Wie investeert in Europese hotels?

Economie 25 november 2015
Wie investeert in Europese hotels?

In München vond onlangs de Expo Real plaats. Dit is een van de grootste internationale vastgoedbeurzen in Europa met bijna 38.000 bezoekers uit 74 landen en circa 1.700 exposanten. Steeds groter en belangrijker wordt het programma rond de hospitalitysector en traditiegetrouw wordt sinds enkele jaren op de eerste dag van de beurs aandacht besteed aan voornamelijk de hotelsector.

Daarnaast is er door de jaren heen aandacht voor zorgvastgoed, studentenwoningen en extended stay concepten. Een belangrijk onderwerp van de beurs is ‘vastgoed en investeringen’. Ditmaal kwamen twee onderwerpen aan bod waarbij het belangrijkste onderwerp was waar men nog moet investeren om rendement te behalen in Europa en of een mogelijke invasie van Chinees kapitaal te verwachten is om te investeren in Europese hotels.

De vraag waar men nog moet investeren in Europa heeft te maken met het beschikbare kapitaal in de hoofdsteden en populaire plaatsen van Europa. Londen, Parijs, Berlijn en Barcelona zijn koplopers wat betreft aantrekkelijkheid en vraag naar hotels om te investeren, zowel als belegging maar duidelijk ook als totaalbedrijf ter overname. Amsterdam mag zich eveneens in het rijtje met steden voegen die in de belangstelling staan van investeringskapitaal op zoek naar geschikte investeringsproposities.

Het grote nadeel van deze steden is de schaarste aan investeringsmogelijkheden gecombineerd met het feit dat de huidige bezitters een lage verkoopbereidheid hebben. Gevolg is dat de rendementen dalen doordat de prijzen stijgen. In sommige plaatsen als Londen heeft dit als nadeel dat de directe rendementen lager zijn dan vijf procent, maar met als voordeel dat hotels die in recente jaren gekocht zijn met een laag rendement nu alweer voor meer geld verkocht kunnen worden. Dit laatste, omdat er toch weer investeerders zijn die ook nu weer een lager rendement accepteren. De grote vlucht en beschikbaarheid van kapitaal voor deze Europese hotspots heeft ertoe geleid dat investeerders die een hoger rendement vereisen, kunnen kiezen voor investeren in B-steden of in B-locaties of in het huidige klimaat niet kunnen investeren, omdat men qua steden en locaties geen compromis wil doen.

In Duitsland ziet men wat betreft Chinese investeerders dat twee verschillende soorten investeerders de laatste jaren naar Europese hotels op zoek zijn. De ene groep is duidelijk gericht op investeringen in hotels als belegging om rendement te maken. De andere groep is gericht op het verkrijgen van een strategisch belang in een hotel(portefeuille) als aanvulling op het eigen overnachtingsaanbod of het verkrijgen van strategische kennis om voornamelijk voor de eigen thuismarkt te gebruiken. Vooral van de laatste groep Chinese investeerders wordt verwacht dat men een premium zal betalen voor overname van Europese hotels of hotelgroepen. Op die manier verkrijgen ze een strategisch voordeel in het thuisland of met betrekking tot internationale expansie.

Hotelprijzen

Tijdens Expo Real was vooral een positief geluid merkbaar, wellicht mede doordat er veel kapitaal aanwezig is. Dit kapitaal is helaas alleen naar dezelfde type investeringen op zoek. Belangrijk is wel de positieve stemming om wederom te investeren in vastgoed, juist ook in hotels. Praktisch bruikbaar, ook voor de Nederlandse situatie, is de informatie dat de hoofdsteden erg gewild zijn en dat secundaire steden vooralsnog minder in trek zijn. Wel is de verwachting dat prijzen in onze hoofdstad voor het juiste internationale investeringsproduct verder zullen stijgen. De kans dat buiten de hoofdstad investeerders interesse hebben is toegenomen, maar daarmee is nog niet gezegd dat de prijsniveaus daar direct omhoog zullen gaan.

Tekst: Bastiaan Driessen, managing partner Invast Hotels

Foto: Expo Real

HM302015

Overig nieuws