Hotelclassificatiesysteem Verenigde Staten 1

Auteur: Redactie
KHN 10 april 1998
Hotelclassificatiesysteem Verenigde Staten 1

De American Automobile Association (AAA) is een organisatie die vergelijkbaar is met de ANWB in Nederland. De organisatie bestaat sinds 1902 en heeft momenteel ongeveer 39 miljoen leden en meer dan duizend kantoren in de Verenigde Staten en Canada.

De inspecties en het daarbij behorende classificatiesysteem voorzien de leden van informatie over alle logiesverstrekkende bedrijven met minimaal vier kamers. De classificatie kent één, twee, drie, vier en vijf 'diamonds', waarvan vijf het hoogste niveau aangeeft. De informatie wordt gepubliceerd in zogenaamde ’TourBooks’ en ’TravelBooks’. In 1997 zijn ongeveer 35.000 bedrijven geïnspecteerd, maar slechts 24.000 daarvan zijn ook daadwerkelijk opgenomen.

De naam noemen

Voor alle bedrijven geldt dat minimaal voldaan moet worden aan de ’Lodging listing requirements’ die op vier niveaus beoordeeld worden: vereist; normaal geacht; gesuggereerd; verwacht. Een voorbeeld: bij drie, vier en vijf diamonds moet een telefoontoestel over druktoetsen beschikken.

Omdat een luxe inrichting niet per definitie vier of vijf diamonds rechtvaardigt, wordt ook beoordeeld of de service een hoog en consequent niveau kent. Dit serviceniveau is dan ook onderverdeeld in een beperkt, een gemiddeld en een volledig serviceniveau. Op het gemiddelde en het volledige serviceniveau verwacht men bijvoorbeeld dat de portier tenminste éénmaal de naam van de gast gebruikt.

Er zijn negen verschillende categorieën waarop beoordeeld wordt, namelijk: exterieur; publieke ruimtes; inrichting en aankleding van de kamer; de badkamer; housekeeping; onderhoud; management; services. Deze zijn onderverdeeld in 22 subcategorieën, zoals verlichting (als onderdeel van 'inrichting van de kamer'). In die subcategorie wordt beschreven welk soort verlichting aanwezig moet zijn: hanglamp, schemerlamp, bedlamp, et cetera. Een ander voorbeeld is te vinden bij 'guestroom amenities': bij één en twee diamonds mogen glazen en ijsemmer op de kamer van plastic zijn; bij drie diamonds moet de ijsemmer tevens een deksel hebben; bij vier en vijf diamonds moeten de glazen van glas zijn, en moet de ijsemmer geïsoleerd zijn en voorzien van een deksel.

Bewegingsruimte

Zoals te zien is aan de genoemde voorbeelden, is de checklist zeer uitgebreid, maar niet uitputtend. Zelfs als aan alle aspecten voldaan is, volgt opname in het systeem niet automatisch. Het kan zelfs zo zijn dat de kwaliteit van één of meer aspecten het uiteindelijke oordeel naar beneden trekt.

Voor bepaalde aspecten die in principe goed meetbaar zijn, zoals de oppervlakte van een kamer, wordt geen minimum genoemd. Men noteert slechts: 'Er is ruimte om te bewegen.'

Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden, maar ook bezocht worden naar aanleiding van suggesties van gasten die al dan niet lid zijn van de AAA. De bedrijven worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd door een ’field inspector’. Dat gebeurt anoniem. Indien het erom gaat of een hotel van vier naar vijf diamonds mag stijgen, wordt nog een extra inspectie gehouden.

Logo

De toekenning van het aantal diamonds wordt gebaseerd op oude en actuele rapporten. Eventuele problemen worden schriftelijk aan de eigenaar of het management meegedeeld. Is het probleem bij een volgende inspectie niet verholpen, dan volgt declassering of zelfs verwijdering uit de lijst. Ieder bedrijf wordt individueel beoordeeld, binnen een keten kunnen dus verschillende classificaties voorkomen.

Bedrijven hoeven niet te betalen voor inspecties en/of opname in de publicaties van AAA. Zij moeten echter wel een zogenaamd ’Official Appointment Program Contract’ sluiten en hiervoor betalen als zij het logo voor marketing & sales doeleinden willen gebruiken. Dit begint bijvoorbeeld al met het gebruik van het logo bij de entree. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kamers en van de mate van gebruik.

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws