ING verwacht meer internationaal bezoek, groot personeelstekort en duurzaam toerisme

Auteur: Redactie
Economie 17 februari 2022
ING verwacht meer internationaal bezoek, groot personeelstekort en duurzaam toerisme

In 2021 kwamen er ruim 6 miljoen internationale gasten naar Nederland, 14% minder dan in 2020. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 is de daling met 69% nog sterker. Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes ontvingen daarentegen 26 miljoen gasten uit eigen land. Dat zijn er bijna 30% meer dan in 2020 en vergelijkbaar met het niveau voor corona, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Afhankelijk van wanneer het internationale reisverkeer weer volledig op gang komt heeft NBTC twee scenario’s doorgerekend. In het meest gunstige scenario komt het aantal internationale verblijfsbezoekers in 2022 op bijna 12 miljoen, 90% meer dan vorig jaar. In een minder gunstig scenario gaat men uit van zo’n 9 miljoen internationale verblijfsbezoekers, 3 miljoen meer dan in 2021.

Indien de reisbeperkende maatregelen dit jaar worden versoepeld verwacht NBTC dat dit jaar meer Nederlanders naar het buitenland op vakantie zullen gaan en dat er in totaal 7% minder Nederlanders op vakantie in eigen land gaan. Indien de maatregelen strenger worden, dan zal het aantal binnenlandse vakantiegangers op hetzelfde niveau uitkomen als vorig jaar.

Tekort arbeidskrachten

Circa 36% van de ondernemers in de horeca gaf in het vierde kwartaal aan het tekort aan arbeidskrachten als grootste belemmering te ervaren (zie grafiek onder). Dat is een verdere stijging vergeleken met een kwartaal eerder toen dit nog circa 31% was. Het tekort is onder meer ontstaan doordat personeel dat eerder werd ontslagen aan de slag is gegaan in andere sectoren, zoals bij distributiecentra, supermarkten en priklocaties van de GGD. De lonen liggen daar gemiddeld genomen hoger, waardoor zij veelal niet terugkeren naar de horeca. Bovendien zorgt de kans op een nieuwe lockdown voor veel onzekerheid in de sector.

Duurzaam reizen

Als de reissector en overheden niet samen het reisaanbod sterk verduurzamen, dan blijft duurzaam toerisme een utopie. De meeste groepen reizigers zijn zich bewust van het belang van meer duurzaam reizen, maar maken op de zogenaamde ‘frontrunners’ na nog niet die keuze. Toerisme is sterk aanbod gedreven, daarom moet de hele keten van aanbieders, van accommodatie, transport tot vermaak meer duurzaam worden ingericht. Dit blijkt uit een studie van het Nederlandse Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) en de European Travel Commission (ETC). Zij onderzochten de impact van de COVID-19-pandemie op de houding van consumenten ten aanzien van duurzaam toerisme. Factoren waarmee het reisgedrag van consumenten kan worden beïnvloed zijn volgens de onderzoekers tijd en geld. Het is aan de hele toeristische keten om het aanbod dusdanig in te richten dat consumenten hun positieve intenties in daadwerkelijke duurzame reizen omzetten.

Bron: ING en CBS

Overig nieuws