Richtlijn voor verkoop op afstand aangepast

Auteur: Redactie
Economie 13 september 1997
Richtlijn voor verkoop op afstand aangepast

Pizza’s, spareribs en contactlenzen worden aangeboden via Internet; fitnesstoestellen via de tv; verzekeringen middels de telefoon. De consument hoeft niet langer de deur uit om deze producten aan te schaffen. De verkoop op afstand neemt door nieuwe technologieën een hoge vlucht. Om de consument beter te kunnen beschermen bij deze transacties, hebben de Europese Raad van Ministers en het Europese Parlement een richtlijn aangenomen.

 

’De richtlijn gold eerst alleen producten; nu is zij ook van toepassing op diensten. Voor wat betreft de horeca kan gedacht worden aan telefonische reserveringen,’ zegt Mart Drissen, beleidsmedewerker Europese Zaken van het Bedrijfschap Horeca & Catering. 'In de ontwerpversie was aanvankelijk opgenomen dat de consument geen enkele betaling hoeft te doen voordat een product of dienst is geleverd. Als dat door was gegaan, waren horeca-ondernemers met grote risico's opgescheept: zij mochten, volgens die richtlijn, geen zekerheden meer vragen voor reserveringen. Veel hôteliers zouden, om het risico te beperken, zijn overgegaan tot overboekingen.’

Intensieve lobby

Hotrec, Koninklijk Horeca Nederland en het Bedrijfschap Horeca & Catering startten een intensieve lobby om de bepaling niet van toepassing te laten zijn op deze bedrijfstak. Met succes. In de uiteindelijke richtlijn worden uitzonderingen gemaakt voor logies-, restaurant-, vrijetijds- en vervoersbedrijven. Het gaat dan om een aantal administratieve verplichtingen voor de ondernemer zoals het vooraf informeren van de gast en het schriftelijk bevestigen van de informatie.

Daarnaast is het herroepingsrecht niet van toepassing. Drissen: ’Dat is een belangrijk resultaat. Dat recht houdt namelijk in dat bij elke overeenkomst op afstand, de consument beschikt over een termijn van tenminste zeven dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Zou het herroepingsrecht wel van toepassing zijn op onze bedrijfstak, dan zou bijvoorbeeld een hôtelier kunnen worden geconfronteerd met ernstig omzetverlies door kosteloze annulering van opdrachten. Ook restaurateurs zouden voor onaangename verrassingen komen te staan als een gast bijvoorbeeld anderhalve dag van te voren zou annuleren. En een deel van de Uniforme Voorwaarden Horeca zou in het geval van een geldend herroepingsrecht in de horeca, een dode letter blijken te zijn!’

Creditcard

Betekent dit alles dat de ondernemer nu rustig achterover kan leunen? 'Ondernemers mogen inderdaad zekerheden blijven vragen voor reserveringen,’ zegt Drissen. ’Toch wil ik hen adviseren om bij betaling per creditcard een aantal zaken in het oog te blijven houden. Een gast zou kunnen beweren dat zijn kaart frauduleus is gebruikt. De wetgever stelt dat de ondernemer in zo’n geval het tegendeel dient te bewijzen. Om dan sterk te staan, adviseer ik de ondernemer het volgende. Neem contact op met de creditcardmaatschappij en vraag naar het nummer van de kaart. Vraag ook of de gebruiker is geautoriseerd. En neem dat op bij de schriftelijke bevestiging van de reservering, ook al stelt de richtlijn verkoop op afstand dit niet verplicht.’

Het ministerie van Economische Zaken is momenteel bezig de richtlijn te vertalen naar de Nederlandse situatie. Het Bedrijfschap Horeca & Catering en Koninklijk Horeca Nederland zullen er voor waken dat de Nederlandse wetgeving niet strenger zal uitpakken dan de Europese richtlijn.

Aantal geplande hotelkamers daalt

Het aantal hotelplannen is in het tweede kwartaal van 1997 gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 1996. Dat geldt ook voor het aantal geplande hotelkamers. (Respectievelijk 7% en 20%.) Het afgelopen kwartaal zijn er 35 nieuwe hotelbouwplannen verschenen met 873 kamers. Tweederde van de plannen betreft het nul tot en met driesterrensegment. In de vier- en vijfsterrencategorie bevindt zich ruim de helft van het totaal aantal geplande kamers. Van de recente plannen bestaat 73% uit nieuwbouwplannen. In dezelfde periode van het jaar ervoor was de verdeling tweederde nieuwbouw en eenderde verbouw. Van de geplande kamers wordt 85% gebouwd. Van het totaal aantal hotelplannen gaat 21% (met 36% van het aantal geplande kamers) deel uitmaken van een nationale of internationale keten. Onderverdeeld naar sterrencategorie blijkt dat van deze laatstgenoemde plannen 54% zich bevindt in de drie- en 46% in het vier- en vijfsterrensegment. Uit onderzoek naar de gerealiseerde plannen blijkt dat  30% van de geplande projecten wordt gerealiseerd.

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws