Hotelmanagers worden dik beloond

Auteur: redactie
Economie Personeel 2 december 2000
Hotelmanagers worden dik beloond

Er wordt goed verdiend in de Nederlandse hotellerie: het gemiddelde bruto maandsalaris voor de 22 belangrijkste managementposities bedraagt fl 5.850,-. Daarbij ontvangen de werknemers nog eens ‘benefits’, met een gemiddelde waarde van fl 7.750,- per jaar. Bovendien komen de meeste managers in aanmerking voor een flinke bonus. Gemiddeld zal deze in 2000 fl 11.350,- bedragen, maar voor sommige functies kan het oplopen tot fl. 75.000,-. Dit blijkt uit de Compensation & Benefits Analysis for the Dutch Hotel Industry, die dit jaar voor de tweede keer door Horwath Consulting wordt gepubliceerd.

‘Human resources’ is al enige tijd een belangrijk onderwerp van gesprek in de hotellerie. Veel hotels voelen de toenemende druk op de arbeidsmarkt; hôteliers voorzien problemen met betrekking tot het vinden van voldoende personeel. De waargenomen krapte op de arbeidsmarkt wordt ondersteund door de cijfers van het CBS. Het aantal vacatures in hotels en de verblijfsrecreatie is gestegen van 1000 in het laatste kwartaal van 1997 naar 1700 in het laatste kwartaal van 1999. Een logische gevolgtrekking is dat werkgevers betere arbeidsvoorwaarden zullen moeten bieden om personeel aan te trekken en vast te houden.

Loyaliteit

Cijfers van het CBS geven aan dat de bruto maandlonen volgens de horeca-CAO in de periode 1990-1998 met 24,6% zijn gestegen. Gemiddeld stegen alle CAO-lonen in dezelfde periode met 21,5%. Het bruto jaarloon van voltijdwerknemers in de horeca was volgens het CBS in 1998 fl 41.100. In 1999 stegen de CAO-lonen in de horeca met 2,5%. Na langdurige onderhandelingen is de loonstijging per 1 juli 2000 onlangs vastgesteld op 4%. Per 1 juli 2001 komt hier nog eens 3,75% bij.

Ook het Bedrijfschap Horeca en Catering signaleert de toenemende krapte op de arbeidsmarkt als een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gastvrijheidsbranche. In het Compas voor Beleid 2001 wordt geadviseerd hierop in te spelen door de loyaliteit van de werknemer te verhogen. Dit zou bewerkstelligd moeten worden door het bieden van onder meer een prettig werkklimaat en een open cultuur, maar ook door goede arbeidsvoorwaarden, gedelegeerde verantwoordelijkheden, opleidingen en roulerende werkzaamheden.

Het probleem van het vinden en vasthouden van personeel wordt in de Nederlandse hotellerie al enige tijd erkend. Het boek ‘De geluksfabriek’ staat inmiddels wel bij vrijwel elke human resource manager in de kast, en de begrippen ‘binden’ en ‘boeien’ van personeel worden dagelijks gebezigd.

Door Horwath Consulting zijn de salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen van 56 hotels onderzocht. Hieruit zijn gemiddelden samengesteld voor de 22 belangrijkste managementfuncties in een hotel. In vergelijking met de Compensation & Benefits Analysis van 1997 (ook van Horwath Consulting), zijn de salarissen gemiddeld met 7,6% gestegen.

Naast de bruto maandsalarissen, zijn voor elke functie ook de secundaire arbeidsvoorwaarden en de bonussen onderzocht. De meest voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de traditionele pensioensopbouw, kerstgratificatie en een bedrijfsspaarfonds. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat 85% van de general managers een mobiele telefoon en een auto van de zaak krijgt. Ook een vaste parkeerplaats voor bijvoorbeeld 58% van de sales managers wordt, vooral in steden als Amsterdam, als een belangrijke voorwaarde gezien. Relatief nieuwere benefits worden nog weinig aangeboden. Zo wordt voor minder dan 10% van de managers kinderopvang geboden.

Regressie

De bonussen kunnen voor veel managers flink oplopen dit jaar. Gemiddeld krijgen de managers in 2000 een bonus van fl 11.300,-. Vooral f&b-managers, executive chefs, general managers en assistent general managers kunnen echter uitzien naar bonussen tot fl 20.000,- of zelfs, in het geval van de general managers, tot fl 75.000,-. Deze bonussen worden gewoonlijk bepaald aan de hand van de Gross Operating Profit (het bedrijfsresultaat). Ook de Yield (gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer), de totale omzet en de klanttevredenheid kunnen echter meewegen bij het vaststellen van de bonus.

Naast de genoemde gemiddeldes zijn in de rapportage ook voor elke functie de minimum en maximum salarissen opgenomen. Zo is bijvoorbeeld het gemiddelde bruto maandsalaris van een general manager fl 11.550,-, maar blijkt het te kunnen variëren van fl 5.200,- tot fl 26.250,-. Een interessante vraag is dan ook, waar dit salaris van af kan hangen.

In de Compensations & Benefits Analysis wordt gepoogd op deze vraag een antwoord te geven met behulp van een regressie-analyse. Hierbij wordt aan de hand van wiskundige methodes een zo goed mogelijke functie bepaald die het verband tussen twee variabelen weergeeft. In de grafiek is bijvoorbeeld het verband weergegeven tussen de totale kameromzet van een hotel en het bruto maandsalaris van de general manager.

Het verband wordt beschreven door de functie: salaris = 0,327 x (kameromzet) + 8.063; waarbij kameromzet wordt uitgedrukt in duizenden. Bij een kameromzet van fl 25 miljoen bijvoorbeeld, hoort volgens deze functie een bruto maandsalaris voor de general manager van 0,327 x 25.000 + 8.063 = fl 16.238,-.

Uiteraard is deze functie slechts een benadering, en zal vrijwel elk specifiek geval enigszins afwijken van de functie-uitkomst. Deze afwijkingen worden ondervangen door de zogenaamde standaardafwijking, in de grafiek weergegeven door middel van twee stippellijnen. Statistisch gezien zal 68% van de gevallen zich tussen deze twee lijnen bevinden.

Naast de regressie-analyse voor de functie van de general manager omvat de Compensation & Benefits Analysis vergelijkbare analyses voor de functies van controller, sales & marketing manager en human resource manager. Tezamen met de overzichten van salarissen, secundaire voorwaarden en bonussen, bieden deze analyses een goede houvast voor het bepalen van de mogelijkheden van een hotel om personeel aan te trekken en vast te houden.

HM302000

Overig nieuws