De Correspondenten: 'De kamerprijzen komen weer op het niveau van 2019'

Auteur: David Bakker
Internationaal 31 juli 2023
De Correspondenten: 'De kamerprijzen komen weer op het niveau van 2019'

De hotellerie is een internationale business. In de rubriek ‘De Correspondenten’ vertellen Nederlandse hoteliers – werkzaam in het buitenland – hoe zij de situatie ervaren in hun land. Middels een scherpe stelling duiden zij hun situatie. De stelling luidt: ‘De kamerprijzen komen weer op het niveau van 2019’.

Jurgen Wondergem
(Midden)

Hotel: Royal Mougins Golf Resort
Aantal kamers: 29
Aantal medewerkers: 80
Functie: GM Golf Resort
Locatie: Mougins, Frankrijk

 

“De stijging van de consumentenprijzen in Frankrijk bedroeg in april 2023 5,9 procent voornamelijk als gevolg van de immer stijgende energieprijzen (6,8 procent). Pas in de tweede helft van 2023 verwachten we een daling van de inflatie om uit te komen op 5,4 procent aan het einde van het jaar.

Die prijsstijgingen berekenen wij grotendeels door in onder andere de kamerprijzen. Zo budgetteren wij voor 2023 een stijging van de ADR ten opzichte van 2022 van 12 procent en ten opzichte van 2019 van 52 procent. Vooral direct na covid nam de vraag dermate toe dat prijsstijgingen mogelijk waren. Immers, wij hebben slechts 29 suites dus yield is minder belangrijk dan in grotere hotels. Daarbovenop hebben wij tijdens de covid-periode geen gebruik gemaakt van overheidsleningen en hebben ook wij enorme omzetdalingen moet incasseren en dat vereiste wederom een aangepast businessmodel.

Wij houden vast aan onze prijzen, zelfs als dat iets ten koste zou gaan van bezetting. Na covid hebben wij alle salarissen verhoogd om ons vaste team te behouden voor de langere termijn, mede ingegeven door de problemen op de Franse arbeidsmarkt. In 2023 compenseren we de inflatie voor iedere medewerker om de drie maanden.

Het RM-team is van mening dat hogere bezettingen tegen lagere prijzen funest is voor de toekomst en zeker niet bijdraagt aan betere (financiële) resultaten. Immers:

  • hotels met hogere kamerprijzen rapporteren hogere winsten dan hotels met lagere prijzen en hogere bezettingsgraden;
  • gasten zullen hogere prijzen tolereren als ze daar meerwaarde in zien;
  • bedrijfskosten per bezette kamer worden minder bij een hogere ADR.

Focus op bezetting zonder rekening te houden met andere factoren leidt niet tot hogere winsten. In veel gevallen geldt het tegendeel. Het is daarom waardevol om te streven naar maximalisatie van inkomsten uit beschikbare kamers.

Het is nu duurder om in ons hotel te verblijven dan voor covid. Onze gasten zijn gelukkig bereid meer te betalen. Nu maar hopen dat de sociale onrust in Frankrijk z’n hoogtijdagen heeft gehad en dat de oorlog in Oekraïne en de niet aflatende prijsstijgingen van energie en voedsel ons dit jaar niet zullen dwingen nog meer drastische maatregelen te nemen. ‘Vinger aan de pols’ zal een must zijn, ook na alle heftige covid-jaren.

Al met al kunnen we concluderen dat 2023 in alle opzichten (bezetting, ADR en RevPar) beter zal worden dan 2019. En gelukkig blijft de Côte d’Azur in trek bij de nationale en internationale (golf)toerist.

Ons streven is niet om minder gasten te verwelkomen. Ons streven is wel de prijzen niet te verlagen ten opzichte van andere jaren. We willen geen prijsjesjagers. Prijsstijgingen, waar nodig, worden doorberekend. Eén en ander moet wel gecompenseerd worden met meer service, anders verliezen we gasten. Zuid-Frankrijk is duur ten opzichte van andere golfdestinaties dus we moeten ons beste beentje voorzetten.”

Jan Jansen
(Rechts)

Hotel: Conrad Hong Kong
Aantal kamers: 512
Aantal medewerkers: 530
Functie: General Manager
Locatie: Hong Kong, China

 

“Hong Kong heeft bijna drie jaar strikte covid-maatregelen gehanteerd. Sinds begin dit jaar zijn deze opgeheven en zijn ook de grenzen met het Chinese vasteland weer geopend. In maart werd de laatste maatregel (het verplicht dragen van een mondkapje) afgeschaft. Het gewone leven is min of meer teruggekeerd.

