Zeeland is goed te spreken over de Gastenenquête

Auteur: Redactie
KHN 13 september 1997
Zeeland is goed te spreken over de Gastenenquête

In de ogen van het Nederlandse publiek is de provincie Zeeland, samen met de provincie Drenthe, een typisch toeristische provincie. De Zeeuwsche horecaondernemers richten zich evenwel niet allemaal - en zeker niet uitsluitend - op de toeristische markt. Met name het bedrijfsleven rondom Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen genereert voor de horeca een belangrijk deel van de omzet. Ook de congressen en beurzen zorgen voor 'geld in het laadje'. Zoveel gasten, zoveel wensen.

 

Het belang van de sector Recreatie en Toerisme is in Zeeland bijzonder groot. Op Europees niveau heeft men dit al ingezien (getuige de financiering van NORT-Zeeland). Ook Koninklijk Horeca Nederland is hiervan overtuigd (medewerking NORT en ontwikkeling Gastenenquête). In het rapport over de sociaal-economische aspecten van de toeristisch-recreatieve sector in Zeeland, dat in 1994 werd opgesteld in opdracht van Koninklijk Horeca Nederland, bleek dat 78,8% van de omzet in deze sector wordt gegenereerd door de horeca.

In diverse andere onderzoeksrapporten wordt aandacht besteed aan de hotellerie in Zeeland: men constateert dat het aantal hotels in Zeeland achterblijft bij de landelijke ontwikkelingen; men constateert echter ook dat de bezetting van de bestaande hotels er lager is dan het landelijk gemiddelde.

Marketingdoelen

Zoals we weten kunnen investeringen (en management) niet uitsluitend gebaseerd worden op gemiddelden. Met name in regio's waar sprake is van 'pieken' in de kamerbezetting, moeten investeerders er rekening mee houden dat het geïnvesteerde vermogen in korte tijd (per jaar) moet worden terugver­diend. Men kan natuurlijk ook proberen de periode waarin de vraag naar kamers hoog is te verlengen door het benaderen van andere doelgroe­pen. De marketing van de provincie Zeeland moet dus niet uitslui­tend gericht zijn op een verblijf dat seizoensgebon­den is (zee en strand).

In het bereiken van die nieuwe doelen op het terrein van de 'sales' en de marketing kan de Horeca Gasten Enquête een belangrijke rol spelen. Als geen ander instrument legt die enquête de zwakke - en de sterke - punten van een horecaonderneming bloot. In 1996 heeft Koninklijk Horeca Nederland de nieuwe Horeca Gasten Enquête gepresen­teerd. Daarmee werd een laagdrempelig, professioneel marketinginstrument geïntroduceerd. Opdat de enquête als marketinginstrument optimaal zou aansluiten bij de wensen van de ondernemers en de consumenten, is uitgebreid vooronderzoek gedaan.

Koninklijk Horeca Nederland biedt de Horeca Gasten Enquête voor leden tegen kostprijs aan. De enquête is verkrijgbaar in setjes van minimaal 100 stuks en kost fl 65,-. Koninklijk Horeca Nederland biedt de ondernemer bovendien de mogelijkheid de enquête centraal te laten verwerken en geeft een aantal praktische tips voor de manier van enquêteren. Bovendien kan de ondernemer, voor wat betreft het evalueren van de uitkomsten, ondersteuning aanvragen van Koninklijk Horeca Nederland.

Op woensdag 23 juli 1997 werden in Zeeland (in Grand Hotel Arion te Vlissingen) de eerste meertalige (Frans, Engels en Duits) gastenenquêtes uitgereikt. Deze buitenlandse versies zijn evenals de Nederlandse vanaf 1 augustus te bestellen via telefoonnummer (0348) 48 94 89.

Auteur: Koninklijk Horeca Nederland

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws