Meetings- en eventsprofessionals bijzonder positief over toekomst

Auteur: Redactie
Internationaal Ondernemen Mice 11 oktober 2022
Meetings- en eventsprofessionals bijzonder positief over toekomst

Meetings- en eventsprofessionals verwachten meer fysieke evenementen en meer budget in 2023, blijkt uit de twaalfde jaarlijkse Global Meetings & Events Forecast van American Express Meetings & Events, een divisie van American Express Global Business Travel.

De 2023 Global Meetings & Events Forecast is gebaseerd op een enquête onder 580 meetings- en events (M&E) professionals afkomstig uit 23 landen, en interviews met experts uit de branche. Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn: 

77% van de respondenten is optimistisch over hoe de branche ervoor staat in de aanloop naar 2023 (met een score van een 8 of hoger uit 10) - een toename van 6 procentpunt ten opzichte van de enquête van vorige jaar. 

67% zegt te geloven dat het aantal fysieke evenementen binnen één tot twee jaar terug is op het niveau van voor de pandemie. Het aantal interne en kleinschaligere bijenkomsten overstijgt in sommige regio’s al het niveau van 2019. 

Budgetten: 65% zegt dat de uitgaven aan M&E in het algemeen toenemen in 2023.

 “Deze prognose laat een hernieuwde waardering van bijeenkomsten en evenementen zien, en de belangrijke rol die zij spelen bij het versterken de bedrijfscultuur en het stimuleren van handel,” aldus Gerardo Tejado, General Manager, American Express Meetings & Events. “Uit het rapport blijkt ook dat de branche de lessen, die de afgelopen jaren zijn geleerd, gebruikt voor positieve verandering, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, welzijn, duurzaamheid en inclusiviteit."

Sterke toename van fysieke evenementen

Interne bijeenkomsten blijven een grotere prioriteit dan voor de pandemie, aangezien organisaties face-to-face interactie als essentieel beschouwen voor het verhogen van de productiviteit, het bijeenbrengen van teams, het verminderen van verloop en het aantrekken van toptalent. Respondenten van de enquête verwachten dat fysieke evenementen en het aantal deelnemers aan evenementen over de gehele linie zal toenemen. De verwachting is dat 87% van de bijeenkomsten een in-person component heeft. Bovendien wordt verwacht dat slechts 32% van de interne bijeenkomsten op kantoor plaatsvindt, dat 40% plaatsvindt in een andere stad en dat 45% inclusief overnachting van de deelnemers op locatie is. Na twee jaar van evenementen op afstand en hybride bijeenkomsten, geven de respondenten aan het virtuele moe te zijn. In het algemeen verwacht een grote meerderheid dat hun focus volgend jaar vooral op fysieke M&E-activiteiten zal liggen. Slechts 29% van de respondenten in Noord-Amerika en 33% in Europa verwacht een toename van hybride bijeenkomsten.

Toezeggingen op het gebied van duurzaamheid

Duurzaamheid blijft ook in 2023 een prioriteit binnen de meeste M&E-programma's. Vier op de vijf respondenten (80%) zeggen dat hun organisatie rekening houdt met duurzaamheid bij het plannen van evenementen. Van degenen die zeggen dat hun organisatie rekening houdt met duurzaamheid, zegt 76% dat hun organisatie een duidelijke strategie heeft voor een duurzaam M&E-programma. Als impactvolle toepassingen worden onder meer het minimaliseren van papiergebruik (22%), energiebesparende en afvalreducerende maatregelen (19%) en gebruikmaken van duurzame leveranciers (18%) genoemd.

Het integreren van diversiteit, gelijke kansen en inclusie (DE&I) in bijeenkomsten en evenementen is ook een topprioriteit voor meetingprofessionals. Bijna negen op de tien (87%) respondenten zeggen dat hun organisatie of klant er actief naar streeft om DE&I op te nemen in hun M&E-programma's. Volgens deze respondenten zijn gebruikmaken van diverse leveranciers en leveranciers in minderheidsgroepen (29%) en de optie bieden om het evenement virtueel bij te wonen (28%) de twee belangrijkste manieren waarop ze dit doen. 

De wereld rond: het beeld per regio

In Noord-Amerika, waar respondenten het hoogste percentage  volledig remote arbeidskrachten meldden, heeft het aantal interne en kleine en eenvoudige bijeenkomsten het niveau van 2019 al overtroffen. Meetingplanners in de regio Noord-Amerika voorzien de hoogste stijging in groepstarieven in 2023 voor zowel vliegtickets (7,8%) als hotelovernachtingen (7,4%) in vergelijking met andere regio's. Noord-Amerika is ook de enige regio die een afname van de beschikbaarheid van hotelkamers en locaties voor bijeenkomsten verwacht.

Europa telt het op één na hoogste percentage respondenten dat aangeeft te verwachten dat het aantal fysieke deelnemers in de nabije toekomst zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie (69%), achter Midden- en Zuid-Amerika (78%). Wat betreft rekening houden met duurzaamheid bij de planning van bijeenkomsten en evenementen, komt het percentage Europese respondenten dat zegt duurzaamheid te integreren op de derde plaats (78%) van alle regio's (alleen vóór Noord-Amerika) en het percentage dat aangeeft dat hun organisatie een duidelijke strategie heeft voor een duurzaam M&E-programma (66%) is het laagst van alle regio’s. Ze zijn echter het meest geneigd om de CO2-emissies van evenementen te berekenen (28%).

Meetingprofessionals in Midden- en Zuid-Amerika hebben het meeste vertrouwen in de verwachting dat het aantal fysieke deelnemers in de nabije toekomst zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie (78%). Op het gebied van duurzaamheid lopen Midden- en Zuid-Amerikaanse meetingprofessionals voorop, samen met hun collega’s in Azië-Pacific, met het hoogste percentage respondenten dat zegt dat hun organisatie rekening houdt met duurzaamheid bij het plannen van bijenkomsten en evenementen (86%) en het hoogste percentage dat aangeeft dat hun organisatie een duidelijke strategie heeft voor een duurzaam M&E-programma (84%). De regio onderscheidt zich ook op het gebied van DE&I ten opzichte van de andere regio's: 96% van de respondenten zegt dat hun klant of organisatie er actief naar streeft om DE&I te integreren in bijeenkomsten en evenementen.

Voor meetingprofessionals in de regio Azië-Pacific zegt meer dan de helft (53%) van de respondenten dat macro-economische veranderingen een belangrijke factor zijn die de uitgaven aan bijeenkomsten bij hun organisatie beïnvloedt, meer dan in andere regio's. Bovendien blijven ze achter bij andere regio's in de verwachting dat het aantal fysieke deelnemers in de nabije toekomst zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie (61%). Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de regio de Covid-19-beperkingen later heeft versoepeld dan andere regio's. Met betrekking tot duurzaamheid waren respondenten in de regio Azië-Pacific, naast die in Midden- en Zuid-Amerika, meer geneigd om duurzaamheid te integreren in de planning van bijenkomsten en evenementen (86%) en 83% zegt dat ze een duidelijke strategie voor een duurzaam M&E-programma voor 2023 hebben.

Methodologie

De 2023 Forecast is gebaseerd op een enquête onder 580 M&E-professionals en interviews met experts uit de branche. De enquête en interviews werden afgenomen in mei en juni 2022. Respondenten vertegenwoordigden meetingplanners, luchtvaartmaatschappijen en hotelhouders uit 23 landen. Het resultaat is een statistisch en wereldwijd representatief beeld van de verwachting binnen de meetings- en eventsbranche in 2023.
 

Overig nieuws