“Netcongestie kan een positieve ontwikkeling zijn”

Auteur: robin bruggeman
Ondernemen Duurzaamheid 12 april 2024
“Netcongestie kan een positieve ontwikkeling zijn”

De huidige situatie op de energiemarkt stelt horecaondernemers voor diverse problemen. Door netcongestie is het niet altijd mogelijk een (verzwaarde) aansluiting te krijgen en de hoge energieprijzen zijn eveneens een bemoeilijkende factor. Annelies Huygen, hoogleraar ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en principal consultant bij onderzoeksorganisatie TNO, ziet echter ook kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

“Wat ik momenteel internationaal constateer is dat er gestreefd wordt naar energieneutrale wijken. In deze wijken wordt door middel van onder meer zonnepanelen ongeveer evenveel energie geproduceerd als er wordt geconsumeerd. De horeca kan daar goed bij helpen, omdat ondernemingen, instellingen en particulieren met elkaar handelen en het op deze manier eenvoudiger is om energieprijzen onder controle te houden”, legt Huygen uit. “Hotels moeten bijvoorbeeld hun kamers koelen. Dan blijft er restwarmte over en die restwarmte kan weer in het energiesysteem gestopt worden. Het is zaak dat alle overtollige elektriciteit en warmte, die er ook bij horecaondernemingen zijn, worden hergebruikt. Overtollige elektriciteit kan worden opgeslagen als warmte, zodat het in de winter weer gebruikt kan worden. Via opslag van elektriciteit en warmte en warmtenetten wordt zo’n wijk dan een energy hub.”

De hoogleraar merkt op dat netcongestie op deze manier van twee kanten aangepakt wordt: “Aan de ene kant worden warmte en elektriciteit geïntegreerd en overbelasting van het elektriciteitsnet kan worden voorkomen doordat er warmte van wordt gemaakt. En aan de andere kant ga je meer met elkaar handelen en op elkaar afstemmen, waardoor energie een slimme en circulaire voorziening binnen een wijk wordt. Qua elektriciteit ben je dan nog wel aangesloten op het landelijke systeem, maar door van een wijk een energy hub te maken wordt dat landelijke systeem eigenlijk een grote back-up. Netcongestie kan op deze manier een positieve ontwikkeling zijn, omdat nu het idee ontstaat dat er echt iets gedaan moet worden.”

Dit artikel is onderdeel van de White paper Hotel & Energie. Download de hele White paper hier.

“Nederland loopt achter”

Voordat het zo ver is moet er nog wel wat veranderen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De gas- en elektriciteitswet staan op het punt om samengevoegd te worden en daarnaast komt er een wet collectieve warmte. Huygen hoopt dat dit nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt: “Er zijn in Nederland op dit moment veel wettelijke belemmeringen voor dergelijke systemen. Het is nog niet toegestaan om elektriciteit te delen of gezamenlijk op te slaan. De Europese Unie is hier al wel op gericht, maar Nederland loopt achter. In België is het bijvoorbeeld wel al mogelijk om elektriciteit te delen en in een land als Denemarken zijn ze op dit gebied nog veel verder. Op de een of andere manier zitten wij in Nederland erg vast aan dat oude systeem. Er moeten grote veranderingen in de wet plaatsvinden om innovatieve energievoorzieningen aantrekkelijk te maken en ik hoop dat dit ervan gaat komen. Op deze manier is het mogelijk om energiesystemen tegen lagere kosten toekomstbestendig te maken.”

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen kunnen hoteliers momenteel al een aantal dingen doen. Volgens Huygen is het vooral van belang goed na te denken over hoe ondernemers zelf energie kunnen produceren en op welke manier dit het best gedaan kan worden: “Bij mij in de buurt is er bijvoorbeeld een ziekenhuis dat warmte gaat delen met de wijk. Dat zou een hotel ook kunnen doen. Het ziekenhuis gaat een coöperatie vormen en die warmte delen met onder meer scholen. Het is ook de bedoeling om het te integreren met elektriciteit, zodat bewoners in de wijk die elektriciteit over hebben van zonnepanelen dit kunnen leveren om auto’s op te laden. Kijk als horecabedrijf vast om je heen of je dit soort voorzieningen op kan zetten. En organisaties als Koninklijke Horeca Nederland moeten in Den Haag druk uitoefenen om dit alles wettelijk beter mogelijk te maken.”

“Via zo’n coöperatie kan er nu al ondernomen worden, dus kijk of er in de omgeving mogelijke afnemers zijn, of je daar onderdeel van kunt worden en of je samen een energiesysteem kan maken. Op die manier kan je de restwarmte van bijvoorbeeld een zwembad verkopen, nu gaat dat vaak gewoon de lucht in. En als je het slim regelt met zonnepanelen en het laden van auto’s op het terrein, heb je een kleinere aansluiting nodig. Op die manier valt er een hoop te besparen. Je komt in een andere situatie en wordt als hotel zelf energieproducent of -leverancier, dat kan erg handig zijn.”

Dit artikel is onderdeel van de White paper Hotel & Energie. Download de hele White paper hier.

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in uw mailbox? Registreer hier voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws