachtclubs.
  2. Duidelijke loopbaantrajecten voor verschillende functies in de horeca schetsen, in plaats van een algemeen beeld van een loopbaan in de horeca.
  3. Een consistente merkidentiteit voor horecatalent ontwikkelen, die de branche als professionele carrièrebestemming markeert.

Vooral in Nederland is het van essentieel belang om te overwegen hoe deze vier stappen collectief kunnen worden geïmplementeerd. Voor buitenstaanders lijken de functiebeschrijvingen van deze verschillende soorten horecaondernemingen weinig te verschillen, ondanks de grote diversiteit in dit segment.

De aanbevelingen bieden horecawerkgevers een verfrissende strategie om talent aan te trekken en het talentenbestand van de branche aan te vullen. Het tekort aan horecapersoneel blijft een zorgwekkende kwestie, maar met de juiste aanpak en samenwerking kan de branche haar merkimago verbeteren en een aantrekkelijke bestemming worden voor getalenteerde professionals.

Manoharan, A., Scott-Young, C. and McDonnell, A., 2023. Industry talent branding: a collaborative and strategic approach to reducing hospitality's talent challenge. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 35(8), pp.2793-2815.

Over de auteur: Dr. David Brannon is Onderzoeker Sustainable Talent Management aan de Hotelschool The Hague

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht in en over de hotellerie. Maar hoe vertaalt deze kennis zich naar de praktische wereld van de hotelier? In de reeks Hotel & Wetenschap slaan wij een brug naar toepasbare inzichten voor de hotellerie. Dit artikel is het tweede deel: ‘Het tekort aan talenten: een sectorbrede aanpak’.

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in uw mailbox? Registreer hier voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws