AF&BM slaat brug

29 maart 2014
AF&BM slaat brug

Debatteren en effectief communiceren met elkaar, hoe doe je dat en hoe leer je daarin van elkaar, verspreid over 3 generaties? Dat is waar het
14 april over gaat bij de bijeenkomst van de AF&BM over Generatie X, Y, aan Z, gehouden in International Perscentrum Nieuwspoort.

*Enthousiasme*
Bij de ontvangst merk je bij iedereen een nieuwsgierig enthousiasme naar elkaar. De samenstelling van genodigden zorgt voor een prikkelende sfeer; studenten in combinatie met tutoren, docenten en toekomstige werkgevers. Gedrevenheid is leidend vandaag.

Een positieve energyboost om mee te beginnen: Rudy van Beurden van GAAF Positieve Energie leert ons alles over de ideale debater. Die heeft volgens hem behoorlijk wat zachte kenmerken als: empathie, een luisterend oor, observeren, humor, respect, maar natuurlijk ook overtuigingskracht en kennis. Middels stellingen, waarbij de leden volgens petje-op-petje-af zichzelf kenbaar maken, maakt hij er een snelle ronde van. Met zijn enthousiasme, scherpte en positiviteit houdt hij iedereen erbij. Daarna volgt een muzikaal intermezzo van de nieuwe generatie en dat brengt de rust er weer in. Het laat de intensieve start van de dag even bezinken.

Na het debat volgt de dialoog, via een rondetafelgesprek: Mark Haagen (ondernemer Kameryck), Erica Gommers (Food InspirationTalent) , Eric Andersen (docent NHTV) en Itamar Sharon (expert in generatie Y). Richard engelfriet brengt de mensen aan tafel samen met het onderwerp.

Generatie Y is geboren tussen 1980 en 2000, enkele kenmerken zijn dat ze vrijheid belangrijk vinden, verantwoordelijk zijn, maar ook hoogmoedig en ongeïnteresseerd. De nieuwe generatie geeft aan dat ze in de praktijk niets heeft aan de kennis van school, maar het belang van presenteren , netwerken, en samenwerken sijpelt overal doorheen. Kennis leren ze van de oude garde, nieuwe kennis, maar ook welke kennis van belang is in de brij van informatie waar de nieuwe generatie toegang tot heeft. En de oude garde leert dan weer van de nieuwe generatie het belang van profileren, delen wat je kunt en delen waar je goed in bent. Zachtjes aan lijkt de conclusie unaniem: we kunnen wel zeuren en we kunnen het onderwijs wel willen veranderen, maar we kunnen ook zelf de architect van de toekomst zijn. Hierin liggen zowel kansen voor F&B-ers, als voor studenten. Als je iets wil, zul je er zelf achteraan moeten.

Na de lunch gaat het over oplossingen om studenten en werkgevers dichterbij elkaar te brengen. Kloppen de verwachtingen wel? Al gauw blijkt van niet. De werkgevers verwachten van de werknemers enthousiasme, eigen initiatief, terwijl de studenten graag duidelijkheid zouden willen van werkgevers over wat de paden zijn om succesvol te worden. Duidelijk is wel dat de sleutel tot succes samenwerken is. In een volgend rondetafel gesprek worden de oplossingen besproken vanuit de verschillende rollen (ondernemer, docent, expert, student talent). Generatie Y-ers zijn veel meer gericht op zichzelf en hun eigen ideeën. Ze komen ook brengen in plaats alleen maar halen en volgen, maar dat brengt ook met zich mee dat je ze vrijer moet laten.

Suzanne de Zwaan sluit deze bijeenkomst af met een dankwoord aan alle aanwezigen dat het mogelijk gemaakt heeft om dit onderwerp zo uitvoerig te bespreken en elkaar te leren begrijpen. Een laagdrempelige bijeenkomst van hoogstaande kwaliteit, met deze organisatie heeft de Af&BM wederom zelf het goede voorbeeld gegeven van initiatief nemen, passie delen en de ruimte vullen.
De AF&BM organiseert kwalitatief hoogwaardige netwerkbijeenkomsten voor F&B eindverantwoordelijken door F&B eindverantwoordelijken. Het AF&BM netwerk telt ruim 125 leden, is constant in beweging en gaat vooruit met zijn tijd. Nieuwe trends, ontwikkelingen en vraag in de markt volgen wij op de voet en komen weer tot uiting tijdens de bijeenkomsten.

Overig nieuws