Amrath reageert op kwestie Kurhaus

21 oktober 2014
Amrath reageert op kwestie Kurhaus

In een persbericht gaat Giovanni van Eijl van Amrâth Hotels in op de ontwikkelingen rondom het Kurhaus Hotel in Scheveningen.
In het bericht wordt
ingegaan op de surseance van betaling die is aangevraagd en de vergevorderde plannen van Amrâth om het Kurhaus over te nemen.

*Surseance van betaling*
In het persbericht licht de focus op de uitstel van betaling die het Kurhaus heeft aangevraagd. "Vandaag is door de exploitant van het Kurhaus Hotel te Den Haag, te weten de vof (EMHK) aan de Rechtbank Den Haag verzocht om een surseance van betaling. Een surseance van betaling kan worden gezien als een algemeen uitstel van betaling. Naar verwachting zal vandaag bekend worden gemaakt wie als bewindvoerder door de rechtbank is benoemd. De afgelopen jaren zijn de exploitatieopbrengsten van het Kurhaus hotel onvoldoende gebleken om zowel de gebruikelijke handelscrediteuren, de salarissen van de werknemers als de huur te kunnen voldoen. De betaling van de verschuldigde huurpenningen is al vanaf eind 2012 opgeschort, opdat EMHK de salarisbetalingen aan haar werknemers en de betalingen aan haar handelscrediteuren wel kon voortzetten. De financier van het vastgoed wordt vertegenwoordigd door Hatfield Philips International. De bedrijfsactiviteiten van EMHK worden gefinancierd uit een rekening-courantfaciliteit bij ING Bank. De beschikbare kredietruimte onder die faciliteit is volledig benut; een (verdere) overstand op die faciliteit wordt niet toegestaan. De exploitatie van het hotelbedrijf van EMHK is uitbesteed aan een externe 'hotel operator': de Steigenberger groep."

*Overname door Amrâth*
In het bericht wordt verder ingegaan op de overname van het Kurhaus Hotel door Amrâth. "In 2013 is een internationale vastgoedmakelaar aangesteld om een beoogde verkoop going concern te faciliteren. Er heeft een uitgebreid biedings- en selectieproces plaatsgevonden en onderhandelingen over een overname zijn vergevorderd met de overgebleven partij Amrath BV. Door een toenemende druk van crediteuren alsmede een negatieve seizoensinvloed is nu sprake van acute financiële en operationele nood. Het Kurhaus zag omzet verdwijnen en moest om een surseance verzoeken om de overname veilig te stellen. Betrokken partijen hopen, mede dankzij de benoeming van een bewindvoerder, de onderhandelingen snel te kunnen afronden en door middel van een doorstart te komen tot een zo groot mogelijk behoud van de onderneming van het Kurhaus", aldus het bericht.

"*Meer lezen over het Kurhaus? Klik hier!*":http://www.hospitality-management.nl/?q=kurhaus&x=zoeken

~Christel Tuin~

Overig nieuws