Met de open grenzen komt ook het toerisme weer op gang. Eerst was het vooral de zakelijke reiziger, maar nu zien we ook meer toeristen en toeristische groepen. Veel bedrijven en evenementenbureaus doen aanvragen voor vergaderingen en exposities voor later dit jaar. In de periode januari tot april bezochten 7,3 miljoen mensen Hong Kong. Vorig jaar waren dat er slechts 16.000. De hotels en restaurants doen nu dan ook relatief goede zaken.

Alhoewel de stad een stuk drukker is geworden, blijft het aantal bezoekers nog ver achter vergeleken bij de periode voor covid. In die jaren bezochten gemiddeld 60 miljoen mensen Hong Kong. Dit jaar zullen dit er rond de 26 miljoen zijn. Dit komt vooral door capaciteitsrestricties op de internationale luchthaven door onvoldoende personeel. Ook zijn veel grootschalige congressen en evenementen voor 2023 al vastgelegd in andere Aziatische steden, zoals Singapore en Bangkok.

Hierdoor ligt de gemiddelde bezettingsgraad dan ook lager vergeleken bij 2018-2019. Tegelijkertijd is de gemiddelde kamerprijs wel gestegen en, in sommige maanden, ligt deze hoger dan in 2019. Voor een groot deel is dit te verklaren omdat veel (zakelijke) reizigers Hong Kong ‘moesten’ bezoeken na drie jaar afwezigheid. Er was dus veel vraag naar accommodatie in een relatief korte periode. Ook heeft de hotellerie te kampen met gebrek aan geschoold personeel en zijn veel hotels beperkt in het aantal kamers dat zij kunnen aanbieden.

In tegenstelling tot vele andere landen ligt de inflatie in Hong Kong laag. In het eerste kwartaal was dit ongeveer 2 procent. De lokale overheid verwacht dat het in 2023 rond dat niveau blijft. Dit is goed nieuws voor onze sector en we zien de rest van dit jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Niek Hammer
(Links)

Hotel: The Okura Prestige Bangkok
Aantal kamers: 240
Aantal medewerkers: 283
Functie: General Manager
Locatie: Bangkok, Thailand

 

“Sinds september vorig jaar hebben de kamerprijzen en de bezetting het niveau van 2019 overstegen. Door de hogere kamerprijs en een efficiëntere operatie zijn we, ondanks de gestegen kosten, ook in staat om een betere marge te realiseren.

Vanzelfsprekend is de impact van de inflatie ook in Thailand merkbaar, met name op het gebied van de energiekosten en op de geïmporteerde F&B-producten. Maar door de neutrale status die Thailand inneemt inzake de oorlog in Oekraïne, zijn de gevolgen op economisch gebied niet te vergelijken met die in Europa.

De vooruitzichten voor het restant van 2023 zijn derhalve ook positief en kijkend naar de pick-up trend ten opzichte van dezelfde periode in 2019, zien we dat de groei zich vooralsnog lijkt door te zetten. Ondanks stijgingen van kosten op het gebied van payroll alsook de eerder genoemde energie, zijn we nog prima in staat om de marges op niveau te houden en zelfs te verbeteren. Tegelijkertijd houden we de kostenontwikkeling scherp in de gaten. Gasten lijken de hogere kamerprijzen, en met name de hogere vliegtarieven door de beperktere vluchtcapaciteit, vooralsnog moeiteloos te accepteren. Door de sterke performance van Singapore en Hong Kong, voor Thailand traditioneel belangrijke markten op zowel corporate als leisure gebied, liggen er nog voldoende kansen om de ingezette trend een blijvend vervolg te geven.

Initieel verwachtte de Tourism Authority of Thailand (TAT) in 2023 ruim 20 miljoen bezoekers te verwelkomen, maar dit is reeds bijgesteld naar 30 miljoen bezoekers. Dat zijn er nog altijd zo’n 9 miljoen minder dan in 2019, het recordjaar waarin Thailand zo’n 39 miljoen bezoekers verwelkomde.

Met het oog op de zich nog steeds herstellende Chinese markt, wordt verwacht dat dit in 2024 substantieel zal herstellen, zijn de voortuitzichten zo dat Thailand in 2025 de 40 miljoen bezoekers zal overstijgen. Desalniettemin blijft de hotelmarkt in Bangkok uiterst competitief en liggen de kamerprijzen door het enorme aanbod van luxury hotels en de toekomstige openingen (volgend jaar zullen onder meer Ritz Carlton, Andaz en Aman in Bangkok openen) nog altijd een stuk lager dan in vergelijkbare wereldsteden. De ingezette groei van de kamerprijzen rechtvaardigt ook zondermeer het product en het serviceniveau dat hier geboden wordt.”

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws